Banner
DARUJ ♥ 2% ♥

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací

proces na škole darovaním 2 % z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 %

zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii,

ako je aj naše Občianske združenie

pri Strednej odbornej škole – polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

2% darované z Vašich daní určite prispejú k tomu, aby prostredie, v ktorom Vaše deti

študujú bolo kultúrnejšie, odborné učebne modernejšie a možnosti na realizáciu

rôznych aktivít.

Finančné prostriedky budú použité na:

- podporu kultúrnych , športových a výchovných aktivít žiakov a pedagógov

organizovaných školou,

- podporu tradícií školy,

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

- skvalitnenie a modernizácia vybavenia školy, učebných pomôcok .

Všetkým vopred ĎAKUJEME !

aktuálne tlačivo tlačivo nájdete na www stránke školy

https://sospknazia.sk/index.php/uvod/417-obianske-zdruenie-2--z-dane


 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo