Banner

 


Elektrikár 21. storočia

2018-1-SK01-KA102-046182

Celkový grant projekt: 21074

ERASMUS+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Pôvodný Erasmus naštartoval svoje pôsobenie v roku 1987. Za posledných 30 rokov sa program výrazne rozrástol a dal príležitosť viac ako 9 miliónom ľudí. Otvorením programu dostali mnohí ľudia všetkých vekových kategórií a rôznych spoločenských vrstiev možnosť študovať, školiť sa, vykonávať dobrovoľnícku službu, spolupracovať na medzinárodných projektoch a získať nové skúsenosti v zahraničí.

Projekt "Elektrikár 21. storočia“ sa zameriava predovšetkým  na posilnenie vybratých kľúčových a odborných kompetencií žiakov Strednej odbornej školy polytechnickej. Odborná stáž prebehla v mesiaci október 2018 v partnerskej škole "Střední odborná škola elektrotechnická, centrum odborné přípravy" v Hlubokej nad Vltavou. Škola s viac ako 60 ročnou tradíciou v príprave absolventov v elektrotechnických odboroch ponúka výučbu vo všetkých oblastiach elektrotechniky a energetiky, umožňuje študentom získať medzinárodné certifikáty Eurcert, Cisco, ECDL.

Skupina našich žiakov odboru mechanik - elektrotechnik (10 žiakov) sa na 3 týždne vydala do Českej republiky aby si zvýšili svoje odborné zručnosti vo svojom odbore. Škola pripravila zaujímavú odbornú výučbu zameranú na transformátory, elektromotory a prípojky elektrických inštalácií.

Žiaci si overili vedomosti a nadobudli nové zručnosti. Popri hlavných témach stáže prešli aj oblasťami energetiky, optiky, zabezpečovacej techniky, programovania riadiacich systémov, elektroinštalácie nízkeho napätia, vysokého napätia. Vyskúšali si ako sa cíti elektrotechnik na stĺpe elektrického vedenia. Okrem výučby v priestoroch školy, absolvovali prácu v reálnych podmienkach rozostavanej budovy v Českých Budějoviciach, kde prebiehali rekonštrukcia elektrických rozvodov pod vedením skúsených elektrotechnikov z rôznych firiem, podieľajúcich sa na rekonštrukcii.

Popri zaujímavej praktickej výučbe, vo voľnom čase objavovali krásy českého kraja v okolí Hlubokej. Po náročných hodinách odbornej výučby, chlapcov čakal zaslúžený oddych vo forme výletov a exkurzií, ktoré zabezpečila hosťujúca škola a naši sprevádzajúci učitelia. Navštívili Lovecký zámok so ZOO, národnú pamiatku Zámok Hluboká, mesto České Budějovice, kde okrem prehliadky mesta absolvovali exkurziu o výrobe piva spojenú s ochutnávkou piva v Pivovare Budvar, zajazdili si na motokárach, cez víkendy sa vybrali na rybačku a večery strávili opekačkou. 

Chlapci získali veľa nových a zaujímavých poznatkov z oblasti elektrotechniky, čo im veľmi pomôže v budúcom povolaní a ich špecializácii. Odniesli si nezabudnuteľné zážitky z rôznych výletov a exkurzií a utužili si vzájomné priateľstvá.

Spracoval: Ing.Stanislav Urban - učiteľ odborných predmetov

Galéria


 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo