Banner
Študijné odbory

4-ročné odbory


Úplné stredné odborné vzdelanie končiace maturitnou skúškou a výučným listom s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole.


  • STROJÁRSTVO:

2413 K mechanik strojov a zariadení

Študijný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Štúdium je zamerané na získanie zručností a vedomostí pri ručnom a strojnom obrábaní materiálov, pri výrobe a montáži strojových súčiastok, diagnostike a odstraňovaní porúch na zložitých strojoch a zariadeniach. Súčasťou vyučovania je absolvovanie základného kurzu zvárania v ochrannej atmosfére CO2.

 


2411 K mechanik nastavovač

Študijný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Počas štúdia sa žiaci pripravujú na nastavovanie a obsluhu všetkých druhov a typov konvenčných a číslicovo riadených obrábacích strojov (CNC) a obrábacích liniek. Od 2. ročníka sa žiaci učia kresliť technické výkresy pomocou PC a programovať CNC stroje.

 


2426 K  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Študijný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Počas štúdia sa žiaci pripravujú na nastavovanie, obsluhu a údržbu všetkých druhov a typov konvenčných a číslicovo riadených obrábacích strojov (CNC), obrábacích liniek a ich príslušenstva. Od 2. ročníka sa žiaci učia kresliť technické výkresy pomocou PC a programovať CNC stroje.  Súčasťou vyučovania je absolvovanie základného kurzu zvárania v ochrannej atmosfére CO2.

 


  • ELEKTROTECHNIKA

2679 K mechanik – mechatronik

Žiak počas štúdia získa odborné zručnosti, ktoré mu umožnia vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, elektro-pneumatických a hydraulických pohonoch, riadiacej elektronike a regulačnej technike automatizovaných CNC strojov. Absolvent tohto študijného odboru nájde široké uplatnenie v strojárstve, elektrotechnike, predovšetkým však pri obsluhe a riadení mechatronických strojových systémov. Po ukončení štúdia je absolvent pripravený na vysokoškolské štúdium,  najmä na elektrotechnických fakultách.


2697 K  mechanik elektrotechnik

- so zameraním na silnoprúd - elektrické stroje a prístroje

- so zameraním na počítačové systémy

Študijný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Štúdium je zamerané na získanie zručností pre zapojenie, montáž, nastavovanie, opravy a skúšanie silnoprúdových zariadení, opravy a navíjanie elektrických točivých strojov. Pri zameraní na počítačové systémy sa žiaci učia inštalovať operačné systémy a aplikačné programy, ovládať základy programovania vo vyššom programovacom jazyku, konfigurovať a inštalovať jednotlivé súčasti PC, ako aj navrhnúť jednoduché softvérové aplikácie, či urobiť návrh počítačových systémov a konfigurácií s dôrazom na spoluprácu v počítačových sieťach.

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo