Banner
Učebné odbory

3 ročné štúdium

Stredné odborné vzdelanie končiace výučným listom s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu


  • STROJÁRSTVO

 2487 H 01 autoopravár mechanik

Učebný odbor je určený pre chlapcov. Žiaci sa naučia opravovať jednotlivé časti automobilu (karoséria, podvozok, riadenie, motor, prevodovka). V treťom ročníku je kladený dôraz na diagnostiku a odstraňovanie závad pomocou  výpočtovej techniky, nastavovanie motorov, geometriu náprav a podobne.

 


2487 H 02 autoopravár - elektrikár

Učebný odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá. Žiaci sa naučia opravovať jednotlivé časti automobilu. Profesijné zameranie tohto odboru tvorí diagnostikovanie chýb a odstraňovanie porúch elektrického vybavenia, elektrických rozvodov a príslušenstva automobilov. Pri svojej práci žiaci používajú moderné diagnostické a meracie prístroje. Absolvent tohto odboru sa môže uplatniť ako kvalifikovaný autoopravár elektrikár a diagnostik v autoservise.


2423 H nástrojár

Štúdium je zamerané na zvládnutie výroby a montáže rôznych druhov obrábacích, strižných, tvárniacich a lisovacích nástrojov. Žiaci zhotovujú upínacie, montážne, formovacie a tvárniace prípravky a vykonávajú ich opravy.


2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

Štúdium je zamerané na získanie zručností a vedomosti pri ručnom a strojnom obrábaní materiálov, pri výrobe a montáži strojových súčiastok, diagnostike a odstraňovaní porúch na zložitých strojoch a zariadeniach. Súčasťou vyučovania je absolvovanie základného kurzu zvárania v ochrannej atmosfére CO2.

 


  • ELEKTROTECHNIKA

2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika

Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pri opravách , údržbe a montáži elektrických strojov, automatických zariadení, elektrických rozvodov a meranie elektrických veličín. Počas štúdia sa oboznamujú  so základmi aplikovanej elektrotechniky a elektroniky, poznajú základné elektroinštalačné a montážne práce a diagnostickú techniku v rôznych procesoch opráv. Poznajú spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie, funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov a využitie elektronických prvkov vo výkonovej elektrotechnike

 

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo