Prijímacie skúšky na štúdium 2024/25

Banner
Novinky
Ubytovanie v školskom internáte OA

Usmernenie pre záujemcov o ubytovanie v školskom internáte OA, v školskom roku 2023/2024.


Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom dokumente.

 
Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok do 1.ročníka štúdia pre školský rok 2023/24

Stredná odborná škola polytechnická v Dolnom Kubíne - Kňažej týmto oznamuje, že druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnené miesta do študijných a učebných odborov sa bude konať dňa 20.06.2023 v budove školy so začiatkom o 07.30 ( registrácia prihlásených ).

Poprosíme Vás doručiť nám čo najskôr vypísanú a školou potvrdenú prihlášku na štúdium vo zvolenom odbore na sekretariát školy, a to buď osobne, alebo poštou na adresu : SOŠ polytechnická Dolný Kubín - Kňažia, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín.


Počty voľných miest nájdete v priloženom dokumente.

 
Výsledky prijímacích skúšok pre šk.r. 2023/24


Vážení rodičia, milí žiaci 9. ročníka,

Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru zaslaním prihlášky na štúdium na našej škole.

Aktuálne zverejňujeme konečné výsledky prijímacieho konania do učebných a študijných odborov (podľa kritérií určených školou pre tento školský rok).

Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí na štúdium, Vám doručujeme prostredníctvom pošty. V prípade, že ste boli prijatí na našu školu, je nevyhnutné  poslať nám späť vyplnené a podpísané Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na vzdelávanie na našej škole a najneskôr do 24.5.2023 do 23.59 hod.  Rozhodujúci je termín odoslania potvrdenia  škole. Potvrdenie je možné poslať bežnou poštou, doručiť osobne alebo poslať vyplnené a podpísané oboma zákonnými zástupcami žiaka a následne zoskenované cez Edupage alebo prostredníctvom mailu na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

  • Príloha  - Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka

Pokiaľ ste prijatí neboli, prikladáme Vám k rozhodnutiu formulár na Odvolanie sa voči neprijatiu na štúdium, ktoré je potrebné doručiť škole do 5 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie je potrebné škole poslať bežnou poštou alebo doručiť osobne, nie je možné využiť elektronické zaslanie.

V prípade, že Vám nebolo z nejakého nepredvídaného dôvodu doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium, prosíme Vás, kontaktujte nás telefonicky, aby sme tento problém odstránili (t.č. 043/5863139).

Pokiaľ budete mať záujem o ubytovanie žiaka na školskom internáte od septembra 2023, prosíme Vás o informáciu obratom na t.č. 043/5863139.

Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.

Ing. Adriana Bellová

 
Nové ponuky práce (Máj 2023)

Ponuky práce nájdete aj v sekcii Ponuka práce (vpravo dole na stránke).

 
Ocenení pedagógovia z našej školy

Pri príležitosti dňa učiteľov  Žilinská župa a Mesto Dolný Kubín prijali pedagógov, aby ich ocenili za dlhoročnú pedagogickú prax, významné zásluhy na rozvoji škôl, či výchovno-vzdelávacie úspechy. Za našu školu boli ocenení:

Mgr. Iveta Strapcová – učiteľka anglického jazyka

Mgr. Magdaléna Turčinová – učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Bc. Alojz Konfala – majster odbornej výchovy

Viac...
 
Page 1 of 113

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo