Banner
Novinky
Olympiáda v anglickom jazyku 2023/2024
Tak ako aj po predchádzajúce roky, s týmto školským rokom prichádzajú aj nové kolá olympiád. A tak sme aj my, učitelia anglického jazyka, pripravili pre našich študentov v školskom roku 2023/24 ďalšie kolo súťaže - školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Na Slovensku je to už 34. ročník tejto súťaže venovanej podpore talentovaných mladých s podporou Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže a vyhlasovateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V tomto školskom roku sme opäť na odporúčanie našich učiteľov angličtiny oslovili jednotlivých žiakov a vytvorili tak družstvo najnadanejších tohto celosvetovo druhého najpoužívanejšieho jazyka. A tak 23 našich naj prijali “challenge“ – písali test, kde si merali sily v čítaní a počúvaní s porozumením, cvičení zameraných na gramatiku a slovnú zásobu i ústnej konverzácie s Mgr. Miriamou Ferancovou a Mgr. Annou Fatinovou.
Viac...
 
Výberové konanie na pozíciu riaditeľ SOŠ polytechnickej
Oznámenie o vyhlásení výberového konania:
 
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠPORTOVEJ HALY A DIELNÍ

Piatok 10.11.2023 bol pre nás výnimočný deň. Privítali sme v našej škole viac než 50 vzácnych hostí a spoločne so zamestnancami a žiakmi našej školy sme sledovali, ako po slávnostných príhovoroch županka ŽSK Ing. Erika Jurinová, primátor mesta DK Ing. Ján Prílepok, Mgr. Miroslav Dráb,  Ing. Martin Habiňák a naša p. riaditeľka Ing. Adriana Bellová spoločne prestrihli pásku, aby uviedli do života novozrekonštuovanú športovú halu a školské dielne.

Viac...
 
Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás čo najsrdečnejšie pozvať do našej školy na Plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 4.10. 2023 (streda) o 15.30 hod. v školskej jedálni.

Po jeho skončení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia v budove školy.

Ak Vám to Vaše pracovné a osobné povinnosti dovolia, prosíme Vás o účasť, aby sme mohli schváliť všetky potrebné veci pre tento školský rok.

Tešíme sa, že sa Vami budeme môcť znova osobne stretnúť!

S pozdravom

Ing. Adriana Bellová,riaditeľka školy

 
Deň jazykov

26. septembra 2023 si naša škola pripomenula Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je poukázať na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Pri tejto príležitosti vyučujúce anglického jazyka Mgr. Tomáňová, Mgr. Fatinová a Mgr. Ferancová zorganizovali pre žiakov rôzne aktivity, súťaže a kvízy, v ktorých žiaci mali možnosť preukázať svoje vedomosti o európskych krajinách, jazykoch, ich zvykoch a tradíciách, národných jedlách, športoch a pod.

 
Page 1 of 116

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo