Duálne vzdelávanie

Vzduch nie je len na dýchanie ! Čo myslíš?

                  


Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis

Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis pomáha školám v Žilinskom kraji ušetriť financie za elektrickú energiu a plyn. Materské školy, základné školy a stredné školy môžu podať návrhy, ktoré im pomôžu znížiť náklady na tieto druhy energií. Do prípravy opatrení sú zapojení samotní žiaci a študenti, spolu so svojimi učiteľmi, pri materských školách budú energetické opatrenia navrhovať zamestnanci v spolupráci s rodičmi detí.

Program je zameraný na spoluprácu žiakov, študentov, učiteľov a rodičov detí pri navrhovaní opatrení energetickej efektívnosti. Opatrenia sa môžu týkať interiéru, alebo exteriéru škôl. Opatrenia v interiéri môžu byť zamerané na zníženie spotreby elektrickej energie, plynu v triedach, kuchyni, alebo iných priestoroch škôl. Pri exteriéri sa ráta napríklad s využívaním obnoviteľných zdrojov energií pre získanie dodatočných zdrojov energií.

Názov školy: Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín- Kňažia

Názov projektu: Vzduch nie je len na dýchanie ! Čo myslíš?

Program: Školy šetria energiu

Oblasť podpory podľa Štandardu komunitné investovanie: vzdelávanie & mladí ľudia, životné prostredie, ekonomický rozvoj

Cieľová skupina: všeobecná verejnosť, deti a mládež (žiaci SOŠP, ZŠ v regióne)

Celkové náklady na projekt: 4 000,00 €

Súhrnné informácie o projekte

Čistá energia z obnoviteľných zdrojov pochádza z prírodných zdrojov Zeme – slnečné žiarenie, vietor, voda, biomasa a geotermálne teplo a je použiteľná všade. Na to ,aby sme sa mohli na energiu z obnoviteľných zdrojov spoľahnúť, je nutné navrhnúť správnu kombináciu jednotlivých zdrojov, ktoré sa dopĺňajú a nespoliehať sa len na jeden. V našom projekte chceme doplniť už existujúcu praktickú ukážku využitia malej fotovoltaickej elektrárne OFF-Grid systém na SOŠP Dolný Kubín- Kňažia pracujúcej už aj s prvkami solárneho systému o ďalší systém využitia obnoviteľných zdrojov energie (tepelné čerpadlo) a vytvoriť tak pre školu základ energetickej sebestačnosti. a vzdelávania v enviroproblematike.


Dátum začatia projektu:: 27.08.2014

Dátum ukončenia projektu: 30.10.2014

Miesto realizácie projektu: Dolný Kubín- Kňažia

Miesto realizácie projektu (presná adresa): Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín

Hlavný ciel projektu: zrealizovať úsporu na energiách pri ohreve TÚV využitím

ekologického zdroja energie ( čerpadlo vzduch - voda) a tento systém využívať aj pre účely

vzdelávania našich študentov, ako aj študentov blízkych ZŠ v oblasti využívania obnoviteľných

zdrojov.

Vybranné aktivity projektu:


1, Inštalácia prvkov systému tepelného čerpadla a jej pripojenie na praktické využitie v rámci už existujúceho systému využivania obnoviteľných zdrojov energií na SOŠP Dolný Kubín- Kňažia.

2, Obnova a doplnenie výukovo- prezentačnej miestnosti o nové meracie prvky systému

3, Výroba učebných pomôcok

4, Prezentačná činnosť v rámci otvorených dní školy pre žiakov ZŠ

5, Prezentačná činnosť v rámci Burzy povolaní pre žiakov 9.roč.ZŠ


Enviroučebňa

  

 

                                                       


Učebná pomôcka

 

 

 

                               


Burza stredných škôl

       

 

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Župné noviny ZAkraj

ZAkraj

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo