Prijímacie skúšky na štúdium 2024/25

Banner
Novinky
Ubytovanie v školskom internáte OA

Usmernenie pre záujemcov o ubytovanie v školskom internáte OA, v školskom roku 2023/2024.


Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom dokumente.

 
Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok do 1.ročníka štúdia pre školský rok 2023/24

Stredná odborná škola polytechnická v Dolnom Kubíne - Kňažej týmto oznamuje, že druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnené miesta do študijných a učebných odborov sa bude konať dňa 20.06.2023 v budove školy so začiatkom o 07.30 ( registrácia prihlásených ).

Poprosíme Vás doručiť nám čo najskôr vypísanú a školou potvrdenú prihlášku na štúdium vo zvolenom odbore na sekretariát školy, a to buď osobne, alebo poštou na adresu : SOŠ polytechnická Dolný Kubín - Kňažia, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín.


Počty voľných miest nájdete v priloženom dokumente.

 
Výsledky prijímacích skúšok pre šk.r. 2023/24


Vážení rodičia, milí žiaci 9. ročníka,

Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru zaslaním prihlášky na štúdium na našej škole.

Aktuálne zverejňujeme konečné výsledky prijímacieho konania do učebných a študijných odborov (podľa kritérií určených školou pre tento školský rok).

Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí na štúdium, Vám doručujeme prostredníctvom pošty. V prípade, že ste boli prijatí na našu školu, je nevyhnutné  poslať nám späť vyplnené a podpísané Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na vzdelávanie na našej škole a najneskôr do 24.5.2023 do 23.59 hod.  Rozhodujúci je termín odoslania potvrdenia  škole. Potvrdenie je možné poslať bežnou poštou, doručiť osobne alebo poslať vyplnené a podpísané oboma zákonnými zástupcami žiaka a následne zoskenované cez Edupage alebo prostredníctvom mailu na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 • Príloha  - Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka

Pokiaľ ste prijatí neboli, prikladáme Vám k rozhodnutiu formulár na Odvolanie sa voči neprijatiu na štúdium, ktoré je potrebné doručiť škole do 5 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie je potrebné škole poslať bežnou poštou alebo doručiť osobne, nie je možné využiť elektronické zaslanie.

V prípade, že Vám nebolo z nejakého nepredvídaného dôvodu doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium, prosíme Vás, kontaktujte nás telefonicky, aby sme tento problém odstránili (t.č. 043/5863139).

Pokiaľ budete mať záujem o ubytovanie žiaka na školskom internáte od septembra 2023, prosíme Vás o informáciu obratom na t.č. 043/5863139.

Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.

Ing. Adriana Bellová

 
Nové ponuky práce (Máj 2023)

Ponuky práce nájdete aj v sekcii Ponuka práce (vpravo dole na stránke).

 
Ocenení pedagógovia z našej školy

Pri príležitosti dňa učiteľov  Žilinská župa a Mesto Dolný Kubín prijali pedagógov, aby ich ocenili za dlhoročnú pedagogickú prax, významné zásluhy na rozvoji škôl, či výchovno-vzdelávacie úspechy. Za našu školu boli ocenení:

Mgr. Iveta Strapcová – učiteľka anglického jazyka

Mgr. Magdaléna Turčinová – učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Bc. Alojz Konfala – majster odbornej výchovy

Viac...
 
Študenti, máte nárok na 350 eur na kúpu počítača či tabletu?

Digitálna koalícia spolu s ministerstvom pre investície a informatizáciu SR (MIRRI) spustila novú schému pomoci s názvom Digitálny žiak https://digitalnyziak.sk/zakladne-informacie/. Tá spočíva v poskytovaní finančnej dotácie na nákup výpočtovej techniky pre viac ako 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl. O príspevok na nákup nového počítača či tabletu môžu požiadať žiaci a ich zákonní zástupcovia do konca júna. Uplatniť si ho budú môcť v niektorej zo stoviek predajní digitálnej techniky v rámci celého Slovenska.

Príspevok môžu získať až štyri skupiny žiakov

Viac...
 
Inovatívne stretnutie stredných odborných škôl

Dňa 22.03.2023 sa na pôde Strednej odbornej školy dopravnej v Martine konalo Inovatívne stretnutie stredných odborných škôl s praktickým vyučovaním pod záštitou Sekcie pre mládež Žilinského samosprávneho kraja.

Cieľom stretnutia bolo podeliť sa o inovatívne formy vzdelávania, moderné technológie, či netradičné projekty.

Našu školu reprezentovali žiaci Michal Novák, Andrej Zuberský z 2.D a Matej Noga z 1.C.

Viac...
 
Andrej Zuberský -II.D na súťaži 3D tlače šiesty z 233 prihlásených

Fakulta riadenia a informatiky  - Žilinská univerzita od 15.1.2023 vyhlásila súťaž 3D tlače  pre šikovné stredoškoláčky a stredoškolákov.

Celkovo sa do súťaže prihlásilo 233 žiakov z 89 stredných škôl prakticky z celého Slovenska. Následne účastníkov súťaže čakalo vypracovanie troch zadaní, pričom prvé zadanie odovzdalo 112 žiakov, druhé zadanie 90 žiakov a tretie zadanie 68 žiakov. Po celkovom spočítaní dosiahnutých bodov do finále postúpilo 13 finalistov, medzi nimi aj Andrej Zuberský.

Viac...
 
SÚŤAŽ ZDIEĽAČKA

                                 

Podmienky súťaže:

- LIKE na našu stránku (FB/IG)
- ODPOVEĎ na otázku do komentára:

Koľko učebných odborov plánuje naša škola otvoriť v šk. roku 2023/2024?

- ZDIEĽAŤ verejne príspevok
- OZNAČIŤ kamaráta/kamarátku, ktorí by tiež chceli vyhrať

(Správnu odpoveď nájdete na www.sospknazia.sk v zložke

Súťaž prebieha na našom
Koniec súťaže 31.03.2023 !!!
 
DARUJ ♥ 2% ♥

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací

proces na škole darovaním 2 % z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 %

zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii,

ako je aj naše Občianske združenie

pri Strednej odbornej škole – polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

2% darované z Vašich daní určite prispejú k tomu, aby prostredie, v ktorom Vaše deti

študujú bolo kultúrnejšie, odborné učebne modernejšie a možnosti na realizáciu

rôznych aktivít.

Finančné prostriedky budú použité na:

- podporu kultúrnych , športových a výchovných aktivít žiakov a pedagógov

organizovaných školou,

- podporu tradícií školy,

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

- skvalitnenie a modernizácia vybavenia školy, učebných pomôcok .

Všetkým vopred ĎAKUJEME !

aktuálne tlačivo tlačivo nájdete na www stránke školy

https://sospknazia.sk/index.php/uvod/417-obianske-zdruenie-2--z-dane


 
TECHNICKÝ ŠIKULA 2023

Dňa 09. marca 2023 sa v našej škole uskutočnil 4. ročník súťaže 

TECHNICKÝ ŠIKULA.

Zúčastnilo sa ho 32 súťažiacich zo 16 základných škôl Oravy a Liptova.

Cieľom súťaže je zábavnou formoupreveriť technickú zručnosť školákov

pri riešení rôznych logických hlavolamov a technických úloh. Najnáročnejšou

časťou tohto ročníka súťaže bola výroba a následná skúška funkčnosti

dreveného RAPKÁČA

Na prvých troch miestach sa umiestnili družstvá z týchto ZŠ:

1. miesto: ZŠ M. Kukučína, Dolný Kubín

2. miesto: ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín

3. miesto: Cirkevná spojená škola ZŠ s MŠ, D. Kubín

Viac...
 
Mikuláš v našej škole

7. decembra aj do našej školy zavítal Mikuláš so svojím sprievodom, ktorý bol tento rok naozaj veľmi pestrý a početný. Sprievod tvorili 4 krásni anjelikovia a 6 hrôzostrašne vyzerajúcich čertov a hudbou ich sprevádzali dvaja muzikanti na harmonike a heligónke. V jednotlivých triedach sa žiaci dozvedeli z úst jedného anjela o živote a štedrosti sv. Mikuláša. Všetci boli obdarovaní sladkosťami, tváre im anjelikovia aj čertíci pomaľovali a všetci sme dostali aj malý lístoček so zamyslením a výzvou. Sv. Mikuláš bol veľmi múdry, pokorný a štedrý muž a anjel, ktorý ho sprevádzal, predstavoval dobro, ktoré vykonával a čert zase zlo, ktoré odstraňoval. Buďme podľa jeho vzoru tiež štedrí k sebe navzájom a obdarujme sa láskou a pozornosťou.

Viac na : https://sospknazia.edupage.org/?

 
Mikulášsky futsalový turnaj

6. decembra sa naši skvelí futbalisti – tretiaci a štvrtáci – zúčastnili mikulášskeho turnaja na Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Hrali tri zápasy proti súperom z iných stredných škôl z Dolného Kubína. Dva zápasy vyhrali a potom sa v treťom zápase postavili proti najlepšiemu súperovi – gymnazistom, ktorí hrali na svojej domácej pôde. Tento zápas neskončil v prospech našich chlapcov, ale celkovo im turnaj priniesol krásne druhé miesto. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za športovú reprezentáciu školy.

Viac na: https://sospknazia.edupage.org/?

 
SCHRÁNKA DÔVERY

Od 29.11.2022 je na našej škole znovu zriadená Schránka dôvery. Schránka dôvery je určená všetkým, ktorí sa  chcú zdôveriť či požiadať o pomoc.

Schránku vyberá a odpovede zabezpečuje školská psychologička Mgr. Zuzana Jurčigová.

Viac...
 
NOVÉ PONUKY PRÁCE (NOVEMBER 2022)

Viac ponúk práce nájdete v sekcii Ponuka práce.

 
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Dňa 22.11.2022 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov,  druhých, tretích a  štvrtých ročníkov.

Výsledky školského kola:

 1. miesto  -  Matej Homolka            IV. E
 2. miesto  -  Étienne Kneübuhler      II. E
 3. miesto  -  Samuel Sedlák             III. E
Viac...
 
Rieka - Šútovo

Dňa 10. 11. 2022 sa naši žiaci  I.E triedy odborov mechanik elektrotechnik,  mechanik elektrotechnik – počítačové systémy, mechanik mechatronik zúčastnili na exkurzii v liečebni Rieka - Šútovo, kde absolvovali pripravené aktivity so skupinou Čo-to?, besedu so zamestnancami a klientami, prehliadku areálu.

Vedúcou akcie bola Mgr. Iveta Tomáňová, pedagogický dozor vykonávali Mgr. Terézia Ptačinová a Mgr. Zuzana Jurčigová.

 
Okresné kolo vo florbale
 • 9. novembra 2022 sme sa zúčastnili okresného kola vo florbale na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, kde sme si zmerali sily s Gym P. O. Hviezdoslava D. Kubín, OA D. Kubín, SOŠ OaS D. Kubín a SZŠ D. Kubín. V silnej konkurencii naši chlapci bojovali a umiestnili sa na krásnom 3. mieste. Za našu školu bojovali žiaci: Šimon Skubeň, Marián Mareta, Matias Trnkócy, Benjamín Staš a Adam Sedlár z 1.E, Patrik Sporka a Ivan Rosinský z 2.C, Štefan Karč z 3.C a Jakub Meravý z 3.E. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších súťažiach.

 
Výstava "Anna Franková"
 • Výstava Anna Franková na Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorej sa zúčastnili triedy II. E, II. D a III. C, nám priblížila skutočný pohľad na život jednej z mnohých židovských rodín počas 2. svetovej vojny. Annina rodina sa kvôli prenasledovaniu presťahovala do Amsterdamu v Holandsku a keď od mája r. 1940 bolo aj Holandsko okupované Nemeckom, Annini rodičia a jej sestra sa ukryli do nepoužívanej časti domu v obchodných priestoroch otcovej firmy, kde mali úkryt dva roky.

Viac...
 
Nové ponuky práce (November 2022)

Viac ponúk práce nájdete v sekcii Ponuka práce.

 
Pozvanie na Dni otvorených dverí

alt


 
Súťaž v zbere mobilov

 
Účasť na krajskom kole Festivalu vedy a techniky v Žiline

Žiak IV.E mm - Ján Holeček, pod vedením Ing. Jána Rakúsa reprezentovali našu školu na krajskom kole 25. ročníka súťaže  Festival vedy a techniky AMAVET, ktoré sa konalo 21.10.2022 vo vestibule Rektorátu  Žilinskej univerzity.

Viac...
 
Žiacka školská rada - pridajte sa k nám!

Milí študenti, najmä prváci!

V našej škole vykonáva svoju činnosť aj Žiacka školská rada (ŽŠR), ktorej predseda aj členovia sú naši žiaci z jednotlivých tried všetkých ročníkov. Všetci členovia sa stretávajú 1x mesačne, podľa potreby aj častejšie, pri organizovaní a realizácii školských akcií a programov.

Viac...
 
LAST WISH

Po troch rokoch pandémie Covid 19 sa študenti našej školy mohli  opäť zúčastniť divadelného predstavenia v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 3.10.2022 v MsKS v Dolnom Kubíne.

Viac...
 
Plenárne rodičovské združenie

V záložke ZRPŠ  vľavo dole  nájdete všetky informácie z plenárneho rodičovského združenia

 
Exkurzia Brno

Dňa 7.10.2022 sa naši žiaci zúčastnili odbornej exkurzie v Brne na strojárskom veľtrhu a v Zetor galérii. Mali možnosť vidieť nové technológie v strojárskej a elektrotechnickej výrobe. Potom sa presunuli do Zetor galérie, kde zhliadli históriu jedného z najznámejších traktorov našej súčasnosti. A popri tom vykúpili skoro celý obchod so suvenýrami :-)

Ing. Stanislav Urban - učiteľ odborných predmetov

 
Rodičovské združenie - 4.10.2022
 • Vážení rodičia,

 • dovoľujeme si Vás čo najsrdečnejšie pozvať do našej školy na Plenárne rodičovké združenie, ktoré sa bude konať dňa 4.10. 2022 (utorok) o 15.00 hod. v školskej jedálni. Po jeho skončení sa uskutočnia Triedne rodičovské združenia v budove školy.

  Ak Vám to Vaše pracovné a osobné povinnosti dovolia, prosíme Vás o účasť, aby sme mohli schváliť všetky potrebné veci pre tento školský rok.

  Tešíme sa, že sa Vami  budeme môcť znova  osobne stretnúť!

   

Viac...
 
IV. C v Slovenskom národnom divadle
 • Štvrtáci sa v Bratislave veru nestratili! Ani doslova, ani obrazne. Naša cesta za kultúrou do Slovenského národného divadla bola plná prekvapení (hlavne tá spiatočná:)) a očakávaní. Hlavné mesto nás privítalo upršaným počasím, avšak nákupné centrum, uličky Starého mesta a útulné kaviarne nám poskytli svoju skrýšu. 

Viac...
 
Pozor, zmena ceny stravného!

Milí študenti, vážení rodičia,

od 1.10.2022 sa vedenie školy rozhodlo z dôvodu zvyšujúcich sa cien energií, potravín a pod., zmeniť cenu stravnej jednotky pre žiakov SOSP Kňažia z 1,26 € na 1,80 €.


Odhlasovanie stravy v súrnych prípadoch (choroba, udalosť v rodine a pod.) je možné v konkrétny deň na nasledujúci deň len do 14:00 hodiny, prípadne ráno do 6:15 hodiny, z dôvodu vynormovania potravín.

Odhlasovanie je možné len telefonicky na telefónne číslo: +421 905 754 413, nie SMS, ani emailom.


Andrea Labdová

Vedúca ŠJ SOSP Kňažia

 
Zdravotný kurz

Dňa  14. 9. 2022 sa žiaci 1.A, 1.B a 1.C triedy zúčastnili v areáli školy Zdravotného kurzu. Ukážky prvej pomoci v modelových situáciách nám predviedli žiaci zo Strednej zdravotníckej školy v D. Kubíne s p. učiteľkou Mgr. Chomistekovou.

Viac...
 
Exkurzia spojená s turistickou vychádzkou

Dňa 13. 9. 2022 sme sa so žiakmi 1.A, 1.B a 1.C triedy zúčastnili na exkurzii v ČOV v Dolnom Kubíne. Smenový majster p. Bočkaj nás previedol areálom a vysvetlil princíp fungovania čističky. Keďže nám počasie prialo na exkurziu sme sa dopravili „po vlastných“.

Viac...
 
Športovo-zábavné dni pre prvákov

Na začiatku školského roka v dňoch 8.-9.9. 2022 sme pre našich nových prvákov pripravili športové dni. Pod vedením triednych učiteliek sa prváci z I.A, I.B, I.C a I.E stretli na školskom dvore, kde boli pre nich pripravené rôzne športové hry a zábavné súťaže. Žiaci sa v nových kolektívoch mali možnosť lepšie spoznať, pretože veľa hier vyžadovalo vzájomnú spoluprácu a súdržnosť. Zapojili rozum, svaly aj vzájomný rešpekt. Nechýbal smiech a súťaživý duch. Sme radi, že žiaci sa zabavili a navzájom aj spoznali. Veríme, že podobných zážitkov z pekných školských dní budú mať v priebehu štúdia na našej škole veľa a že aj tieto prvé zoznamovacie dni prispejú k formovaniu ich triednych kolektívov.

Viac...
 
Otvorenie školského roka 2022/23

Milí študenti, vážení rodičia,

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/23 sa  bude konať dňa 5.9.2022 o 08.30 hod. na našom školskom dvore.

Viac...
 
V novom školskom roku v nových dielňach a rekonštrukcia telocvične

Študenti našej školy budú mať vytvorené lepšie podmienky pre odborné vzdelávanie i pre športovanie. V tomto období sa dokončuje rekonštrukcia dielní, modernizácie sa dočká aj telocvičňa a jej zázemie.

S rekonštrukciou dielní, ktoré slúžia na odborný výcvik sa začalo v júni minulého roku, dokončená by mali byť do konca letných prázdnin. V rámci stavebných úprav sa zrekonštruovali 4 samostatné dielne a učebne na poschodiach vrátane kotolne, kde došlo k výmene ústredného kúrenia. Budova má novú fasádu, je zateplená, má vymenené okná, novú izoláciu strechy a novú elektroinštaláciu. Projekt je spolufinancovaný z operačného programu IROP vo výške 778 474, 95 s DPH. V rámci projektu budú zakúpené aj nové stroje určené pre odborný výcvik študentov.


Viac...
 
Elektronické potvrdenie o návšteve školy

Elektronické potvrdenie o návšteve školy umožňuje rodičom a žiakom kedykoľvek si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, obsahuje QR kód, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek overiť. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň bezpečnejšie ako tradičné papierové potvrdenie s pečiatkou, lebo sa nedá nijako sfalšovať.


Link na návod ako si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy:

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1627/u218

 
Krásne prázdniny 2022!

Kolektív SOŠP praje všetkým pekné prázdniny, plné relaxu, dobrodružstiev a nových zážitkov ... a aby sme sa všetci zdraví stretli 5. septembra 2022 v novom školskom roku! 
Koncoročný futbalový turnaj

28. júna 2022 v horúci predprázdninový deň sme sa rozhodli pre našich študentov zorganizovať záverečný školský futbalový turnaj. Hralo sa na ihrisku s umelou trávou v Dolnom Kubíne. Družstvá si zložili študenti zo 7 tried - prváci, druháci aj tretiaci. Podľa rozpisu odohrali vzájomné zápasy v dvoch skupinách. Okrem víťazných tried sme počas každého zápasu sledovali aj najlepšieho strelca gólov.

Vyhodnotenie:

1. miesto - III. E

2. miesto - II. E

3. miesto - II. C

Najlepším strelcom s počtom 5 gólov sa stal Tomáš Jakubjak z III. E.

Blahoželám víťazným triedam a verím, že "športom zdar" na konci dnešného turnaja futbalová kariéra našich skvelých futbalistov určite nekončí.

Koordinátorka ŽŠR M. Turčinová

Viac na: https://sospknazia.edupage.org/news/#

 
Koncoročný výlet II. E - Donovaly

Keď sa blíži koniec školského roka, patria k tomu aj koncoročné výlety. Trieda II. E - 24 študentov sa teda vybralo s triednou učiteľkou Mgr. Turčinovou, Mgr. Fatinovou a Mgr. Janotíkom na túru z Korytnice cez Kozí chrbát a Kečku až na Donovaly - časť turistickej magistrály nazvaná ako Cesta hrdinov SNP. Naša túra dlhá 16 km preverila turistické schopnosti chlapcov, ktorí bez problémov zvládli prechod a mali energiu hneď po túre hrať aj futbal. Ubytovanie sme mali na Chate Lesy na Donovaloch. Krásna poľovnícka chata nám poskytla aj altánok, ohnisko, jedáleň, spoločenskú miestnosť, kuchyňu a útulné izby. Program bol pestrý a so študentami nebola núdza o zábavu a smiech. Verím, že všetci sme si domov odniesli krásne zážitky a spomienky na spoločne prežité chvíle.

Viac...
 
Náš výnimočne umelecky nadaný víťaz Tomáš

Tomáš Jakubjak, študent 3. ročníka odboru mechanik mechatronik, má v sebe zručnosť nielen na vybraný študijný odbor. Skrýva v sebe nesmierne talentovanú umeleckú dušu, citlivé srdce a výnimočný dar slova. Píše vlastnú tvorbu, v textoch sa odráža jemnosť jeho umeleckého cítenia a v metaforách vyjadruje svoje pocity a myšlienky. Úžasne a dojímavo vie nadchnúť všetkých umelecky mysliacich a cítiacich ľudí. Rovnako zapôsobil na porotu celoslovenskej literárnej súťaže v písaní vlastnej tvorby Paulínyho Turiec, kde v druhej kategórii poézie žiakov stredných škôl získal krásne prvé miesto. Srdečne mu blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mu veľa tvorivých nápadov na ďalšiu tvorbu.

Tomášove víťazné básne dokazujú, že je skutočným básnikom srdca:


Viac...
 
Ako strava ovplyvňuje náš život

V stredu 8. 6. 2022 sa v našej škole konala preventívna aktivita odborníka a riaditeľa športovej akadémie v Dolnom Kubíne Mareka Hajasa. Hlavným cieľom tejto aktivity je vedenie žiakov k zdravému životnému štýlu.


Viac...
 
Maturitné skúšky

Od 23. 5. do 27. 5. prebiehali u nás v škole ústne maturitné skúšky. Maturanti zo 4. C, 4. H a 4. E svoje vedomosti zo SJL, ANJ a odborných predmetov preukázali už priamo pri zelenom stole. Skúška dospelosti je teda za nimi. Všetkým absolventom našej školy prajeme veľa šťastia a úspechov v ich ďalšom živote!

Viac na: https://sospknazia.edupage.org/news/#news-1341


 
Preventívna aktivita v našej škole

V dňoch 25. 4. a 18.5. 2022 sa v našej škole konala Preventívna aktivita zástupcov prokuratúry a oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre žiakov 1. a 2. ročníkov.

Viac...
 
Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok

Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok a počte voľných miest v študijných a učebných odboroch pre školský rok 2022/23


Stredná odborná škola polytechnická v Dolnom Kubíne - Kňažej týmto oznamuje, že druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnené miesta do študijných a učebných odborov sa bude konať dňa 21.06.2022 v budove školy so začiatkom o 07.30 (registrácia prihlásených).

Poprosíme Vás doručiť nám čo najskôr vypísanú a školou potvrdenú prihlášku na štúdium vo zvolenom odbore na sekretariát školy, a to buď osobne, alebo poštou na adresu:

SOŠ polytechnická Dolný Kubín - Kňažia, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín.


Počty voľných miest nájdete v priloženom dokumente.

 
Výsledky prijímacích skúšok pre šk.r. 2022/23

Vážení rodičia, milí žiaci 9. ročníka,

Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru zaslaním prihlášky na štúdium na našej škole.

Aktuálne zverejňujeme konečné výsledky prijímacieho konania do učebných a študijných odborov (podľa kritérií určených školou pre tento školský rok).

Viac...
 
Deň Zeme - Spoločné jarné upratovanie mesta

Dňa 2.5.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili akcie, ktorú organizoval MÚ Dolný Kubín pri príležitosti Dňa Zeme. Spoločne sme upratali širšie okolie našej školy a mestskej časti Kňažia a zapojili sme sa tak do výzvy Jarné upratovanie a skrášlenie mesta. ​​​​​​​Neporiadok v našom okolí je tým, čo nám určite prekáža, preto sme radi prispeli ku skvalitneniu životného prostredia a postarali sme sa o našu prírodu, lebo príroda sa stará o nás.

Viac na: https://sospknazia.edupage.org/?

 
Žiacka školská rada praje učiteľom k ich sviatku

Srdečný pozdrav žiacky s úctou letí k vám,

kvet vďaky prijmite, ktorý vám dnes dám.

Ďakovať vám všetkým chceme,

úprimne, tak ako to vieme.

Za všetky trápenia, úsilia, obete,

za všetko poučné, čo nám vždy poviete.

K slušnosti sa nás snažíte vychovať,

vedomosti v nás nadlho zachovať.

Vždy nám dáte správne rady,

všetci vás máme úprimne radi.

Vzdelaných a dobrých ľudí chcete z nás mať,

preto si vás budeme navždy ctiť a na vás spomínať.

 
DEŇ UČITEĽOV - ocenenie ŽSK

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil v rámci 16. ročníka slávnostnej akadémie 30 pedagogických zamestnancov

stredných škôl v jeho pôsobnosti. Symbolické ocenenie bolo učiteľom udelené za ich obetavú a výnimočnú prácu.

“Učitelia, srdečne vám ďakujeme za tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže."


Za našu školu ocenenie získala pani ERIKA FIGULI

ĎAKUJEME

Foto: https://www.flickr.com/.../721777202979.../with/51988561414/

 
Prijímacie skúšky na štúdium šk.r. 2022/23

Termíny konania prijímacích skúšok do študijných odborov:

1. termín prvého kola        2. máj 2022  (pondelok ) 

2. termín prvého kola        9. máj 2022  (pondelok ) 

Časový harmonogram: 

7.30 – 8.00 hod.        registrácia žiakov

8.00 – 8.45 hod.        písanie testu z matematiky

8.45 – 8.55 hod.        prestávka

8.55 – 9:40 hod.        písanie testu zo slovenského jazyka a literatúry

Miesto konania: Hlavná budova školy, Jelšavská 404, Dolný Kubín - Kňažia

Uchádzači o štúdium budú o termíne informovaní pozvánkou, ktorá im bude doručená poštou, alebo správou v edupage (podľa toho, akým spôsobom bola našej škole doručená prihláška na štúdium). V pozvánke bude žiakovi pridelený kód, pod ktorým budú  18.5.2022 zverejnené výsledky prijímacích skúšok na našej webovej stránke. 
Pomoc ukrajinským utečencom

Milí priatelia.

Na našom internáte sú už od 09.03.2022 ubytovaní utečenci z Ukrajiny, prevažne ženy s deťmi, či invalidi.

Všetci sme Vám nesmierne vďační za všetko, čím im pomáhate prežiť čas bez domova a rodiny. Neustále nám voláte, píšete, čo by ste pre nich mohli spraviť, doniesť atď.

Aby bola pomoc v súlade s ich potrebami, dovoľujeme si tu priložiť on-line tabuľku, ktorú budeme denne aktualizovať podľa toho, čo zachýba.

Ak máte ochotu niečo priniesť, môžete sa tu vpísať ku konkrétnej veci, ktorú môžete zabezpečiť (vhodné je aj zapísať, koľko ks). Takto sa vyhneme tomu, že niečoho bude nedostatok a iného veľký prebytok.

Veci je potom možné priniesť priamo k nám do školy, na internát (4.poschodie, č. dverí 425), alebo sa s nami dohodnúť na spôsobe odvozu.


Online link:

KLIKNI Zoznam potrebných vecí pre utečencov

 

Za všetku Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.

 
Systém duálneho vzdelávania

Milí žiaci, rodičia,

v tomto videu nájdte krátke zhrnutie - čo je --->  Systém duálneho vzdelávania 

 
More Articles...
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 12

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo