Banner
Novinky
Sv. Mikuláš

Svätý Mikuláš bol naozajstný svätec! Majetok rozdával chudobným a jeho srdce bolo vždy otvorené druhým...Možno stačí mať dobre otvorené oči, aby sme videli plačúcich, ktorým môžeme zotrieť slzy z tváre... Možno stačí dobre počúvať aj druhých a budeme počuť volanie o pomoc aj tých, ktorí sú ticho....Možno stačí mať otvorenú náruč, kde objatie nájdu tí, ktorí lásku nemajú.... Možno stačí podať ruku padajúcim a zdvihnúť ich opäť hore....

Viac...
 
Informatické súťaže

Medzinárodná informatická súťaž Ibobor v tomto školskom roku otvorila prostredie pre kategórie stredných škôl 9. a 11. novembra 2021. Po prvýkrát sa konala súťaž v spolupráci s Edupage. Všetci žiaci našej školy dostali prihlasovacie údaje do hlavnej súťaže. V kategórii JUNIOR sa prihlásilo 72 žiakov. Do kategórie SENIOR sa zapojili 24 žiaci.  V národnom kole

Viac...
 
Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

 
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Dňa 23.11.2021 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 5 žiakov,  tretích a štvrtých ročníkov.

Viac...
 
Virtuálny Deň otvorených dverí UPJŠ 2021

VIRTUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa uskutočni online na Facebooku 5. novembra 2021 od 10.00 hod.


Program online DOD bude trvať približne 1 hodinu. Počas neho študentov čaká predstavenie univerzity a jej piatich fakúlt (lekárskej, prírodovedeckej, právnickej, filozofickej a fakulty verejnej správy), diskusia so súčasnými študentmi UPJŠ, online vstup zástupcu Univerzitného poradenského centra, súťaž o hodnotnú cenu.


Zúčastniť sa (prihlásiť sa v podujatí na Facebooku): https://www.facebook.com/events/273283924692685

 
Firma Schneider Electric nám darovala zariadenia do PLC

S potešením sme prijali dar od firmy Schneider Electric, ktorá nám v spolupráci s dolnokubínskou firmou NOBEL Automotive Slovakia darovala zariadenia pre laboratóriá PLC.

Viac...
 
Maturanti! - Virtuálne DOD vysokých škôl a fakúlt 13.-14.10.2021

Organizačné pokyny k vysielaniu

 1) Ak si chcú študenti pozrieť vysielanie, je potrebné sa zaregistrovať. Stačí kliknúť na stránku http://virtualnydenotvorenychdveri.sk/ a zaregistrovať sa kliknutím na zelené tlačidlo a vyplnením krátkeho formulára. Zaregistrovaným študentom príde potvrdzujúci email.

Viac...
 
Biela pastelka - zbierka pre nevidiacich a slabozrakých

24. septembra 2021 sa tretiaci z III. C zapojili ako dobrovoľníci do finančnej zbierky "Biela pastelka", ktorú organizovala Únia pre nevidiacich. Táto verejná zbierka aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

Viac...
 
Žiacka školská rada v našej škole

Milí študenti, najmä prváci!

V našej škole vykonáva svoju činnosť aj Žiacka školská rada (ŽŠR), ktorej predseda aj členovia sú naši žiaci z jednotlivých tried všetkých ročníkov. Všetci členovia sa stretávajú 1x mesačne, podľa potreby aj častejšie, pri organizovaní a realizácii školských akcií a programov.

Viac...
 
Európsky deň jazykov

Pri príležitosti 20. výročia si naša škola pripomenula Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je poukázať na dôležitosť učenie sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Pri tejto príležitosti vyučujúce anglického jazyka zorganizovali pre žiakov prvých, druhých a tretích ročníkov rôzne aktivity, súťaže a kvízy, v ktorých žiaci mali možnosť preukázať svoje vedomosti o európskych krajinách, jazykoch, ich zvykoch a tradíciách, národných jedlách, športoch a pod. Žiaci si medzi sebou zasúťažili a zabavili sa.

Viac na: https://sospknazia.edupage.org/news/#news-1087

 
STRATÉGIA 22+: MODERNÉ ŠKOLSTVO-VZDELANÝ KRAJ
Žilinský Samosprávny Kraj

Pozrite sa, čo sa nám podarilo v oblasti školstva:

https://www.facebook.com/ZilinskyKraj/videos/927662288166730/

viac info:

https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/strategia-22-moderne-skolstvo-vzdelany-kraj.html

 
Pozor, končí stará platnosť preukazu ISIC


 
Triedime odpad v každej triede

Vďaka projektu EKO ALARM z nadácie Živica a Ekopolis sme získali 54 košov na triedenie odpadu. Koše sme umiestnili do 18 učební, aby Vám boli hneď poruke a keď budete vyhadzovať odpad, aby ste premýšľali, kam s ním. Takmer všetky druhy obalov, ktoré tvoria najväčšiu časť komunálneho odpadu, sú cenné suroviny, preto je dôležité triediť ich, aby sa mohli  ďalej spracovávať.

Viac...
 
Stredoškolský podnikateľský zámer 2021

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje 11. ročník oceneniaStredoškolský podnikateľský zámer“.

Si študentom strednej školy so sídlom na území Žilinského Kraja?

Máš nápad na podnikanie?

Neváhaj! Zapoj sa do súťaže!

viac na: https://www.facebook.com/ZilinskyKraj/posts/4068610513262276

 
Aktivity našich žiakov na začiatku školského roka
  • Ekologický deň

Aj v tomto školskom roku u nás prebehol  Ekologický deň.

Na jeho začiatku žiaci 2. ročníka  mali po triedach besedy s ekologickou tematikou. Prijali sme  pozvanie Občianskeho združenia Upracme Slovensko a v druhej časti dňa sme sa zapojili   do  národného čistenia krajiny pod názvom Upracme Slovensko – Svetový čistiaci deň 2021. 

Zbierali sme odpad v našom okolí,  čistili sme areál školy.

Viac...
 
Týždeň dobrovoľníctva / Európsky týždeň mobility

Týždeň dobrovoľníctva

https://www.facebook.com/ZilinskyKraj/posts/4048207641969230


Európsky týždeň mobility

https://www.facebook.com/ZilinskyKraj/videos/457453748660295/

 
Otvorenie školského roka 2021/22

Milí študenti, vážení rodičia,

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/22 bude 2.9.2021 o 09,00 hod. na školskom dvore.

Viac...
 
Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Viac...
 
Zisťovanie záujmu o samotesty

Milí rodičia, plnoletí žiaci,

škola má možnosť zabezpečiť bezplatné AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak. Prosíme Vás o vyjadrenie záujmu/nezáujmu. Hlasovanie prebieha pre žiakov 2-4. ročníka prostredníctvom edupage.

Viac...
 
Martin - exkurzia

V dňoch 22. a 25.6.2021 boli žiaci tried II.E a III. E na exkurzii v Martine. Pozreli si Národný cintorín, oboznámili sa aj s menej známymi udalosťami zo života slovenských dejateľov. V priestoroch Súkromného centra voľného času Košťany nad Turcom im bol premietnutý 3D film podľa vlastného výberu. Budova SCVČ sa nachádza v krásnom rozprávkovom areáli, ktorý je určený predovšetkým  mladším návštevníkom, ale poteší oko každého.

 
ČAKÁ NÁS MODERNIZÁCIA budovy pre PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

Dielne na našej SOŠ polytechnickej prejdú kompletnou rekonštrukciou a budú vybavené NAJMODERNEJŠÍM  výučbovým zariadením !

Najbližších 8 mesiacov nás čaká:

- zateplenie budovy, 

- výmena okien, 

- rekonštrukcia šatní,

- rekonštrukcia sociálnych zariadení, ...
tešíte sa s nami na výsledok ? :)

 
Výsledky prijímacích skúšok po 2. kole


 
Ubytovanie pre žiakov školy

Keďže naša škola nebude v nasledujúcom školskom roku prevádzkovať školský internát, ponúkame Vám ďalšiu možnosť ubytovania  v školskom internáte Hotelovej akadémie v Dolnom Kubíne. V prílohe nájdete podrobnejšie informácie. 

 
PONUKA PRENÁJMU PRIESTOROV
??? Organizujete ???
- KURZ
- ŠKOLENIE
- a iné ...

PONÚKAME Vám:

alt

 
PONUKA UBYTOVANIA

Nakoľko nám to epidemiologická situácia dovoľuje,

opäť PONÚKAME možnosť ubytovať sa v našej UBYTOVNI


 
Ponuky práce


 
Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č. 01_2021_SOŠP

Nebytové priestory - dielne v bývalej SOŠ technickej v Istebnom

 
Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok a počte voľných miest v študijných a učebných odboroch.

Druhé kolo prijímacích skúšok do študijných a učebných odborov sa bude konať 22.06.2021


Č. odboru

Názov odboru

Počet voľných miest pre 2. kolo


2411 K


Mechanik nastavovač


13


2413 K


Mechanik strojov a zariadení


3


2426 K


Programátor OaZSaZ


4


2679 K


Mechanik mechatronik


0


2697 K


mechanik elektrotechnik


11


2423 H


nástrojár


3


2487 H 01


autoopravár – mechanik


0


2683 H 11


elektromechanik-silnoprúd. techniky


3


SPOLU37


 
Usmernenie pre záujemcov o ubytovanie v školskom internáte

V školskom roku 2021/2022 sa na našej škole nebude otvárať školský internát, pre záujemcov o ubytovanie je možnosť ubytovania na internáte Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne.

 
Konečné výsledky prijímacích skúšok do študijných odborov po 1.kole

Vážení rodičia, milí žiaci 9. ročníka,

Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru zaslaním prihlášky na štúdium na našej škole.

Aktuálne zverejňujeme konečné výsledky prijímacieho konania do študijných odborov (podľa kritérií určených školou pre tento školský rok).

Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, Vám doručujeme prostredníctvom Vašich školských systémov, alebo na e:mailové adresy, ktoré ste zadali na Vašej prihláške na štúdium. Ak tieto údaje chýbajú, posielame Vám rozhodnutia domov poštou.

V prípade, že ste boli prijatí na našu školu, je nevyhnutné  poslať nám späť vyplnenú a podpísanú Záväznú prihlášku na štúdium, ktorú je potrebné vyplniť a podpísať (nahrádza zápis žiakov a potvrdzujete ňou, či žiak nastúpi alebo nenastúpi na štúdium na našej škole) a najneskôr do 25.5.2021 doručiť škole. Rozhodujúci je termín doručenia škole.

  Príloha č. 3 - Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka (pdf, 139.46 kB)

Viac informácií  nájdete tu : https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-zakonnych-zastupcov-uchadzacov-k-procesu-prijimania-ziakov-na-stredne-skoly-v-skolskom-roku-20202021-pre-skolsky-rok-20212022/?fbclid=IwAR310Qbb80mftKBrZSEmvGN8-P7HSjUBmkFs9XJ6EqkFYWIY5VzOF_5IXrE

Pokiaľ ste prijatí neboli, prikladáme Vám k rozhodnutiu formulár na Odvolanie sa voči neprijatiu na štúdium, ktoré je potrebné doručiť škole do 5 dní od doručenia Vám rozhodnutia.

Všetky písomnosti nám môžete poslať vyplnené, podpísané zákonným zástupcom a naskenované mailom na adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , alebo doručiť poštou, resp. osobne.

V prípade, že Vám nebolo z nejakého nepredvídaného dôvodu doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium, prosíme Vás, kontaktujte nás telefonicky, aby sme tento problém odstránili. Predtým si však ešte skontrolujte správy v školskom systéme Vášho syna/dcéry, alebo správy vo svojej e:mailovej schránke.

Pokiaľ budete mať záujem o ubytovanie žiaka na školskom internáte od septembra 2021, prosíme Vás o informáciu obratom na t.č. 043/5863139.

Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.

Ing. Adriana Bellová

 
Výsledky prijímacích skúšok do študijných odborov po 1. kole

Vážení rodičia, milí žiaci 9. ročníka,

Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru zaslaním prihlášky na štúdium na našej škole.

Tu sme zverejnili výsledky prijímacieho konania do študijných odborov podľa kritérií určených školou pre tento školský rok.

Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, Vám doručujeme prostredníctvom Vašich školských systémov, alebo na e:mailové adresy, ktoré ste zadali na Vašej prihláške na štúdium. Ak tieto údaje chýbajú, posielame Vám rozhodnutia domov poštou.

V prípade, že ste boli prijatí na našu školu, zasielame Vám aj formulár  Záväznej prihlášky na štúdium, ktorý je potrebný vyplniť a podpísať ( potvrdzuje, či nastúpite alebo nenastúpite na štúdium na našej škole) a najneskôr do 25.5.2021 doručiť škole.

Rozhodujúci je termín doručenia škole!

Pokiaľ ste prijatí neboli, prikladáme Vám k rozhodnutiu formulár na Odvolanie sa voči neprijatiu na štúdium, ktoré je potrebné doručiť škole do 5 dní od doručenia Vám rozhodnutia.

Všetky písomnosti nám môžete poslať vyplnené , podpísané zákonným zástupcom a zoskenované mailom na adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , alebo doručiť poštou, resp. osobne.

V prípade, že Vám nebolo z nejakého nepredvídaného dôvodu doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium, prosíme Vás, kontaktujte nás telefonicky, aby sme tento problém odstránili. Predtým si však ešte skontrolujte správy v školskom systéme Vášho syna/dcéry, alebo správy vo svojej e:mailovej schránke.

Pokiaľ budete mať záujem o ubytovanie žiaka na školskom internáte od septembra 2021, prosíme Vás o informáciu obratom na t.č. 043/5863139.

Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.

Ing. Adriana Bellová,

riaditeľka školy

 
ZAvakcinovaný kraj

Aj našim športovcom chýbajú plné tribúny divákov. Už viac ako rok sme nevideli naživo ich víťazstvá. Porazme spolu pandémiu koronavírusu a vráťme sa naspäť na štadióny. Nahraďme prázdne sedadlá našimi tvárami. Aj vy môžete k tomu dopomôcť.


Link:

https://www.youtube.com/watch?v=gIDu31J47OU

 
Prvý termín prijímacích skúšok

Blahoželáme všetkým účastníkom, ktorí sa dnes - 3.5.2021 zúčastnili prijímacích skúšok, k úspešnému zvládnutiu prijímacích testov z matematiky aj slovenského jazyka. 

Poradie uchádzačov bude zverejnené do 3 dní po ukončení 1. kola prijímacích skúšok.

 
Dôležitá informácia pre žiakov 9.ročníka, ktorí v dňoch 3. a 10.5.2021 prídu na prijímacie pohovory

Aktualizované na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021 a uznesenia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Zmena oproti už zverejnenej informácii ohľadom podmienok prijímacích pohovorov nastala v tom, že:

Uchádzač o štúdium  sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v

a) bordovom okrese (v okrese III. stupňa varovania) preukazuje

1.negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu  nie starším ako 7dní,

2.má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva,

b) ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania) sa uchádzač testom nepreukazuje.

Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške

a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie     o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény.

b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

Ostatné podmienky , o ktorých sme Vás už informovali v pozvánke na prijímacie pohovory, ostávajú nezmenené.

Ďakujeme Vám za pochopenie a prajeme Vám úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov.

 
Prijímacie pohovory do 1.ročníka študijných odborov


 
Jarná výzva

Spustil sa ďalší ročník aktivity Jarná výzva - upratovanie s Maxom.
Aj niektorí naši žiaci sa už zapojili do tejto výzvy.

Ostatným žiakom ponúkame inšpiráciu pre  možnosti, ako sa doma neunudiť za PC a spraviť niečo užitočné pre seba aj ostatných - vybrať sa na peknú prechádzku, zozbierať smeti, odfotiť sa s nimi a poslať na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
do predmetu napísať Jarná výzva Celé Meno Trieda Odbor.

Všetky informácie nájdeme na Ewoboxe:
https://www.ewobox.sk/clanok/nastal-cas-na-jarne-upratovanie-s-maxom

Prípadné nejasnosti Vám rada vysvetlí Vaša vyučujúca
Mgr. Terézia Ptačinová

 
Výsledky prijímacieho konania na štúdium v učebných odboroch v školskom roku 2021/22

Vážení rodičia, milí žiaci 9. ročníka,

Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru zaslaním prihlášky na štúdium na našej škole.

Tu sme zverejnili výsledky prijímacieho konania do učebných odborov podľa kritérií určených školou pre tento školský rok.

Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, Vám doručujeme prostredníctvom Vašich školských systémov, alebo na e:mailové adresy, ktoré ste zadali na Vašej prihláške na štúdium. Ak tieto údaje chýbajú, posielame Vám rozhodnutia domov poštou.

V prípade, že ste boli prijatí na našu školu, zasielame Vám aj formulár  Záväznej prihlášky na štúdium, ktorý je potrebný vyplniť a podpísať ( potvrdzuje, či nastúpite alebo nenastúpite na štúdium na našej škole) a v stanovenom termíne odoslať škole.  Pokiaľ ste prijatí neboli, prikladáme Vám k rozhodnutiu formulár na Odvolanie sa voči neprijatiu na štúdium, ktoré je potrebné doručiť škole do 5 dní od doručenia Vám rozhodnutia.

Všetky písomnosti nám môžete poslať vyplnené , podpísané zákonným zástupcom a zoskenované mailom na adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , alebo doručiť poštou, resp. osobne.

V prípade, že Vám nebolo z nejakého nepredvídaného dôvodu doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium, prosíme Vás, kontaktujte nás telefonicky, aby sme tento problém odstránili. Predtým si však ešte skontrolujte správy v školskom systéme Vášho syna/dcéry, alebo správy vo svojej e:mailovej schránke.

Pokiaľ budete mať záujem o ubytovanie žiaka na školskom internáte od septembra 2021, prosíme Vás o informáciu obratom na t.č. 043/5863139.

Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.

 
EkoKvíz

Radi by sme upozornili na prvý celoslovenský online kvíz, zameraný na environmentálne témy - EkoKvíz.  Organizuje ho o.z.Edukácia@Internet.IUVENTA - slovenský inštitút mládeže Jeho cieľom je pozitívne motivovať  k ekologickejšiemu správaniu s väčším ohľadom na planétu Zem. Okrem toho  hravou formou získať potrebné vedomosti o environmentálnych témach, ako aj nástrahách súčasnej klimatickej krízy a možnostiach zmiernenia ich negatívneho dopadu.

Kvíz bude fungovať na individuálnej báze, to znamená, že každý účastník sa môže registrovať individuálne a hrať  zo svojho telefónu či počítača. Vtedy má možnosť vyhrať  ceny. Jedna hra trvá tak 2 minúty, opakovať sa dá niekoľkokrát počas otvorenia systému od 22.4. na deň Zeme do 21.5.2021.

Môžeme sledovať na soc. sieťach pravidelne pridávané novinky a príklady otázok. Pomôže nám to urobiť si o Ekokvíze lepšiu predstavu.

link na FB- https://www.facebook.com/EkoKviz.eu

link na IG - https://www.instagram.com/ekokviz.eu/

Tešíme sa na pekné výsledky našich žiakov
Mgr. Terézia Ptačinová

 
Deň učiteľov

Všetkým pedagógom SOŠP venoval Adam Majda III.E takúto milú báseň: 

Ránko krásne dneska bolo

Nedeľa iná ako sa zdalo

V noci som mal taký sen

Že učitelia mali deň.

 

Viac...
 
VAKCINÁCIOU O KROK BLIŽŠIE...

VAKCINÁCIOU O KROK BLIŽŠIE... k zdraviu, životu, slobode, rodine, priateľom, škole, práci, cestovaniu, kultúre...


Pozrite si ako by zničili "koronu" deti: https://youtu.be/3x-0mO4gnmE

 
Kritériá prijímacích skúšok pre šk.rok 2021/22


 
Okresné kolo olympiády v AJ

Dňa 13. 1. 2021 sa v dôsledku opatrení Covid 19 konalo online okresné kolo Olympiády v AJ, ktorého sa zúčastnil aj  žiak našej školy. Matej Homolka, študent II.E triedy, sa ziskom 28,5b stal úspešným riešiteľom a obsadil vo svojej kategórii -2D prvé miesto, čím si zabezpečil postup do krajského kola.

Matejovi k jeho úspechu blahoželáme a želáme mu veľa úspechov v ďalšej práci.

Mgr. Iveta Strapcová

 
Rozbehni sa! na škole

V spolupráci s iniciatívou Rozbehni sa! ti prinášame unikátnu  možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku,  bezplatný online kurz, ktorý ti otvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznis nápadov. Následne môžeš svoj biznis nápad prihlásiť do inkubačného programu pod krídlami Rozbehni sa! a odštartovať podnikanie s minimálnym štartovacím kapitálom a bez rizika.

Čo sa za 30 minút naučíš

Ukážeme ti, ako si overiť,  či je tvoj nápad dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Naučíš sa ako:


★    Rozpoznávať nové nápady a posudzovať ich potenciál

★    Vytvárať biznis modely a vylepšovať ich tipmi od zákazníkov

★    Testovať nápady pomocou prototypov do 100€

★    Postupovať podľa 11 jednoduchých krokov

★    Navyše získaš PDF certifikát o absolvovaní, ktroý obohatí tvoj životopis


Chcem absolvovať Prípravku

 
Zmeny termínov prijímacích a maturitných skúšok

Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu  zo dňa 4.1.2021 sa stanovujú nasledovné  termíny:

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia
      a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
     b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

Maturitné skúšky:

Viac...
 
60. výročie školy

Vážený pedagogický zbor, milí rodičia, študenti!

V tomto roku 2020 si pripomíname 60. výročie založenia našej školy, ktorej ste súčasťou. Keby nebola takáto nešťastná zdravotná situácia, usporiadali by sme peknú oslavu s kultúrnym programom a posedením, kde by sme mali možnosť, aby sme sa všetci spolu stretli, porozprávali, zaspomínali....


Viac...
 
Vianočné prianie

Najkrajšie sviatky v roku, Vianoce, sú už za dverami. Tíško čakajú, ako ich prijmeme a prežijeme. Okrem tradičného priania: „šťastné a veselé“ skúsme sa viac vhĺbiť do podstaty a zmyslu Vianoc, hľadajme pokoj a šírme ho ďalej.

Želajme si NÁDEJ, ktorá nás posúva vpred v presvedčení v lepšie časy.

Želajme si VIERU, ktorá nás posilňuje, ochraňuje a uzdravuje.

Želajme si LÁSKU, ktorá spája ľudské srdcia v jedno.

Viac...
 
Online hodina ANJ s lektorkou

Žiaci III. H mali 15. decembra 2020 malú predvianočnú zmenu na hodine angličtiny. Ako v minulom školskom roku, aj v tomto našu školu navštívila dobrovoľníčka z organizácie Mladiinfo Dolný Kubín, tentoraz Rakúšanka Leonie Bossniak.

Viac...
 
Mgr. Magdaléna Turčinová - ocenená Radou mládeže ŽK

Rada mládeže žilinského kraja ocenila v tomto roku za aktívnu prácu a ľudskosť  našu kolegyňu Mgr. Magdalénu Turčinovú.

Viac...
 
Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Dňa 26.11.2020 sa v dôsledku opatrení COVID 19, konalo on-line školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 9 žiakov,  druhých, tretích a štvrtých ročníkov. 


Viac...
 
Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

V čase dištančného vzdelávania sme 24.11.2020 zorganizovali aj  školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Prebehlo online formou a zapojili sa do neho nemčinári IV.H triedy. Svoje zručnosti si overili pri čítaní textu s porozumením, v gramatickom teste a tiež v  komunikácii pri opise obrázku.


Viac...
 
Oznam riaditeľky školy

Podľa pokynov odboru školstva a športu ŽSK v Žiline zo dňa 8.12.2020  Vám vedenie školy SOŠ polytechnickej oznamuje, že sa neplánuje  otvoriť školu do konca roku 2020. Predpoklad je, že by sa mohli stredné školy otvoriť od 11.01.2020 s tým, že testovanie by sa malo realizovať v dňoch od 07.01. – 09.01.2020, všetko je ale momentálne v riešení. O podrobnostiach Vás budeme vopred informovať.

Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
More Articles...
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 11

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ponuka nájmu

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo