Banner
Dokumenty na stiahnutie
Attachments:
Download this file (bozp_internat.pdf)BOZP internát
Download this file (bufet_012020SOSP.pdf)Zámer a podmienky - bufet
Download this file (cennik_ubytovania_2020.pdf)cennik_ubytovania_2020.pdf
Download this file (clanok.jpg)Článok v novinách
Download this file (Co_je_dualne_vzdelavanie.pdf)Co_je_dualne_vzdelavanie.pdf
Download this file (dualne.pdf)Duálne 2016/2017
Download this file (Hospodárenie OZ 2013.PDF)Hospodárenie OZ 2013
Download this file (Hospodárenie OZ 2014.PDF)Hospodárenie OZ 2014
Download this file (kolektívna zmluva 2019.pdf)kolektívna zmluva 2019.pdf
Download this file (kritériá do pomaturitného štúdia (3).doc)Kritériá do pomaturitného štúdia
Download this file (kritériá pre nadstavbové št.doc)Kritériá na prijatie do nadstavbového štúdia 2015/16
Download this file (kriteriá prijímacieho konania  .doc)Kritériá na prijatie do 1. ročníka 2015/2016
Download this file (kriteriá prijímacieho konania  2016_17(1).doc)Kritériá prijímacieho konania - 2016
Download this file (Nadstavbové štúdium 2015_16.pdf)Nadstavbové štúdium 2015/2016
Download this file (organizačný poriadok od 09 2018.pdf)organizačný poriadok od 09 2018.pdf
Download this file (Organizačný poriadok od 1.9.2014.doc)Organizačný poriadok od 1.9.2014
Download this file (org_predpisy.pdf)Vnútorné smernice školy
Download this file (otestujsa.pdf)Otestuj sa
Download this file (Plenárne zasadnutie ZRPŠ 2017-18.pdf)Plenárne zasadnutie ZRPŠ 2017-18.pdf
Download this file (ponuka štúdia pre šk.rok 2015-16.doc)Ponuka štúdia pre školský rok 2015/2016
Download this file (prehľad krúžkovej činnosti 2015.pdf)prehľad krúžkovej činnosti 2015.pdf
Download this file (prezentacia_ZRPS_10_2020.ppt)prezentacia_ZRPS_10_2020.ppt
Download this file (prezentacia_ZRPS_10_2021.ppt)prezentacia_ZRPS_10_2021.ppt
Download this file (prezentacia_ZRPS_2022_1.pptx)prezentacia_ZRPS_2022_1.pptx
Download this file (prezentacia_ZRPS_2023_24.pptx)prezentacia_ZRPS_2023_24.pptx
Download this file (priamy_najom_022019.pdf)priamy_najom_022019.pdf
Download this file (prihlaskaNadstavba.pdf)Prihláška do nadstavbového štúdia
Download this file (Rozpočet ZRPŠ 2017 2018.pdf)Rozpočet ZRPŠ 2017 2018.pdf
Download this file (Rozpočet ZRPŠ 2018.doc)Rozpočet ZRPŠ 2018.doc
Download this file (sklad_022020SOSP.pdf)Zámer a podmienky - sklad
Download this file (smernica-107_2015-vnutornom-systeme-vybavovania-podnetov-suvisiacich-oznamovani-)Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti
Download this file (SOS prosp bannery.pdf)Prospekt SOŠP
Download this file (Štatút predmetových komisií a.doc)Štatút predmetových komisií
Download this file (statut ZRPŠ.doc)Štatút ZRPŠ
Download this file (statut_ZRPS.pdf)Štatúr ZRPŠ 10/2023
Download this file (Stavovy OZ.PDF)Stanovy OZ
Download this file (studijne.png)Študijné odbory 2016/2017
Access this URL (http://sosknazia.edupage.sk/timetable/?)Rozvrh hodín
Download this file (ucebne.png)Učebné odbory 2016/2017
Download this file (urcenie_poctu_tried.pdf)Určenie počtu tried
Download this file (vnutorny_poriadok_internat.pdf)Vnútorný poriadok ŠI
Download this file (VYHOD.SPR 13 14.doc)Správa o výchovnovzdelávacej činnosti 2013/2014
Download this file (VYHODNOCOVACIA_SPRAVA_SKOLY_2014_2015.doc)Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti 2014/2015
Download this file (vyhodnocujuca_sprava.pdf)Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti 2011/2012
Download this file (zamer_03-2020-SOSP_v_sprave_SOS_polytechnickej_v_DK_Knazej.pdf)zamer_03-2020-SOSP_v_sprave_SOS_polytechnickej_v_DK_Knazej.pdf
Download this file (zamer_a_podmienky_priameho_najmu_02_2021.pdf)zamer_a_podmienky_priameho_najmu_02_2021.pdf
Download this file (Zamer_c.02_2023.pdf)ZÁMER č. 02/2023/SOŠP
Download this file (Zamer_c_01-2023-SOSP.pdf)ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 01/2
Download this file (zamer_c_01_2021_SOSP.pdf)Zámer a podmienky - dielne SOŠT Istebné
Download this file (zápis z plenárneho ZRPŠ 18.10.2018.doc)zápis z plenárneho ZRPŠ 18.10.2018.doc
Download this file (zapisnica_ZRPS_2023_24.pdf)zapisnica_ZRPS_2023_24.pdf
Download this file (zapisZRPS19_09_19.doc)Zápis zo ZRPŠ 19.09.2019
Download this file (zapis_z_plenarneho_ZRPS_4.10.2022.pdf)zapis_z_plenarneho_ZRPS_4.10.2022.pdf
Download this file (Žiadosť o komisionálnu skúšku.doc)Žiadosť o komisionálnu skúšku
Download this file (žiadosť o oslobodenie od TSV.doc)žiadosť o oslobodenie od TSV.doc
Download this file (Žiadosť o povolenie opakovania ročníka.doc)Žiadosť o povolenie opakovania ročníka
Download this file (Žiadosť o prerušenie štúdia.doc)Žiadosť o prerušenie štúdia
Download this file (Žiadosť o prestup.doc)Žiadosť o prestup
Download this file (Žiadosť o prijatie do vyššieho ročníka.doc)Žiadosť o prijatie do vyššieho ročníka.doc
Download this file (Žiadosť o vykonanie opravnej maturitnej skúšky.doc)Žiadosť o vykonanie opravnej maturitnej skúšky
Download this file (Žiadosť o zmenu odboru.doc)Žiadosť o zmenu odboru
Download this file (ZRPŠ 2018.pdf)ZRPŠ 2018.pdf
Download this file (ZRPS2019.pdf)ZRPŠ 2019
Download this file (ZRPS_10_2020.doc)ZRPS_10_2020.doc
Download this file (ZRPS_10_2020.pdf)ZRPS_10_2020.pdf
Download this file (ZRPS_10_2021.pdf)ZRPS_10_2021.pdf


 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo