Prijímacie skúšky na štúdium 2024/25

Banner
Zmluvy 2023
Attachments:
Download this file (375_BC00_2023_október2022-február2023.pdf)ZMLUVA o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca_00014/2023/SOŠPDK/48/PV
Download this file (Darovacia zmluva c.00079_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf)Darovacia zmluva c.00079_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf
Download this file (Dodatok č. 1 k Dohode o poskytovaní stravy č. 00074_2023_SOŠPDK.pdf)Dodatok č. 1 k Dohode o poskytovaní stravy č. 00074_2023_SOŠPDK.pdf
Download this file (Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku čistiacich.pdf)Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku čistiacich.pdf
Download this file (Dodatok č. 2 k Dohode o poskytovaní stravy (2022_2023).pdf)Dodatok č. 2 k Dohode o poskytovaní stravy (2022_2023).pdf
Download this file (Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 6_2020.pdf)Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 6_2020.pdf
Download this file (Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 100005295.pdf)Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 100005295.pdf
Download this file (Dodatok č. 3 k Dohode o poskytovaní stravy (2022_2023).pdf)Dodatok č. 3 k Dohode o poskytovaní stravy (2022_2023).pdf
Download this file (Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny.pdf)Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny.pdf
Download this file (Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby.pdf)Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby.pdf
Download this file (Dodatok k Zmluve č. ZO_2018a8032-1 o zabezpečení výkon činnosti.pdf)Dodatok k Zmluve č. ZO_2018a8032-1 o zabezpečení výkon činnosti.pdf
Download this file (Dohoda o poskytnutí prípsevku 00019_2023_SOŠPDK_14_EKO.pdf)Dohoda o poskytnutí prípsevku 00019_2023_SOŠPDK_14_EKO.pdf
Download this file (Dohoda o poskytnutí prípsevku 00020_2023_SOŠPDK_14_EKO.pdf)Dohoda o poskytnutí prípsevku 00020_2023_SOŠPDK_14_EKO.pdf
Download this file (Dohoda o poskytovaní stravy č. 00074_2023_SOŠPDK_78_EKO.pdf)Dohoda o poskytovaní stravy č. 00074_2023_SOŠPDK_78_EKO.pdf
Download this file (Dohoda o spolupráci č.2 2023.pdf)Dohoda o spolupráci č.2 2023.pdf
Download this file (Licenčná zmluva č. 00002_2023_SOŠPDK_20_EKO.pdf)Licenčná zmluva č. 00002_2023_SOŠPDK_20_EKO.pdf
Download this file (Rámcová dohoda č. 00017_2023_SOŠPDK_44_EKO - Čerstvé pečivo, pekársky tovar.pdf)Rámcová dohoda č. 00017_2023_SOŠPDK_44_EKO - Čerstvé pečivo, pekársky tovar.pdf
Download this file (Rámcová dohoda č. 00024_2023_SOŠPDK_55_EKO - Čerstvé mäso a mäsové výrobky.pdf)Rámcová dohoda č. 00024_2023_SOŠPDK_55_EKO - Čerstvé mäso a mäsové výrobky.pdf
Download this file (Rámcová dohoda č. 00025_2023_SOŠPDK_60_EKO - Rôzne potravinárske výrobky.pdf)Rámcová dohoda č. 00025_2023_SOŠPDK_60_EKO - Rôzne potravinárske výrobky.pdf
Download this file (Rámcová dohoda č. 00027_2023_SOŠPDK_62_EKO - Mrazené potraviny.pdf)Rámcová dohoda č. 00027_2023_SOŠPDK_62_EKO - Mrazené potraviny.pdf
Download this file (Rámcová dohoda č. 00030_2023_SOŠPDK_73_PV - Ovocie a zelenina.pdf)Rámcová dohoda č. 00030_2023_SOŠPDK_73_PV - Ovocie a zelenina.pdf
Download this file (Rámcová dohoda č. 00031_2023_SOŠPDK_74_PV - Mlieko a mliečne výrobky.pdf)Rámcová dohoda č. 00031_2023_SOŠPDK_74_PV - Mlieko a mliečne výrobky.pdf
Download this file (ZMLUVA  o duálnom vzdelávaní_YANFENG_00011_SOŠPDK_2023_30_PV.pdf)ZMLUVA o duálnom vzdelávaní_YANFENG_00011_SOŠPDK_2023_30_PV.pdf
Download this file (ZMLUVA o duálnom vzdelávaní_ARRIVA_00010_SOŠPDK_2023_30_PV.pdf)ZMLUVA o duálnom vzdelávaní_ARRIVA_00010_SOŠPDK_2023_30_PV.pdf
Download this file (ZMLUVA o duálnom vzdelávaní_KLAUKE_00009_SOŠPDK_2023_30_PV.pdf)ZMLUVA o duálnom vzdelávaní_KLAUKE_00009_SOŠPDK_2023_30_PV.pdf
Download this file (ZMLUVA o duálnom vzdelávaní_MAHLE_00008_SOŠPDK_2023_30_PV.pdf)ZMLUVA o duálnom vzdelávaní_MAHLE_00008_SOŠPDK_2023_30_PV.pdf
Download this file (ZMLUVA o duálnom vzdelávaní_MIBA_SDV_00007_SOŠPDK_2023_30_PV.pdf)ZMLUVA o duálnom vzdelávaní_MIBA_SDV_00007_SOŠPDK_2023_30_PV.pdf
Download this file (Zmluva o inzercii 00015_2023_SOŠPDK_37_EKO.pdf)Zmluva o inzercii 00015_2023_SOŠPDK_37_EKO.pdf
Download this file (Zmluva o inzercii 00072_2023_SOŠPDK_67_EKO.pdf)Zmluva o inzercii 00072_2023_SOŠPDK_67_EKO.pdf
Download this file (Zmluva o nájme 00018_2023_SOŠPDK_38_EKO.pdf)Zmluva o nájme 00018_2023_SOŠPDK_38_EKO.pdf
Download this file (Zmluva o nájme nebytových priestorov - altánku č. 00028_2023_SOŠPDK_69_EKO.pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov - altánku č. 00028_2023_SOŠPDK_69_EKO.pdf
Download this file (Zmluva o nájme nebytových priestorov - altánku č. 00033_2023_SOŠPDK_69_EKO.pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov - altánku č. 00033_2023_SOŠPDK_69_EKO.pdf
Download this file (Zmluva o nájme nebytových priestorov - altánku č. 00073_2023_SOŠPDK_69_EKO.pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov - altánku č. 00073_2023_SOŠPDK_69_EKO.pdf
Download this file (Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00023_2023_SOŠPDK_49_EKO.pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00023_2023_SOŠPDK_49_EKO.pdf
Download this file (Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00075_2023_SOŠPDK_67_EKO.pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00075_2023_SOŠPDK_67_EKO.pdf
Download this file (Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00078_2023_SOŠPDK_69_EKO.pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00078_2023_SOŠPDK_69_EKO.pdf
Download this file (Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca__00029_2023_SOŠPDK_48_PV.pd)ZMLUVA o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca_00029/2023/SOŠPDK/48/PV
Download this file (ZMLUVA o poskytnutípríspevku za ubytovanie odídenca_00022_2023_SOŠPDK_48_PV.pdf)ZMLUVA o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca_00022/2023/SOŠPDK/48/PV
Download this file (Zmluva o poskytovaní služby 00016_2023_SOŠPDK_39_EKO.pdf)Zmluva o poskytovaní služby 00016_2023_SOŠPDK_39_EKO.pdf
Download this file (Zmluva o poskytovaní verejných služieb 00004_SOŠP_2023_23_EKO.pdf)Zmluva o poskytovaní verejných služieb 00004_SOŠP_2023_23_EKO.pdf
Download this file (Zmluva o spolupraci 00013_2023_SOŠPDK_31_TV.pdf)Zmluva o spolupraci 00013_2023_SOŠPDK_31_TV.pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare  00005_SOŠPDK_2023_26_EKO.pdf)Zmluva o sponzorskom dare 00005_SOŠPDK_2023_26_EKO.pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare 00071_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf)Zmluva o sponzorskom dare 00071_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare č. 00076_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf)Zmluva o sponzorskom dare č. 00076_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf
Download this file (Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami 00021_2023_SOŠPDK_45_BRŠ.pd)Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami 00021_2023_SOŠPDK_45_BRŠ.pd
Download this file (Zmluva o výpožičke nehm. m. č. 00003_2023_SOŠPDK_13_EKO.pdf)Zmluva o výpožičke nehm. m. č. 00003_2023_SOŠPDK_13_EKO.pdf
Download this file (Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku č. 00026_2023_SOŠPDK_56_EKO.pdf)Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku č. 00026_2023_SOŠPDK_56_EKO.pdf
Download this file (Zmluva_o_sponzorskom_dare_č.00077_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf)Zmluva_o_sponzorskom_dare_č.00077_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf
Download this file (Zmluva_o_sponzorskom_dare_č.00080_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf)Zmluva_o_sponzorskom_dare_č.00080_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf
Download this file (Zmluva_o_sponzorskom_dare_č.00081_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf)Zmluva_o_sponzorskom_dare_č.00081_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf
Download this file (Zmluva_o_sponzorskom_dare_č.00082_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf)Zmluva_o_sponzorskom_dare_č.00082_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf
Download this file (Zmluva_o_sponzorskom_dare_č.00083_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf)Zmluva_o_sponzorskom_dare_č.00083_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf
Download this file (Zmluva_o_sponzorskom_dare_č.00084_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf)Zmluva_o_sponzorskom_dare_č.00084_2023_SOŠPDK_26_EKO.pdf


 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo