Banner
Od 2D pohľadu k 3D rozmeru


 


Nadačný fond Kia Motor Slovakia

Nadačný fond Kia Motors Slovakia pomáha školám v Žilinskom kraji podporovať  moderné vzdelanie aj formou projektov sprostredkovaných záujemcami z radov zamestnancov spoločnosti Kia Motors Slovakia tam, kde je pomoc potrebná a kde bude aj ich osobnou zásluhou dobre využitá.


Názov školy: Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín- Kňažia

Zamestnanecký grantový program:EGP Región vzdelávanie 2017

Názov projektu: Od 2D pohľadu, k 3D rozmeru

Cieľ program: Podpora alternatívnych, tvorivých a inovatívnych foriem vzdelávania,

Cieľová skupina: Deti a mládež (žiaci SOŠP, ZŠ v regióne)

Celkové náklady na projekt: 3450,00 €

Súhrnné informácie o projekte

Projektom s názvom „Od 2D pohľadu, k 3D rozmeru “ predstaveným SOŠP Dolný Kubín - Kňažia chce vzdelávacia inštitúcia reagovať na potrebu uskutočnenia zmien, v systéme vzdelávania a odbornej prípravy z pohľadu meniacich sa požiadaviek na vyučovací proces z hľadiska potrieb zamestnávateľov a požiadaviek študentov stredných odborných škôl.
Udržanie pozornosti študentov zapojených do vyučovacieho procesu je konečný cieľ, ktorému v súčasnosti najprv predchádza snaha pedagóga znížiť pasívne nadmerné rozptyľovanie pozornosti žiaka vizuálnymi a audio médiami ich nahradením priamou aktivitou a zainteresovaním žiaka na hodine strojárskych odborných predmetov moderným spôsobom ako je napr. premena 3D CAD dát vytvorených študentom do fyzikálnej podoby, ktorú je možne reálne držať v rukách a tvoriť funkčné zostavy, čo svojim spôsobom je motivujúci prvok posilňujúci snahu učiť sa a dozvedieť sa viac o tvorení vlastných návrhov.

Dátum začatia projektu:: 24.03.2017

Dátum ukončenia projektu: 14.9.2017

Miesto realizácie projektu: Dolný Kubín- Kňažia

Miesto realizácie projektu (presná adresa): Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín

Hlavné ciele projektu:

1, Vybudovanie základov digitálneho a aj mobilného pracoviska pre 3D simuláciu, vizualizáciu a 3D tlač ako doplnok strojárskej prípravy na našej škole pre účely vzdelávania sa našich študentov, ako aj pre úkážku modernej výuky pre žiakov blízkych ZŠ v oblasti využívania 3D technológii.

2, Vo vyučovacom procese štúdijneho odboru programátor obrábacích a zváracich strojov a zariadení viac rozvinúť názornosť a podporiť nové vyučovacie stratégie (digitálna a interaktívna výučba), metódy a postupy, využívajúce digitálnu techniku

3, Prebudiť u žiakov základných škôl, záujem o problematiku 3D zobrazovania s výstupom 3D tlače a prehĺbiť vzťah k technickým disciplínam súvisiacich s touto problematikou zo strany odborných vedomostí a zručností typických pre strojárske odbory.

Galéria 

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo