Banner
Správy z médií
Attachments:
Download this file (Technicky sikula.jpg)Tehcnicky sikula

Toto o nás napísali miestne médiá.

Technický šikula - reportáž z televízie Dolný Kubín


Dni otvorených dverí školy – flash správy kubínskej televízie.Vzdelanie a prax patria k sebe


Článok v novinách Naše novinky

Odborné vzdelávanie sa v súčasnosti dostáva do centra záujmu. Chýbajú remeselníci, odborníci v oblasti strojárstva i elektrotechniky. Mladý človek, ktorý vie prečítať technický výkres, je raritou. Nebolo by preto vhodné zvážiť pri výbere študijného odboru na strednej škole aj reálne požiadavky pracovného trhu?

Stredná odborná škola polytechnická v Kňažej sa môže pochváliť vynikajúcou spoluprácou s miestnymi zamestnávateľmi. Ide najmä o firmu vyrábajúcu synchrónne krúžky, kladky, výfukové diely, radiace diely a reťazové kolesá.

Spoluprácu ocenilo aj Ministerstvo hospodárstva SR. V celoslovenskej súťaži s názvom Cena ministra hospodárstva za najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľskou sférou sa škola umiestnila na 1. mieste.

V rámci celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2015 v Nitre riaditeľke SOŠ P v Kňažej Ing. Bellovej, odovzdal ocenenie štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec.

„Ocenenie je výsledkom našej dlhodobej spolupráce so zamestnávateľmi najmä dolnooravského regiónu a je potvrdením faktu, že škola poskytuje svojim žiakom vzdelanie odzrkadľujúce potreby praxe,“ povedala na margo ocenenia školy riaditeľka SOŠ polytechnickej.

Prax priamo u budúceho zamestnávateľa

Od budúceho školského roku začne SOŠ P ako jedna z mála stredných odborných škôl na Orave poskytovať vo viacerých študijných a učebných odboroch aj vzdelávanie v duálnom systéme.

Duálne vyučovanie v dnešnej dobe znamená novší variant tejto stratégie. Teoretické vyučovanie je pre žiakov zabezpečené školou, ale väčšinu praktického vyučovania zabezpečujú zamestnávatelia, s ktorými má škola podpísanú zmluvu.

Takto študenti školy získavajú väčšiu možnosť ostať po absolvovaní školy u zamestnávateľa, u ktorého sa pripravovali v rámci odborného výcviku, nič im však nebráni pokračovať v štúdiu na vysokej škole, pokiaľ oň majú záujem.Správa v infoštúdiu Dolný Kubín - SÚŤAŽ V TECHNICKOM KRESLENÍNielen známka na vysvedčení sa počíta

Po vianočnej pohode, oslavách nového roka a prázdninách sa opäť otvorili brány základných i stredných škôl. Pedagógovia sa pomaly pripravujú na polročnú klasifikáciu. Žiaci sa zas snažia svoje študijné výsledky ešte ako – tak vylepšiť. Alebo sa azda už všetci tešia na jednodňové polročné prázdniny?

Niektoré školy v Dolnom Kubíne sa pri príležitosti konca prvého polroka rozhodli zhrnúť, pripomenúť si i vyzdvihnúť úspechy svojich žiakov na jednotlivých celoslovenských súťažiach. Odrazom vedomostí žiaka totiž nie je len známka z daného predmetu na vysvedčení, ale aj jeho schopnosť obstáť v konkurencii žiakov v celoštátnom rámci. Odborná porota rôznych súťaží zaručuje objektivitu, odstup, nezaťažené hodnotenie vedomostí i zručností žiakov.

Študentská formula 2014

Aj Stredná odborná škola polytechnická v Kňažej sa môže pochváliť viacerými dobrými umiestneniami svojich žiakov na súťažiach technického zamerania. Počas akcie Študentská formula 2014 organizovanej Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave súťažné družstvo v zložení Branislav Osadský, Matúš Dechtár, Jakub Hojo a Patrik Pukáč obsadilo krásne tretie miesto. V súťaži jednoznačne prezentovali dobré technické myslenie a zručnosť postavením najvyššej veže z kancelárskeho papiera v danom časovom limite. Pre víťazov boli pripravené ceny aj od firmy MIBA Dolný Kubín.

Majstrovstvá v CNC sústružení a frézovaní

Druhou výzvou pre snaživých a zručných žiakov bolo oblastné kvalifikačné kolo Majstrovstiev SR v CNC sústružení a frézovaní v Martine. Kvalifikačného kola pre stredné Slovensko, ktoré bolo zamerané na programovanie súčiastok cez počítačový program, sa zúčastnili žiaci zo Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho samosprávneho kraja. SOŠ P v Kňažej reprezentoval žiak Jakub Iglár, ktorý obsadil krásne tretie miesto.

Súťaž v strojárstve ZENIT

V neposlednom rade mali študenti možnosť preukázať vedomosti a zručnosti technického charakteru aj počas 16. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu SR. Súťaž pozostávala z testových otázok zo strojárstva a z praktickej časti, ktorou bola realizácia technického výkresu cez zvolený grafický program. Na krajskom kole v Čadci získali žiaci Matúš Dechtár a Jakub Hojo tretie a štvrté miesto. SOŠ P je teda na svojich žiakov právom hrdá a dúfa, že získané vedomosti a skúsenosti im pomôžu v budúcnosti lepšie sa uplatniť aj na trhu práce.

Článok v novinách Naše novinky


Lepšie raz vidieť....

Kliknite na obrázok pre zväčšenie


alt


Článok v novinách Naše novinky


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


alt

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo