Banner

Sprievodca svetom Arduino

Projekt podporili:

 

Predstavením modelu inovácie vzdelávania v elektro-odboroch sme rozvinuli praktickú stránku teoretickej prípravy pre získanie zručností a overenie nových vedomostí priamou aktivitou žiakov na vzdelávaní a aj pri tvorbe zbierky príkladov pre ďalšie ročníky.Podstatou projektu bola inováciavzdelávania v elektrotechnických odboroch, ktorou sme chceli reagovať na potrebu zmien v systéme vzdelávania a odbornej prípravy z pohľadu meniacich sa požiadaviek na vyučovací proces z hľadiska potrieb zamestnávateľov a požiadaviek študentov stredných odborných škôl. Projektom sme chceli podporiť aj medzinárodnú spoluprácu s inými školami v zahraničí v rámci aktivít Etwinning a Erasmus+. Projekt sprievodca svetom Arduino umožnil rozvinôť e-Twinningovú spoluprácu so Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Hlubokej nad Vltavou (CZ). Projekt rieši inováciu časti systému odbornej prípravy v študijných odboroch mechanik-elektrotechnik a mechanik-mechatronik, ktorá má do prípravy budúcich absolventov vniesť moderné prvky vzdelávania a urobiť vzdelávanie príťažlivejšie a zaujímavejšie pre študentov a v rámci súťaží, aj pre žiakov ZŠ.Podpora správneho vnímania riešení v rámci vzdelávania v elektrotechnickej praxi cez inovatívne metódy prepojené na IT zariadenia. Udržateľnosť výsledkov a zabezpečenie dlhodobého charakteru projektu bude zabezpečené využívaním prostriedkov počas ďalšej výučby a aj v rámci mimoškolských aktivít - krúžky, súťaže. Nehmotné výsledky projektu budú udržateľné vo forme získaných vedomostí a zručností cieľovej skupiny. Kvalita bude zabezpečená dopĺňaním zručností a vedomostí učiteľov v budúcnosti.
Výsledok projektu: zabezpečenie moderných učebných pomôcok - notebooky a stavebnice Arduino, zapojenie žiakov do zhotovenia zbierky príkladov, obzvláštnenie praktickej výuky.

Rozpočet projektu: 1100€ - Nadácia VW (1000€), škola (50€), firma VirtualFun Ružomberok (50€)


 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo