Banner
Zmluvy 2022
Attachments:
Download this file (1645_BC00_2022_júl-september 2022.pdf)ZMLUVA o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca1645_BC00_2022_43/2022/SOŠDK
Download this file (2140_BC00_2022_júl-september2022.pdf)ZMLUVA o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca2140_BC00_2022_43/2022/SOŠDK
Download this file (875_BC00_2022.pdf)ZMLUVA o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca875_BC00_2022_43/2022/SOŠDK
Download this file (Darovacia zmluva  (Nadácia ESET).pdf)Darovacia zmluva (Nadácia ESET).pdf
Download this file (Dodatok č. 1 k Dohode o poskytovaní stravy 21_22.pdf)Dodatok č. 1 k Dohode o poskytovaní stravy 21_22.pdf
Download this file (Dodatok č. 1 k Dohode o poskytovaní stravy 22_23.pdf)Dodatok č. 1 k Dohode o poskytovaní stravy 22_23.pdf
Download this file (Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03_2021.pdf)Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03_2021.pdf
Download this file (Dodatok č. 1 k RD č. 02_2022.pdf)Dodatok č. 1 k RD č. 02_2022.pdf
Download this file (Dodatok č. 2 k Dohode o poskytovaní stravy 2021_2022.pdf)Dodatok č. 2 k Dohode o poskytovaní stravy 2021_2022.pdf
Download this file (Dodatok č. 3 k Zmluve o odbere kuchynského odpadu.pdf)Dodatok č. 3 k Zmluve o odbere kuchynského odpadu.pdf
Download this file (Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 03_2019.pdf)Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 03_2019.pdf
Download this file (Dodatok č.1 k Zmluve o č.2020_MPC_NP_PoP_SŠ_072.pdf)Dodatok č.1 k Zmluve o č.2020_MPC_NP_PoP_SŠ_072.pdf
Download this file (Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.79 2021.pdf)Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.79 2021.pdf
Download this file (Dohoda o poskytovaní stravy 2022_2023.pdf)Dohoda o poskytovaní stravy 2022_2023.pdf
Download this file (Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.pdf)Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.pdf
Download this file (Kúpna zmluva (6_2022).pdf)Kúpna zmluva (6_2022).pdf
Download this file (Kúpna zmluva č. 01_2022.pdf)Kúpna zmluva č. 01_2022.pdf
Download this file (Kúpna zmluva č. 02_2022.pdf)Kúpna zmluva č. 02_2022.pdf
Download this file (Kúpna zmluva č. 03_2022.pdf)Kúpna zmluva č. 03_2022.pdf
Download this file (Kúpna zmluva č. 04_2022.pdf)Kúpna zmluva č. 04_2022.pdf
Download this file (Kúpna zmluva č. 05_2022.pdf)Kúpna zmluva č. 05_2022.pdf
Download this file (Potvrdenie o prevzatí daru (Pharex s.r.o.).pdf)Potvrdenie o prevzatí daru (Pharex s.r.o.).pdf
Download this file (Potvrdenie o prevzatí daru (Senium n.o.).pdf)Potvrdenie o prevzatí daru (Senium n.o.).pdf
Download this file (Rámcová dohoda č. 01_2022.pdf)Rámcová dohoda č. 01_2022.pdf
Download this file (Rámcová dohoda č. 02_2022.pdf)Rámcová dohoda č. 02_2022.pdf
Download this file (Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 03_2022.pdf)Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 03_2022.pdf
Download this file (Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 04_2022.pdf)Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 04_2022.pdf
Download this file (Servisná zmluva č. 7919007608.pdf)Servisná zmluva č. 7919007608.pdf
Download this file (Usmernenie_NEPLATNÁ_1645_BC00_2022.pdf)Zmluva 1645_BC00_2022_Usmernenie_NEPLATNÁ
Download this file (Záväzná objednávka k zmluve č. 1000052951 (DSI DATA).pdf)Záväzná objednávka k zmluve č. 1000052951 (DSI DATA).pdf
Download this file (Zmluva na dodávku čistiacich, dezinf. a hygienických prostriedkov.pdf)Zmluva na dodávku čistiacich, dezinf. a hygienických prostriedkov.pdf
Download this file (Zmluva o inzercii č. 561220038.pdf)Zmluva o inzercii č. 561220038.pdf
Download this file (Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01_2022, ŠJ.pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01_2022, ŠJ.pdf
Download this file (Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02_2022.pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02_2022.pdf
Download this file (Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03_2022 (altánok).pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03_2022 (altánok).pdf
Download this file (Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04_2022 (altánok).pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04_2022 (altánok).pdf
Download this file (Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05_2022 (SM).pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05_2022 (SM).pdf
Download this file (Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.pdf)Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.pdf
Download this file (Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca_1645_BC00_2022.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca_1645_BC00_2022.pdf
Download this file (Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca_2140_BC00_2022.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca_2140_BC00_2022.pdf
Download this file (Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100052292.pdf)Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100052292.pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskej pomoci_10.pdf)Zmluva o sponzorskej pomoci_10.pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskej pomoci_9.pdf)Zmluva o sponzorskej pomoci_9.pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare  (13).pdf)Zmluva o sponzorskom dare (13).pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare (1).pdf)Zmluva o sponzorskom dare (1).pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare (10).pdf)Zmluva o sponzorskom dare (10).pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare (11).pdf)Zmluva o sponzorskom dare (11).pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare (12).pdf)Zmluva o sponzorskom dare (12).pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare (14).pdf)Zmluva o sponzorskom dare (14).pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare (15).pdf)Zmluva o sponzorskom dare (15).pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare (16).pdf)Zmluva o sponzorskom dare (16).pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare (2).pdf)Zmluva o sponzorskom dare (2).pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare (3).pdf)Zmluva o sponzorskom dare (3).pdf
Download this file (zmluva o sponzorskom dare (4).pdf)zmluva o sponzorskom dare (4).pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare (5).pdf)Zmluva o sponzorskom dare (5).pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare (6).pdf)Zmluva o sponzorskom dare (6).pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare (7).pdf)Zmluva o sponzorskom dare (7).pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare (8).pdf)Zmluva o sponzorskom dare (8).pdf
Download this file (Zmluva o sponzorskom dare (9) .pdf)Zmluva o sponzorskom dare (9) .pdf
Download this file (Zmluva o vykonaní dohľadu nad prac.podmienkami.pdf)Zmluva o vykonaní dohľadu nad prac.podmienkami.pdf
Download this file (Zmluva o združenej dodávke elektriny 1.pdf)Zmluva o združenej dodávke elektriny 1.pdf
Download this file (ZMLUVA_1_DV_2022_MIBA.pdf)ZMLUVA_1_DV_2022_MIBA.pdf
Download this file (ZMLUVA_2_DV_2022_MAHLE.pdf)ZMLUVA_2_DV_2022_MAHLE.pdf
Download this file (ZMLUVA_3_DV_2022_KLAUKE.pdf)ZMLUVA_3_DV_2022_KLAUKE.pdf
Download this file (ZMLUVA_5_DV_2022_MSI.pdf)ZMLUVA_5_DV_2022_MSI.pdf
Download this file (ZMLUVA_6_DV_2022_YANFENG.pdf)ZMLUVA_6_DV_2022_YANFENG.pdf
Download this file (ZMLUVA_7_DV_2022_ARRIVA.pdf)ZMLUVA_7_DV_2022_ARRIVA.pdf
Download this file (ZMLUVA_8_DV_2022_OFZ.pdf)ZMLUVA_8_DV_2022_OFZ.pdf
Download this file (ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_BUORBON.pdf)ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_BUORBON.pdf
Download this file (ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_ELSPOL-SK s.r.o..pdf)ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_ELSPOL-SK s.r.o..pdf
Download this file (ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_FONTANA, a.s..pdf)ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_FONTANA, a.s..pdf
Download this file (ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_inovel.pdf)ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_inovel.pdf
Download this file (ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_KLAUKE Slovakia s.r.o..pdf)ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_KLAUKE Slovakia s.r.o..pdf
Download this file (ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_MPM steel s.r.o..pdf)ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_MPM steel s.r.o..pdf
Download this file (ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_NIKRO s.r.o..pdf)ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_NIKRO s.r.o..pdf
Download this file (ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_NOVÝ TOPCAR.pdf)ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_NOVÝ TOPCAR.pdf
Download this file (ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_REINST s.r.o..pdf)ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_REINST s.r.o..pdf
Download this file (ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_RUDOS RUŽOMBEROK.pdf)ZMLUVA_o sponzorskej pomoci_RUDOS RUŽOMBEROK.pdf
Download this file (ZMUVA_o sponzorskej pomoci_PROFICAR SERVIS.pdf)ZMUVA_o sponzorskej pomoci_PROFICAR SERVIS.pdf


 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo