Banner

                             

Elektrikár 21.storočia

Projekt sa zameral na modernizáciu materiálneho vybavenia pre výučbu odborného výcviku pre elektrotechnické odbory, modernizáciou sa skvalitní výučba využitím moderného materiálneho vybavenia. Poskytnuté finančné prostriedky z projektu sa využili na nákup zostavy montážneho pracoviska pre realizáciu domových a iných elektroinštalácií.

Celková suma projektu: 3384,24 €

Suma grantu z nadácie: 2400 €

Naši žiaci, zapojení do realizácie projektu, si overili svoje zručnosti v montáži elektrozariadení.  Projekt umožnil zvýšiť povedomie o elektrotechnickom remesle, zvýšil záujem žiakov ZŠ o štúdium elektrotechnických odborov.  Všetky aktivity, ktoré boli v projekte naplánované, prebehli alebo prebiehajú v naplánovanom čase.

Do realizácie projektu sa dobrovoľne zapojilo 5 žiakov odboru mechanik elektrotechnik a elektromechanik pod vedením 2 majstrov odbornej výchovy. Žiaci si overili svoje zručnosti pri montáži a zapájaní zostavy pracoviska. Zároveň si overili zručnosti pri realizácií domovej elektroinštalácie na výučbovom paneli. V neposlednom rade vytvorili učebnú pomôcku, s ktorou sa chceme zúčastniť celoslovenskej súťaže ENERSOL. Potvrdená je účasť na Burzách SŠ v regióne Oravy a Liptova, prezentácia v našej škole v rámci Dní otvorených dverí a súťaž pre ZŠ Technický šikula. Podujatia sa konajú každoročne.

Zámerom bolo:

1.Aktívne zapojiť žiakov do zhotovenia učebnej pomôcky,

2.Výučba odborného výcviku doplnená o nové prvky,

3.Prebieha plánovanie a príprava na ďaľšie rozširovanie pracoviska,

4.Zapojenie žiakov do prípravy prezentačných akcií,

5.Vďaka projektu sme rozšírili spoluprácu s firmou SOS electronic s.r.o. pri zabezpečovaní materiálneho vybavenia.

Spracoval: Ing.Branislav Urban - MOV


 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo