Banner
Implementácia komplexného systému SW SIEMENS NX CAM do vyučovania programovania CNC strojov.

Projekt sa zameral na inováciu a modernizáciu edukačného procesu odborných predmetov a odborného výcviku pri využívaní grafických systémov vo vyučovaní programovania CNC strojov v študijných a učebných strojárskych odboroch. Výsledkom projektu bolo zvýšenie kvalifikácie a zručnosti pracovnej sily vstupujúcej na trh práce v oblasti tvorby NC programov CAM pre obrábacie CNC stroje. Pre dosiahnutie tohto cieľa bolo potrebné zabezpečiť zodpovedajúci software do učební výpočtovej techniky  a následné vyškolenie učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.

Projekt predstavuje návrh a spôsob modernizácie vyučovacieho procesu pri vyučovaní odborných predmetov s následným prenosom nakreslených údajov v programe Solid Edge (CAD) do tvorby programov v NX CAM pre kovoobrábacie CNC stroje . Účelom projektu  je hlavne modernizácia súčasného stavu a jeho prispôsobenie terajším podmienkam. Je  zameraný na skvalitnenie edukačného procesu , ktorý má smerovať k získaniu vedomostí a zručností pri tvorbe technickej dokumentácie pomocou IKT,  s následným prenosom údajov pre  tvorbu programov pre CNC . Odborné vedomosti absolventov školy, ktoré získajú počas štúdia v našej škole pri práci s softwarom NX CAM značne zlepšia ich postavenie na trhu práce, nakoľko prevažná časť strojárskych firiem využíva tento software vo svojom výrobnom procese.

Suma projektu: 2300 €

Grant MŠVVSR: 1600 €

Sponzorské zdroje: 700 €

VIDEO

 

Ing. Stanislav Urban ©

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo