Banner
Morava - Orava spoluVíte co to je „chrbtica“ nebo „žubrienka“?
Jistě jste správně odhadli, že se jedná o slova našich slovenských sousedů. Neznáte-li však
přesnou odpověď, zeptejte se žáků Střední školy obchodně technické s. r. o. ve Zlíně. Ti už se
vyznají.
V rámci  projektu  Morava-Orava  spolu,  který  byl  podpořen  z prostředků  Mikroregionu  Bílé
Karpaty,  hledali  a  našli  odpověď  spolu  s žáky  a  pedagogy  Strednej  odbornej  školy
polytechnickej  v Dolnom  Kubíně.  V rámci  projektu  vycestovala  skupina  českých  žáků
začátkem  března  2015  na  návštěvu  k sousedům.  Kromě  dobrých  podmínek  pro  lyžařský
výcvik plnili i záměr projektu a hledali rozdíly obou tak blízkých jazyků. Když pak v dubnu
2015 přijela na oplátku slovenská skupina, pokračovalo se dál. A tak žáci vytvořili základ pro
první  verzi  česko-slovenského  slovníčku  o  celkem  290  pojmech.  Nebylo  to  všechno,  co
v rámci  projektu  proběhlo.  Už  příjezd  byl  velmi  přátelský,  za  zvuků  harmonikářů  v krojích
rozdávala děvčata pravé nefalšované korbáčiky a  dokonce se tancovalo. V průběhu projektu
se potkávali také učitelé a mistři, vyměňovali si zkušenosti. Hosté navštívili atraktivní místa
našeho  regionu.  Na  rozloučenou  zaimprovizovala  sloučená  hudební  skupina,  ve  které
harmoniky ladily s elektrickými kytarami a bicími. Společně jsme  plánovali v rámci uzavřené
partnerské dohody další akce. Už teď se vzájemně těšíme, jak si vyzkoušíme na podzim učit
slovenské  žáky,  sjedeme  na  raftu  část  Oravy,  no  a  Slovákům  nabídneme  třeba  úžasnou
atmosféru Filmového festivalu pro děti a mládež v příštím roce. Vždyť dobří přátelé se mají
potkávat a vzájemně se obohatit.
P. S. : Slovníček najdete na http://www.ssot.cz/web_content/uploads/slovnek.pdf.
Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka SŠOT s.r.o. Zlín.

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo