Banner
Informácia k vyučovaniu od 22. - 30.6.2020

Milí študenti, vážení zákonní zástupcovia,

Podľa usmernenia ministerstva školstva  a zriaďovateľa školy riaditeľka školy rozhodla, že vyučovanie v našej škole bude aj naďalej pokračovať dištančnou formou  v čase   od  22.- 26.6.2020.

V posledných dvoch dňoch školského roka bude prebiehať odovzdávanie učebníc a vydanie vysvedčení  podľa nasledujúceho rozpisu :

29.6.2020: I.A, I.C, I.E, II.A, II.B, II.C
30.6.2020: II.E, II.H, III.C, III.E, III.H

Podrobnejšie  informácie o počte učebníc a  povinnostiach, ktoré si máte splniť,  Vám zašlú triedni učitelia.

Každý žiak musí  dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia na prevenciu ochorenia Covid-19 počas pobytu v škole   (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby,  nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 

V Dolnom Kubíne, dňa 17.06.2020

 

Ing. Adriana Bellová

riaditeľka školy

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo