Duálne vzdelávanie

Oznam - COVID 19

Vážení rodičia, milí študenti a zamestnanci školy,


v súvislosti s našou snahou o zníženie rizika šírenia infekcie COVID 19 Vás žiadame o zvýšenú hygienu v priestoroch školy (podľa inštrukcií od pedagógov, resp. nadriadených zamestnancov školy).

Študenti, ktorí sa dnes podľa rozvrhu nachádzajú  na praktickom vyučovaní v okolitých firmách, budú pre dnešný deň, t.j. 10.03.2020 uvoľnení z vyučovania.

Týchto žiakov žiadame, aby sa presunuli z firiem ihneď  domov a nezdržiavali sa v priestoroch so zvýšeným pohybom osôb!

O ďalšom postupe školy Vás budeme priebežne informovať oznamom na webovej stránke školy a správami prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

Všetkých žiakov a zamestnancov školy žiadame o zvýšenú zodpovednosť voči svojim spolužiakom a kolegom (dodržiavanie hygieny, nenavštevovanie hromadných akcií a priestorov, kde sa zdržiava viac osôb naraz, vykonanie opatrení na zvýšenie imunity).

V prípade, že už  máte zdravotné problémy, nechoďte do školy, ale preliečte sa doma, resp. kontaktujte lekára.

Ak by ste mali podozrenie na možnú nákazu infekciou COVID 19, kontaktujte telefonicky Vášho lekára alebo linku 112.


V Dolnom Kubíne, dňa 10.03.2020                   Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Župné noviny ZAkraj

ZAkraj

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo