Duálne vzdelávanie

Voľné pracovné miesto - Školský psychológ
Attachments:
Download this file (voľné pracovné miesto školský psycholog.doc)VolnePracovneMiesto

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

- v študijnom programe psychológia

- učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov –psychológia a absolvovanie špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného VŠ

Ostatné predpoklady :

trestná bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť pre výkon práce

ústretový prístup k žiakom a kolegom

ovládanie štátneho jazyka

odborná prax min. 6 mesiacov

Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a  kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu školy alebo prostredníctvom elektronickej pošty This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do 24.08.2018.

Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti   doloží   vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy.

 

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Župné noviny ZAkraj

ZAkraj

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo