Duálne vzdelávanie

Naše družstvo 3. miesto na Medzinárodnej súťaži v Považskej Bystrici

V dňoch 30.05. – 31.5. 2019 bola SOŠ strojnícka Považská Bystrica organizátorom XIV. ročníka medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručnosti žiakov SOŠ.

Súťaže sa zúčastnili 8 dvojčlenných družstiev zo SR, 2 družstvá z Nemecka a 4 z ČR. V silnej konkurencii boli aj naši žiaci druhého ročníka študijného odboru mechanik nastavovač Matej Gígel a Roman Ťapaj.

Cieľom súťaže je: Upevnit' vzt'ah k zvolenej profesii, rozvíjať odborné vedomosti, zručnosti a aktivitu. Umožnit' žiakom vzájomne konfrontovat' odborné zručnosti, vedomosti a návyky z prípravy na povolanie, s dôrazom na odbornost' a tvorivost', ako i výmenu skúenosti medzi pedagógmi.

V súťaži družstiev sa žiaci SOŠ polytechnickej D. Kubín – Kňažia umiestnili na treťom mieste z celkového počtu 14 škôl. V súťaži jednotlivcov Matej Gígel obsadil 7 miesto a Roman Ťapaj sa umiestnil na 11 mieste z celkového počtu 26 žiakov.

Chlapcom blahoželáme a sme na Vás hrdí.

Viac info na:    https://sospknazia.edupage.org/news/#news-633

 

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Župné noviny ZAkraj

ZAkraj

Ochrana os. údajov

Ponuka práceKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo