Duálne vzdelávanie

Novinky
Pre maturantov - prihlášky na FEIT - Žilinská univerzita

Z dôvodu kritickej situácie spôsobenej koronavírusom sme sa rozhodli zjednodušiť podávanie prihlášky na FEIT UNIZA. Termín podávania prihlášky bol posunutý na 30.4.2020. Pre študijný program multimediálne technológie tento rok nebude realizovaná prijímacia skúška, t.j. študenti budú prijatí na štúdium na základe výsledkov zo strednej školy.

Viac...
 
Rozhodnutie ministra školstva

o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka:

Link:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/


 
Školský psychológ k dispozícii

Vážení rodičia a študenti SOŠP Kňažia,

pokiaľ by ste z akéhokoľvek dôvodu mali záujem o rozhovor s psychológom / psychoterapeutom, je Vám k dispozícií náš školský psychológ - Mgr. Veronika Ištóková. Je vyštudovanou psychologičkou a psychoterapeutkou.
Pokiaľ máte záujem, kontaktujte ju, prosím, na nižšie uvedené tel.č. alebo mail, dohodne sa s Vami na termíne konzultácie.

Viac...
 
Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

24.03.2020

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

Viac...
 
Posun termínov maturitných skúšok

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.

Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

Viac...
 
Vyučovanie dištančnou formou v dňoch 16.-27.3.2020

Na základe dnešného rozhodnutia krízového štábu bude škola uzatvorená aj v ďalších dňoch: od 16. - 29.3.2020. Preto žiadame všetkých o zodpovedné správanie - dodržiavanie hygieny, vyhýbanie sa miestam s väčšou koncentráciou ľudí a rešpektovanie pokynov v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nákazy COVID 19. Žiaci a zamestnanci školy zostávajú doma. Vyučovanie bude od 16.3. - 29.3.2020 prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Žiaci sú povinní sledovať v čase vyučovania elektronickú triednu knihu, priebežne sa pripravovať a spracúvať zadania, ktoré im vyučujúci pridelili. Vyučujúci ich budú hodnotiť. V prípade, že sa uzatvorenie školy bude ďalej predlžovať, budeme Vás informovať prostredníctvom ETK. Prajeme Vám pevné zdravie a veríme, že sa čoskoro znova uvidíme v škole,

Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy 

 
Vyučovanie zrušené od 12.-16.3.2020

Na základe usmernenia Žilinského samosprávneho kraja bude z dôvodu zabráneniu šírenia vírusu COVID 19 (Coronavírus) naša škola uzatvorená od štvrtku 12.3.2020 do pondelka 16.3.2020 vrátane.

Bližšie informácie na: http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/zilinsky-samospravny-kraj-sprisnuje-opatrenia-2.html

Týmto nariadením rušíme predchádzajúci oznam o organizácii vyučovania.


Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
Riaditeľské voľno

Dňa 11.3.2020 vyhlasuje riaditeľka školy pre všetkých  žiakov Riaditeľské voľno z dôvodu technicko-organizačného zabezpečenia vyučovania po presunutí žiakov praxujúcich vo firmách na základe usmernenia Žilinského samosprávneho kraja.

Viac...
 
Oznam - COVID 19

Vážení rodičia, milí študenti a zamestnanci školy,


v súvislosti s našou snahou o zníženie rizika šírenia infekcie COVID 19 Vás žiadame o zvýšenú hygienu v priestoroch školy (podľa inštrukcií od pedagógov, resp. nadriadených zamestnancov školy).

Študenti, ktorí sa dnes podľa rozvrhu nachádzajú  na praktickom vyučovaní v okolitých firmách, budú pre dnešný deň, t.j. 10.03.2020 uvoľnení z vyučovania.

Týchto žiakov žiadame, aby sa presunuli z firiem ihneď  domov a nezdržiavali sa v priestoroch so zvýšeným pohybom osôb!

O ďalšom postupe školy Vás budeme priebežne informovať oznamom na webovej stránke školy a správami prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

Všetkých žiakov a zamestnancov školy žiadame o zvýšenú zodpovednosť voči svojim spolužiakom a kolegom (dodržiavanie hygieny, nenavštevovanie hromadných akcií a priestorov, kde sa zdržiava viac osôb naraz, vykonanie opatrení na zvýšenie imunity).

V prípade, že už  máte zdravotné problémy, nechoďte do školy, ale preliečte sa doma, resp. kontaktujte lekára.

Ak by ste mali podozrenie na možnú nákazu infekciou COVID 19, kontaktujte telefonicky Vášho lekára alebo linku 112.


V Dolnom Kubíne, dňa 10.03.2020                   Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
TECHNICKÝ ŠIKULA 2020
Attachments:
Download this file (vyhodnotenie_GRAF.pdf)vyhodnotenie_GRAF.pdf

Dňa 03. marca 2020 sa v našej škole uskutočnil 3. ročník súťaže Technický šikula.

Zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich z 15 základných škôl Oravy a Liptova.

Cieľom súťaže je zábavnou formou preveriť technickú zručnosť školákov pri riešení

rôznych logických hlavolamov a technických úloh. Najnáročnejšou časťou tohto ročníka

súťaže bola výroba a následná skúška funkčnosti dreveného katapultu.

Na prvých troch miestach sa umiestnili družstvá z týchto ZŠ:

1. miesto: ZŠ J. Matúšku, Dolný Kubín

2. miesto: ZŠ P.O.Hviezdoslava, Trstená

3. miesto: ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín

Ceny do súťaže venovali naše partnerské firmy – MIBA, KLAUKE a HOVAL.

Všetkým školám ďakujeme, že prijali pozvanie, veríme, že sa pri riešení úloh zabavili,

zasúťažili si a hádam sa aj niečo podučili. Výhercom srdečne blahoželáme a tým,

ktorí sa neumiestnili; nesmúťte, možno nabudúce sa to podarí!

Tešíme sa na Vás v budúcom školskom roku v 4. ročníku.

Podrobnejšie hodnotenie uvádzame v prílohe.

 

Niekoľko fotografií nájdete tu:

https://sospknazia.edupage.org/album/


 
Darujete 2%

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie pri Strednej odbornej škole – polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.  Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.


Viac...
 
Súťaž Zdieľačka IV. na FB / SOSPDK

4. kolo súťaže Zdieľačka na FB stránke - Stredná odborná škola polytechnická Fanklub https://www.facebook.com/SOSPDK/ trvá do 31.03.2020.

Podmienkou súťaže je LIKE na našu stránku, odpovedz na ľahkú otázku,

ak chceš označ kamaráta, ktorý by mal záujem študovať na našej škole

a zdieľaj  príspevok.

Hrá sa o EXTERNÝ DISK.

3. kolo Zdieľačky - bezdrôtový reproduktor - má už svojho majiteľa,

2. kolo  Zdieľačky – power banka – má už svojho majiteľa,

1. kolo  Zdieľačky -  fitnes náramok - má už svojho majiteľa

 
Oznam riaditeľa školy

Vážení rodičia, milí žiaci,

 

vzhľadom na šírenie sa chrípkovej infekcie a potrebu zvýšenej pozornosti pri možnom šírení ohrozenia koronavírusomžiadame Vás, aby ste v prípade príznakov choroby ( zvýšená teplota, kašeľ, nádcha, bolesti hlavy a pod.) neposielali Vaše deti do školy, resp. nešli do školy.

V prípade, že vyučujúci zaznamenajú akékoľvek príznaky ochorenia u žiaka na vyučovaní, bude tento žiak odoslaný domov.

V prípade neplnoletého žiaka bude okamžite informovaný rodič, ktorý bude požiadaný o jeho vyzdvihnutie zo školy.

Poprosíme Vás o zodpovedný prístup k tejto našej požiadavke v záujem zabezpečenia ochrany zdravia všetkých žiakov a zamestnancov školy.

 

Ing. Adriana Bellová

riaditeľka školy

 
Usmernenie Ministerstva školstva ohľadom šírenia koronavírusu

Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia nového koronavírusu.

 
Informácie o možnosti štúdia uverejnené v Oravsko

Dobrý deň, vážení rodičia, milí žiaci,

najčitanejšie regionálne noviny Oravsko uverejnili informáciu o možnosti štúdia na našej škole v školskom roku 2020/2021.

Viac informácií nájdete v priloženom súbore.

 
Valentínska kvapka krvi

Dňa 13.februára sa študenti tretieho ročníka našej školy zúčastnili už 25.ročníka Valentínskej kvapky krvi. Rozhodli sa urobiť čin hodný veľkého srdca, aby darovali krv ľuďom, ktorí s nádejou čakajú na uzdravenie. Všetkým nám ukázali, že #Láska lieči, za čo im patrí naše veľké a úprimné Ďakujeme!!!

https://sospknazia.edupage.org/?#

 
Netradičná hodina angličtiny

Dňa 14.februára 2020 navštívili našu školu francúzska dobrovoľníčka Thais Vinter a rumunská dobrovoľníčka Ruxandra Pasare, obe z organizácie Mladiinfo Dolný Kubín a Mladiinfo Slovensko. V rámci rozvíjania interkultúrnej spolupráce, interkultúrnych vzťahov a neformálneho vzdelávania predstavili našim študentom formou prezentácií svoje domovské krajiny Francúzsko a Rumunsko.

Viac...
 
SIP

Už siedmym rokom sa zapája naša škola do súťaže SIP - spracovaní informácií na počítači. Žiaci stredných škôl súťažia v 3 kategóriách (písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing). V októbri 2019 prebehli triedne kolá, 2.12.2019 sme mali školské kolo a 13.2.2020 krajské kolo.

Viac...
 
Nové edukačné pomôcky pre vzdelávanie našich žiakov

Pozrite si krátke video práce robotickej ruky, novej edukačnej pomôcky určenej pre vzdelávanie našich žiakov.

Arduino - pomôcka pre elektrotechnikov

 
Lyžiarsky kurz

V dňoch 27. – 31. 01. 2020 sme sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Oraviciach. Počasie bolo napriek horším predpovediam pekné, ale v piatok ráno nás prekvapil dážď. Naša Orava je čarovná, mať na jednom mieste možnosť lyžovať a večer využiť termálne kúpalisko nie je všade. Potešenie bolo aj v tom, že sme odchádzali všetci schopní zlyžovať celú zjazdovku.

https://sospknazia.edupage.org/?#

 
Maturita 2020

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti novinku určenú pre maturantov, ktorej cieľom je sprostredkovať žiakom stredných škôl na Slovensku dôležité informácie o maturitnej skúške jednoduchou, im blízkou a zrozumiteľnou formou.

Predstavujeme Vám úvodný diel série videí s názvom Ako funguje maturitná skúška, Ako sa hodnotí externá časť maturity a Ako prebieha maturitná skúškaV nich maturanti podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, a aj o tom čo ich čaká pri ústnej maturite.

Veríme, že táto pomôcka pre maturantov prispeje vďaka im blízkej forme komunikácie k vytvoreniu jasnejšieho obrazu o tom, na čo sa majú v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby úspešne a bez stresu zvládli svoju „skúšku dospelosti“.

 
Súťaž Zdieľačka III.na FB / SOSPDK

3.kolo súťaže Zdieľačka na FB stránke - Stredná odborná škola polytechnická Fanklub https://www.facebook.com/SOSPDK/ trvá do 29.02.2020.

Podmienkou súťaže je LIKE na našu stránku, odpovedz na ľahkú otázku, označ kamaráta, ktorý by mal záujem študovať na našej škole a zdieľaj  príspevok.

Hrá sa o BEZDRÔTOVÝ REPRODUKTOR

2. kolo  Zdieľačky – power banka – má už svojho majiteľa,

1. kolo  Zdieľačky -  fitnes náramok - má už svojho majiteľa

 
TECHNICKÝ ŠIKULA - 5.3.2020

Už čoskoro nás čaká SÚŤAŽ 

Technický šikula je regionálna zábavná technická súťaž pre dvojčlenné tímy 

žiakov  7. a 8. ročníka  základnej školy (1 tím + pedagóg z 1 ZŠ), ktoré reprezentujú

jednotlivé školy. Celá súťaž trvá  180 minút, počas ktorých sa tímy snažia na niektorom 

zo súťažných miest  vyriešiť čo najrýchlejšie zadané technické zábavné úlohy a následne

zostrojiť jednoduchý výrobok podľa priložených výkresov a s pomocou určeného

pracovného náradia. Svoje tu zohráva aj čas, ktorý zvýhodňuje tých najšikovnejších.

 
Súťaž Zdieľačka II.na FB / SOSPDK

2.kolo súťaže Zdieľačka na FB stránke - Stredná odborná škola polytechnická Fanklub https://www.facebook.com/SOSPDK/ trvá do 31.jan.MMXX.

Podmienkou súťaže je LIKE na našu stránku, odpovedz na ľahkú otázku, označ kamaráta, ktorý by mal záujem študovať na našej škole a zdieľaj  príspevok. Hrá sa o Powerbanku...

1. kolo  Zdieľačky -  fitnes náramok - má už svojho majiteľa .

 
Vianočný turnaj vo futbale

Opäť sa neúprosne priblížil koniec roka a s ním aj tento posledný školský deň – 20. december. Keďže naši chlapci sú vášniví futbalisti, rozhodli sme sa v tento deň urobiť im po vôli a zorganizovali sme pre nich vianočný futbalový turnaj.

Viac...
 
Opäť prišiel Mikuláš

Po roku opäť zavítal do našej školy Mikuláš aj so svojím sprievodom. Tentokrát si so sebou zobral viac pomocníkov - dvoch anjelov aj dvoch čertov a dokonca aj dvoch harmonikárov, ktorí hraním a spevom vykúzlili krásne vianočné koledy šíriace sa v ich podaní celou školou.

Viac...
 
KK MSR v CNC sústružení a frézovaní - Matej Gígel postupuje do celoslovenského finále

Dňa 19.11.2019 sa konalo kvalifikačné kolo 6. ročníka súťaže Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní. Do súťaže boli zapojení dvaja naši žiaci: Matej Gígel - III.H, ktorý zhotovoval súťažný výrobok vo firme MIBA Sinter Slovakia, s.r.o. pod vedením inštruktora Mareka Nemčeka v kategórii sústruženie. Druhý súťažiaci bol Radovan Ťapaj - IV.H, ktorý pracoval na školskej fréze pod vedením Ing. Juraja Vraňáka.

Viac...
 
Dni otvorených dverí + súťaž "Zdieľačka"

V dňoch 27.-28.11.2019 sa na našej škole konali Dni otvorených dverí. Súčasťou programu je aj súťaž "Zdieľačka", ktorá bude trvať do apríla 2020. Každý mesiac losujeme výhercov spomedzi tých, ktorí správne odpovedajú na zadanú otázku a zdieľajú náš odkaz. Tento mesiac hráme o Fitness náramok. Viac informácií na FB: Stredná odborná škola polytechnická Fanklub    https://www.facebook.com/SOSPDK   Tak lajkuj, odpovedz, označ, zdieľaj a vyhraj....

Viac...
 
Voľné pracovné miesto - Majster odbornej výchovy - strojárstvo
Attachments:
Download this file (Majster OVY.jpg)Majster OVY.jpg

SOŠ polytechnická Dolný Kubín - Kňažia príjme do pracovného pomeru Majstra odbornej výchovy v oblasti strojárstva. Termín nástupu: 4.2.2020.

Viac informácií v priloženom letáku.   Uzávierka prihlášok: 10.01.2020

 
Slávnostné ocenenie Mateja Gígela
  • Dňa 28. 11. 2019 sa v Dolnom Kubíne konalo slávnostné oceňovanie žiakov prednostom Okresného úradu Žilina - Michalom Lavríkom pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sme veľmi radi, že medzi 22 ocenenými študentami stredných aj základných škôl Žilinského samosprávneho kraja bol aj náš žiak III. H triedy Matej Gígel, ktorý bol ocenený za výborný prospech a dochádzku a za vynikajúce umiestnenia v strojárskych celoštátnych aj medzinárodných súťažiach. Matejovi aj my srdečne blahoželáme a naďalej mu želáme veľa úspechov.

Viac...
 
Krajské kolo národnej súťaže ZENIT v strojárstve

27.11.2019 sa v SPŠ informačných technológií v Kysuckom Novom Meste konalo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve. V kategórii C - programovanie CNC strojov nás reprezentovali žiaci 3.ročníka odboru mechanik-nastavovač Juraj Kubinec a Roman Ťapaj. Súťaž pozostávala z teoretického testu, technických výpočtov, tvorby technologického postupu výroby súčiastky a tvorby programu pre CNC stroj. 

Juraj Kubinec obsadil 2.miesto, Roman Ťapaj 4.miesto. Obom žiakom blahoželáme a veríme, že ich to povzbudí k ešte lepším výkonom v budúcom školskom roku.

Ing.Stanislav Urban - člen odbornej hodnotiacej komisie

 
Celoslovenská súťaž v strojárstve - náš tím -1. miesto

V dňoch 19.-20.11.2019 sa v SOŠT Čadci konal XV. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických  zručností žiakov stredných odborných škôl v odbore strojný mechanik a mechanik strojov a zariadení. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali Matej Mudrončík a Samuel Chromek z III.C - odbor MSZ. Súťaž pozostávala z dvoch častí - kde museli predviesť teoretické vedomosti v pripravenom teste, ale aj zručnosť, šikovnosť a presnosť pri zhotovovaní zadaného výrobku. Naši chlapci si počínali výborne; Matej Mudrončík získal najvyšší počet bodov spomedzi všetkých 14-tich súťažiacich a získal 1. miesto, Samuel Chromek bol na 5. mieste. Spomedzi všetkých 7 zúčastnených škôl sa sčítaním bodov za oboch súťažiacich naši stali aj víťazným družstvom.

Viac...
 
Školské kolo olympiády z NEJ

Dňa 21.11.2019 sa v našej škole uskutočnila olympiáda z nemeckého jazyka, v ktorej si žiaci otestovali svoje jazykové a rečové zručnosti. Olympiáda pozostávala z testu, ktorý zahŕňal počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatické úlohy a z opisu obrázku a následnej konverzácie. So zadaniami si najlepšie poradili títo žiaci.

Viac...
 
Školské kolo olympiády z ANJ

Dňa 13.11.2019 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov,  druhých a štvrtých ročníkov.


Viac...
 
iBobor

V dňoch 12. a 14. novembra sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej súťaže IBobor. Školské kolo bolo pripravené pre 24 žiakov. Najlepším seniorom našej školy sa stal Calo Peter zo IV.G s počtom bodov 40,02; najlepší výsledok 34,08 v kategórii junior pre našu školu dosiahol žiak z I.C Kočibál Matej. Účastníci sa dozvedel počet bodov ihneď po skončení testu.

Viac...
 
Naši elektrikári úspešní na celoslovenskej odbornej súťaži

V dňoch 12. – 13. 11. 2019 sa na Strednej odbornej škole elektrotechnickej  v Žiline konal XV. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúdovú techniku.

Z našej školy sa súťaže zúčastnili žiaci 4. ročníka Štefan Rechtorík a Marián Podstrelený.  Súťažilo sa v dvoch kategóriách jednotlivcov. Súťaže sa v každej disciplíne zúčastnilo 9 súťažiacich z deviatich SOŠ.

Náš žiak Štefan Rechtorík v kvalitnej celoslovenskej konkurencii obsadil vo svojej kategórii skvelé 3.miesto a zúročil vedomosti získané štúdiom.

Chlapcom za reprezentáciu školy ďakujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

 
Pozvanie na dni otvorených dverí

Pozvanie na dni otvorených dverí Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne - Kňažej, v termíne 27.11.-28.11.2019 v čase od 08.00 do 13.00.

 
Ponuka nájmu nebytových priestorov - dielní v bývalej SOŠT Istebné

Zámer a podmienky priameho nájmu majetku - nebytových priestorov.

 
Rodičovské združenie

Vážení rodičia!
Dňa 13.11.2019 sa bude konať triedne rodičovské združenie od 14.00 -16.00 hod. formou osobných konzultácií.

 
Študentská kvapka krvi

Slovo „dospelosť“ ukrýva mnoho zmien, ktoré musí mladý človek v sebe urobiť – byť zodpovedný za svoje skutky a správanie, byť svedomitý, viac hľadieť na druhých ako na seba a robiť pre nich to, na čom skutočne záleží!

Naši štvrtáci zo IV. C, IV. G a IV. H si onedlho slová o zodpovednosti a dospelosti vypočujú na svojich stužkových slávnostiach, ktoré práve chystajú. Ešte predtým si však pod vedením triednej učiteľky IV. H triedy, Mgr. Tomáňovej, utužili svoje kolektívy pre dobrú a šľachetnú vec – zúčastnili sa akcie „Kvapka krvi“, na ktorej sa stali darcami  v nemocnici v Dolnom Kubíne.  Aj týmto krásnym gestom dokázali , že brána do sveta dospelých, do ktorej vstúpia cez stužkovú, je pre nich otvorená a že zodpovedným prístupom k životu a skutkami lásky naplnia nielen svoje srdce, ale pomôžu aj iným plnohodnotne žiť.

https://sospknazia.edupage.org/news/#news-732

 
Bažantský - uvítanie prvákov

22. 10. bol opäť deň, ktorý sme venovali našim prvákom. Ako už tradične – tretiaci z III. H a členovia ŽŠR sa postarali o prípravu bažantského, aby oficiálne „privítali“ prvákov v našej škole. Po uvítacom ceremoniáli a zápise do kroniky boli pre nich pripravené rôzne hry a súťaže, kde sa mohli zabaviť a získať aj sladkú odmenu. To, ako krásne naši prváci vyzerali po kozmetických úpravách z rúk tretiakov, si môžete pozrieť aj na fotkách. Prváci, vitajte medzi nami!
Mgr. Magdaléna Turčinová

https://sospknazia.edupage.org/?

 
Workshop Smelo na cesty

Dňa 18.10.2019 sa študenti triedy IV.Cme (Štefan Rechtorík, Kristián Hurák a Timotej Teťák) zúčastnili kreatívneho workshopu „Smelo na cesty“, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Vzdelávacieho strediska KIA Motors Slovakia- Gbeľany. 

Viac...
 
Ekológia v praxi

Chceme zachrániť život na tejto planéte? Máme to v rukách my všetci. Ak vymrie hmyz, následne i vtáctvo, a potom sme na rade my, cicavce. Ak pomôžeme zachovať rovnováhu ekosystému, prežijeme.

Nehovorme, konajme!

Viac...
 
Futsal - okresné kolo - naši druhí

Dňa 9.10.2019 sa v našej škole konalo okresného kolo vo futsale žiakov stredných škol.Turnaja sa zúčastnili: SOŠP D. Kubín - Kňažia, OA D. Kubín, Cirkevné gymn. D, Kubín, SOŠSaO D. Kubín a Gymn. POH D. Kubín

Viac...
 
Divadelné predstavenie v ANJ - YOUTUBER

Dňa 3.10.2019 sa študenti druhých a štvrtých ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia v MsKS v Dolnom Kubíne pod názov YOUTUBER, kde mali možnosť overiť si svoje jazykové zručnosti z anglického jazyka. Hlavným hrdinom príbehu bol tučný Ferko, ktorý nosil okuliare a žil viac vo virtuálnom svete, kde mohol ukrývať všetky svoje nedostatky. Keď však spoznáva Janu, ktorá sa s ním chce stretnúť aj v reálnom živote, prichádza na to, že v skutočnom živote nie je také ľahké byť niekým iným.

Viac...
 
Európsky deň jazykov

Od roku 2001 sa z iniciatívy Rady Európy každoročne 26. 9. oslavuje v Európe Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je poukázať na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. S podobným zámerom sme aj my v našej škole zorganizovali pre študentov III. ročníkov maturitných odborov práve  v tento deň aktivity, zamerané na zoznámenie sa s kultúrou a zaujímavosťami vybraných európskych štátov.

Viac...
 
Kvíz finančnej gramotnosti

Dňa 19.9. 2019 sa žiaci IV.H zapojili do on-line kvízu finančnej gramotnosti, čím urobili  krok  k získaniu nezabudnuteľných zážitkov počas podujatia Dni finančného spotrebiteľa (DFS), ktorý organizuje Národná banka Slovenska.

Viac...
 
Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať vo štvrtok 19.9,.2019 od 15.00 hod. v školskej jedálni. Po skončení budú  schôdzky s triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku podľa rozpisu zverejneného na vchodových dverách. 

Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

 
Svetový čistiaci deň aj u nás

Radi by sme Vás chceli pozvať k nám do školy a mestských častí na našu akciu, ktorá je ekologicky zameraná a ktorou sa chceme pripojiť k Svetovému čistiacemu  dňu, ktorý prebehne o týždeň neskôr a klimatickému štrajku, ktorý je naplánovaný na ďalší piatok. My sme sa rozhodli nie štrajkovať, ale upozorniť naše okolie na potrebu zmeny prístupu k svojmu prostrediu práve cez naše aktivity.

Viac...
 
Deň aktivít

Ešte píšeme dátum  len  5. september 2019 a my už máme za sebou aktívne doobedie.

Tento deň bol venovaný prvákom,  ich triednym učiteľom a majstrom odbornej výchovy. Naša psychologička Mgr. Veronika Ištóková pripravila zaujímavé aktivity, ako je zakliesnený beh, chytanie lopty do plachty, preťahovanie lanom, beh –sochy, futbal  a iné súťaže.  Nechýbali  odmeny pre všetkých zúčastnených a výhra pre víťaza. Aj  takto sme mali možnosť zoznámiť sa.

Viac na: https://sospknazia.edupage.org/


 
More Articles...
« StartPrev123456789NextEnd »

Page 1 of 9

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Župné noviny ZAkraj

ZAkraj

Ochrana os. údajov

Ponuka práceKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo