Vzdelávanie podľa mňa- Súťaž pre žiakov školy

Tak ako po minulé roky, aj teraz, pred vianočnými prázdninami riaditeľka školy vyhlásila pre našich žiakov súťaž, ktorej cieľom je zatraktívniť obsah vyučovania podľa predstáv žiakov, najmä v rámci odborného výcviku. Aj teraz môžu teda žiaci predložiť prostredníctvom triednych učiteľov svoje návrhy na učebné pomôcky, prezentácie,výrobky a stroje, či prístroje, ktoré by chceli realizovať v rámci  vyučovania na škole.

Návrhy je potrebné predložiť do 28.2.2018 a musia obsahovať:


-  meno žiaka, triedu a učebný/študijný odbor

- názov pomôcky

- model pomôcky, resp. hotový výrobok,  jej výkresovú dokumentáciu a popis fungovania, rozpis potrebného materiálu

- pre ktorý ročník a odbor predkladá žiak tento svoj návrh.

Stanovená komisia posúdi 2.3.1.2018 všetky návrhy a tie najlepšie budú aj finančne odmenené.

( 50,- € -1. miesto,  40,-€ - 2. miesto,  a 30,-€ - 3. miesto).

Tak čo, prekoná niekto vlaňajšie ocenené výrobky?!

 

Jedálny lístok
Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Súťaž ZenitKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo