Duálne vzdelávanie

Novinky
Naša škola v TV JOJ

Zábery z odborného výcviku v našej škole, reportáž z praktických maturitných skúšok, prebiehajúcich zápisov do učebných odborov ale aj o nedostatku žiakov technických odborov v školách i praxi, to všetko odznelo 7.5.2018 v Novinách TV JOJ od 29 minúty.

https://noviny.joj.sk/archiv/2018-05-07-noviny-tv-joj

 
Šimon Greštiak-IV.H - najlepší na Majstrovstvách SR v CNC sústružení

V dňoch 25.-27.04.2018 sa v rámci výstavy Mladý tvorca v Nitre konal už  4. ročník Majstrovstiev Slovenska v CNC sústružení a frézovaní, ktorého sa zúčastnil aj náš žiak Šimon Greštiak pod vedením svojho učiteľa odborných predmetov Ing. Stanislava Urbana.

Vzhľadom na výsledky kvalifikačného kola súťaže, v ktorom Šimon  s výrazným náskokom viedol nad svojimi  súpermi, sme verili, že bude bodovať aj vo finále.

Šimon Greštiak naše očakávania nesklamal, pretože zaslúžene získal  1. miesto v kategórii sústruženia


Viac...
 
Naše úspechy na Výstave Mladý tvorca - Nitra

Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto roku sa naša škola zapojila aj do viacerých súťaží vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR. Veľmi  nás teda teší najmä to, že  škola na výstave  získala za svoju činnosť na poli odborného vzdelávania tak v duálnom, ako  aj školskom systéme

Cenu predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja,

Viac...
 
Naši žiaci na bratislavskom autosalóne

Dňa 27.04. 2018 žiaci našej školy absolvovali plánovanú odbornú exkurziu do Bratislavy, kde sa konal v poradí už 28. ročník bratislavského autosalónu.

Viac...
 
Súťaž Mladý Slovák v našej škole

Ako sa volal 1.historicky doložený štátny útvar na Slovensku? Odkiaľ pochádza naša úspešná reprezentantka Petra Vlhová ?Či ako sa volá dvorný textár skupiny Elán? Aj takto vyzerali otázky vedomostnej súťaže „Mladý Slovák“, ktorej školské kolo prebehlo aj na našej škole pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja 18.4.2018.  Súťaž monitorovala celkovú rozhľadenosť mladých Slovákov, teda študentov druhých a tretích ročníkov , v minulosti ale aj v súčasnosti dnešného  Slovenska, geografiu, kultúru a šport nevynímajúc. Súťaž to bola veľmi zaujímavá, poučná a náročná, veď nad odpoveďami sme si lámali hlavy aj my v zborovni... Zúčastnilo sa jej 21 žiakov z triedy II.H a II.G. a víťazmi sa stali:

 
Futbalisti na oblastnom kole druhí

Dňa 17.04.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili oblastného kola žiakov SŠ vo veľkom futbale. Turnaja sa zúčastnili víťazi okresných kôl. Za okres Námestovo – Gymnázium Námestovo,  za okres Tvrdošín – Gymnázium Trstená a za okres D.Kubín SOŠP D.Kubín – Kňažia. Hralo sa systémom každý z každým.

Viac...
 
Naši žiaci vyhrali okresné kolo vo futbale.

Dňa 12.apríla 2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola vo futbale žiakov stredných škôl. Po kvalitnom výkone našich chlapcov sme obidva zápasy vyhrali a zaslúžene sme postúpili do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 17.4.2018 v Námestove.

Viac...
 
Významné ocenenie práce Ing. Milana Bruncka

Dňa 10.apríla 2018 sa konalo v Dolnom Kubíne slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov,        na ktorom bol ocenený aj náš kolega Ing. Milan Bruncko za jeho prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a za rozvoj školstva v Žilinskom kraji.

Cenu za svoju takmer celoživotnú prácu v školstve na poli odborného vzdelávania mu odovzdala p. ministerka školstva Martina Lubyová.

Viac...
 
Deň učiteľov - program Žiackej školskej rady

Dňa 28. marca 2018 pripravila ŽŠR program ku Dňu učiteľov. Spoločne sme sa stretli v školskej jedálni našej školy na slávnostnom obede, kde sme si pripomenuli sviatok učiteľov, ktorý sa každoročne oslavuje na počesť Jána Amosa Komenského - učiteľa národov. Aj program ŽŠR sa niesol v duchu "Zlatého Amosa". Členovia ŽŠR sa nám prihovorili úprimným prejavom a poďakovali nám za našu učiteľskú prácu, odovzdali obraz Jana Amosa Komenského našej pani riaditeľke a odmenili každého učiteľa kvetom a diplomom "Zlatý Amos" - pretože podľa ich slov "každý učiteľ má zlaté srdce a zlaté nervy" a zaslúži si toto ocenenie.

Viac...
 
Svetový deň stolného tenisu pre všetkých

Žiaci ubytovaní na školskom internáte  dňa 10. apríla 2018 oslávili  Svetový deň stolného tenisu pre všetkých, ktorý organizoval Okresný zväz stolného tenisu v Ružomberku.

Viac...
 
Matematický klokan - výsledky

Matematický klokan -najväčšia medzinárodná žiacka súťaž

sa v našej škole  uskutočnila 19. marca 2018. Podľa organizačného zabezpečenia sa súťaže zúčastnilo 21 žiakov v dvoch kategóriách Junior 034 pre žiakov III. a IV. ročníka a Kadet 012 pre žiakov I. a II. ročníka. V kategórii Junior 034 súťažilo iba 5 žiakov z III.C, lebo III. H mala prax vo firmách a žiaci štvrtého ročníka mali pred maturitnými písomkami. V kategórii Kadet 012 súťažilo 16 žiakov.

V roku 2017 súťažilo v 65 krajinách 6 095 765 žiakov.

Viac...
 
Patrik Slušňák-III.C na okresnom kole SOČ prvý, v krajskom kole štvrtý

Stredoškolská odborná činnosť prebieha vo viacerých kolách. V školskom roku 2017/2018 sa koná už 40. ročník. Školské kolo mala naša škola dňa 12.3.2018. Do 13.3.2018 sa víťazná práca Patrika Slušňáka žiaka III.C musela nahrať so systému a posunúť ďalej do okresného kola.

To sa konalo 20.3.2018 na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Dolnom Kubíne, odkiaľ Patrik Slušňák postúpil na krajské kolo z prvého miesta v kategórii č.13: História, filozofia a právne vedy.

Viac...
 
Beseda končiacich ročníkov s pracovníkmi úradu práce

Dňa 21.3.2018 boli žiaci tretieho ročníka na besede, ktorú pripravil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne. Dňa 22.3.2018 zasa podobnú besedu absolvovali naši maturanti v priestoroch školy.

Získané informácie sa dajú využiť pri prechode zo študentského života do života dospelých ľudí.  Pracujúci, brigádujúci, nezamestnaní aj ďalej študujúci či už v našej krajine alebo v zahraničí sa musia riadiť platnými predpismi.

Existujú možnosti pomoci, ktoré sa oplatí poznať. Ďakujeme pracovníkom UPSVaR, že obetovali svoj čas a poskytli nám veľmi užitočné rady.

 
Výchovný koncert

Klub 27 označuje skupinu nádejných umelcov, ktorí ukončili svoj život predčasne v dôsledku užívania drôg. Ich životné príbehy nám priblížili a nádherné skladby zahrali protagonisti výchovného koncertu dňa 22.3.2018 v MSKS Dolný Kubín.

 
Krajská súťaž Enersol - R.Žuffa a M.Hunčaga - 3. miesto

Dňa 19.03.2018 sa naši chlapci Richard Žuffa a Matúš Hunčaga  z III.C odbor mechanik elelktrotechnik zúčastnili krajského kola Enersol, ktoré sa konalo  v Martine - Priekope. So svojou pomôckou - na získavanie tepelnej energie zo slnečného žiarenia, ktorú pripravili spoločne pod vedenim triedneho učiteľa Ing. Jána Rakúsa, získali krásne 3. miesto.

Chlapci,srdečne blahoželáme a prajeme, nech ste na budúci rok ešte lepší!

 
Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 12.4.2018 od 14.00 do 16.00 formou osobných konzultácií s triednymi učiteľmi.

 
Nový cenník ubytovania v turistickej ubytovni pri SOŠP

Od 1.4.2018 je platný nový cenník ubytovania v turistickej ubytovni pri SOŠP, ktorý si môžete pozrieť v prílohe.

 
ZENIT 2018 - celoslovenská súťaž

V dňoch 20.-22.03.2018 organizovala naša škola pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania už 34. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v elektronike a programovaní a 19. ročník tejto súťaže v strojárstve.

Viac...
 
Celoslovenské kolo ZENIT v našej škole bude 20.-22.3.2018

Riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne – Kňažej ako realizátor súťaže si Vás dovoľuje pozvať na 34. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v elektronike a programovaní a 19. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve, ktorá sa bude konať v dňoch 20. - 22. marca 2018 v priestoroch školy pod záštitou ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Súťaže sa zúčastní 96 víťazov kraských kôl v jednotlivých katefóriách. Príďte sa inšpirovať a povzbudiť talentovaných stredoškolákov z celého Slovenska.

Podrobný program súťaže nájdete v pozvánke.

 
Riaditeľské voľno

Z dôvodu konania písomných maturitných skúšok v dňoch 13-14.3.2018 budú mať triedy  I.A, I.B, I.C, I.H, II.A, III.C, III.H riaditeľské voľno . Ostatné triedy majú odborný výcvik podľa rozvrhu.

 
Lyžiarsky kurz

Opäť sa zima stretla so zimou a pre prvákov prišiel čas nástupu na lyžiarsky a športovo-turistický kurz.

Lyžiarsky kurz sme absolvovali v stredisku Roháče-Spálená a ubytovanie a stravovanie sme mali v chate Zverovka.

Kurzu sa zúčastniklo 57 žiakov a 5 inštruktorov.

Stredisko Roháče -Spálená poskytuje výborné služby a my sme ich s radosťou využívali. Konfort poskytuje vyhrievaná 6-sedačka.

Tento rok nám prialo aj počasie a tak sme právom boli hrdí na našu krásnu Oravu.

 
TVDK o našom Technickom šikulovi

Pozrite si krátke video o našej súťaži pre žiakov základných škôl Technický šikula

https://www.youtube.com/watch?v=wz7xgSagv7U&list=PLDeOnyHgPfswqzVqvA9K-si-fgTHjirUg&index=4


 
Občianske združenie - 2 % z dane
Attachments:
Download this file (2percenta.pdf)2percenta.pdf


 
Mário Šútovec-I.E a Samuel Furiel-II.H - dve 2. miesta na Trenčianskom robotickom dni

V dňoch 14.-15.02.2018 sa v Trenčíne konal 13. ročník Trenčianskeho robotického dňa – medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov, ktorá má za cieľ popularizovať medzi mladými ľuďmi vedu a techniku. 47 súťažných tímov z celého Slovenska, Českej republiky, Nemecka , Maďarska, Poľska a Ukrajiny tu predstavilo 158 robotov, ktorí súťažili v 7 kategóriách.

V silnej medzinárodnej konkurencii sa podarilo úspešne zabojovať aj študentom našej školy, ktorí tu už druhý rok za sebou podali výborný výkon a umiestnili sa na popredných priečkach :

1/ v kategórii Follower Easy nad 16 rokov získal Mário Šútovec  výborné 2.miesto

2/ v kategórii Follower Hard nad 16 rokov získal Samuel Furiel tiež úžasné  2. miesto .

Viac...
 
Technický šikula

Dňa 15. februára 2018 sa v našej škole uskutočnil 1. ročník súťaže Technický šikula. Po minuloročnom úspešnom nultom ročníku sme sa rozhodli, že súťaž pre žiakov základných škôl má veľmi dobrú odozvu a budeme v nej pravidelne pokračovať. Sme veľmi radi, že tento rok sa prihlásilo ešte viac škôl - 23  z celej Oravy, s celkovým počtom súťažiacich 46.


Úlohy, ktorá žiaci riešili boli opäť zamerané na riešenie technických úloh, hlavolamov, hádaniek ale aj zručnosti. Veď remeslo má zlaté dno. Že táto múdrosť platí aj v dnešnej dobe, potvrdili aj naše spolupracujúce firmy, ktoré nám venovali do súťaže hodnotné ceny.

Najlepšie si v súťaži počínali títo žiaci:

 1. miesto: ZŠ Liesek - Marián Stas a Samuel Stas

2. miesto: ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená - Adam Stas a Jakub Kuláš

3. miesto: ZŠ s MŠ Žaškov - Ivan Javornický a Daniel Brodňanský

Celkové hodnotenie si môžete pozrieť v prílohách.

Všetkým školám ďakujeme, že prijali pozvanie, veríme, že sa pri riešení úloh zabavili a hádam aj niečo podučili. Výhercom srdečne blahoželáme a tím, ktorí sa neumiestnili nesmúťte, možno nabudúce to výjde! Tešíme sa na Vás v novom školskom roku v 2. ročníku.

Niekoľko fotografií nájdete tu: 

https://sospknazia.edupage.org/album/?eqa=cGhvdG89YWxidW0mYWxicz1hbGJ1bQ%3D%3D

 
Meranie v LabView

Dňa 13. 02. 2018 sa  žiaci  III.C odborov  mechanik elektrotechnik a  programátor obrábacích a  zváracích strojov a zariadení zúčastnili na exkurzii Žilinskej univerzity, kde dostali možnosť merať v  laboratóriách  na   katedre mechatroniky a elektroniky Elektrotechnickej fakulty ŽU.

Pedagogický dozor vykonávali Ing. Ján Rakús a  Mgr. Terézia Ptačinová.

 
Aplikovaná matematika

Dňa 08. 02. 2018 žiaci  II.H triedy odboru mechanik nastavovač sa zúčastnili na exkurzii Aplikovaná matematika v Žilinskej univerzie, kde dostali možnosť pozrieť si laboratóriá

  1. meranie v programe LabView na katedre mechatroniky a elektrotechniky
  2. priemyselné roboty
  3. Krajina vĺn – pokusy na kmitanie, vlnenie, akustiku, optiku na katedre fyziky.

Zúčastnili sa aj aktivit spojených s Dňom otvorených dverí na Elektrotechnickej fakulte.

Pedagogický dozor vykonávala Mgr. Erika Figuli a Mgr. Terézia Ptačinová.

 
Záložka do knihy pokračovala v Prešove

Dňa 7. 2. 2018 sme pokračovali v našom projekte:  „Záložka do knihy spája školy“. Keďže v novembri nás v Kňažej navštívila Stredná zdravotnícka škola z Prešova – pridelená škola na výmenu vyrobených záložiek – teraz sme sa zase my vybrali za nimi do Prešova – konkrétne 28 žiakov, ktorí sa zapojili do výroby záložiek na tému: Literárne osobnosti regiónu.

Pripravili pre nás celodenný program: najprv sme boli v Divadle Jonáša Záborského na divadelnom muzikáli: „Nikola Šuhaj“, ktoré bolo pre nás všetkých úchvatným umeleckým zážitkom, potom sme sa presunuli do ich strednej školy, kde nás čakal výborný obed a malé sladké pohostenie. Privítala nás ich pani riaditeľka a všetci sme dostali aj darčekové prekvapenie. Poobede sme si pozreli mesto s kultúrnymi pamiatkami a zúčastnili sme sa aj programu školy pod názvom: Talenty školy.

Všetci sme boli plní zážitkov z návštevy a milého stretnutia a určite sa tento deň v nás zapíše ako ten nezabudnuteľný.

 
Dominik Žitko -IV.H, na Majstrovstvách SŠ v lyžovaní 3. miesto

V obľúbenom lyžiarskom stredisku Vrátna Free Time Zone v Terchovej sa 1. februára uskutočnili Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu 2018, ktoré slávnostne otvorila predsedníčka Žilinskej župy pani Erika Jurinová. Svoje sily na lyžiarskom svahu na Pasekách si zmerali študenti stredných škôl zo Žilinského kraja už po siedmykrát. Súťaže, ktorá je otvorená aj pre žiakov škôl iných zriaďovateľov, sa v tomto ročníku zúčastnilo viac než 170 športových talentov.

Viac...
 
Vzdelávanie podľa mňa- Súťaž pre žiakov školy

Tak ako po minulé roky, aj teraz, pred vianočnými prázdninami riaditeľka školy vyhlásila pre našich žiakov súťaž, ktorej cieľom je zatraktívniť obsah vyučovania podľa predstáv žiakov, najmä v rámci odborného výcviku. Aj teraz môžu teda žiaci predložiť prostredníctvom triednych učiteľov svoje návrhy na učebné pomôcky, prezentácie,výrobky a stroje, či prístroje, ktoré by chceli realizovať v rámci  vyučovania na škole.

Návrhy je potrebné predložiť do 28.2.2018 a musia obsahovať:


Viac...
 
Ponuka študijných a učebných odborov v šk.r. 2018/19

V budúcom školskom roku 2018/19 otvárame tieto študijné a učebné odbory:

4-ročné - končiace maturitnou skúškou a získaním výučného listu

2411K mechanik nastavovač (len v duálnom systéme)

2413K mechanik strojov  a zariadení (aj v duálnom systéme)

2426K programátor obrábacích a zváracích strojov (aj v duálnom systéme)

2697K mechanik elektrotechnik

2967K mechanik-mechatronik (aj v duálnom systéme)

 

3-ročné štúdium končiace výučným listom

6475H technicko-administratívny pracovník (opäť zavedený nedostatkový  odbor)

2423H nástrojár (aj v duálnom systéme)

2487H01 autoopravár-mechanik

2683H11 elektromechanik-silnoprúdová technika

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky.:

Kontakt: 043/5863139, 0907 202 077, 0905 753 405, email: sekretariat@sospknazia.sk

 
Vianočná akcia - Vianoce 2017

Dňa 22. 12. 2017 sa uskutočnila v našej škole vianočná akcia trochu netradičnou formou – vianočným futbalovým turnajom medzi žiakmi všetkých ročníkov. Prekvapili naši prváci z I. H a I. C triedy, ktorí spoločne v jednom družstve zvíťazili nad staršími žiakmi, dokonca porazili aj štvrtákov zo IV. C a IV. H. O poradí v skupinách rozhodoval:

Viac...
 
Voľné pracovné miesto - údržbár

Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín – Kňažia, Jelšavská 404,

ponúka  voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:   údržbár

Požadované vzdelanie :   stredné odborné vzdelanie v odbore,     prax výhodou

Termín nástupu :               ihneď

Viac...
 
Voľné pracovné miesto - kuchárka

Riaditeľka SOŠP Dolný Kubín – Kňažia prijme do pracovného pomeru pracovníčku na pracovnú pozíciu: KUCHÁRKA. Predpokladaný termín nástupu: 1.2..2018.

Viac...
 
Mikulášske prekvapenie

Dňa 04.12.2017 do našej školy zavítal sv. Mikuláš so svojím sprievodom - anjelom a čertom. Postupne obišiel všetky triedy i dielne odborného výcviku a obdaroval žiakov drobnou sladkosťou. Zároveň otvoril vianočnú súťaž vo výzdobe tried a vyzval žiakov, aby súťažili o: najkrajšie vianočné okno, nástenku, katedru a ručne vyrobenú vianočnú ozdobu. Všetkým nám navodil vianočnú atmosféru a vyčaril úsmev na tvári!

Viac...
 
Záložka do knihy - Literárne osobnosti regiónu

28. novembra 2017 sme zavŕšili literárno-výtvarný projekt "Záložka do knihy spája školy" návštevou družobnej školy z Prešova. Študentky Strednej zdravotníckej školy prišli k nám na osobnú výmenu vyrobených záložiek. Naši žiaci svojimi krásnymi záložkami na tému: "Literárne osobnosti nášho regiónu" sa vôbec nemuseli hanbiť, pretože svojou kreativitou a výtvarnými kresbami odovzdali dievčatám naozaj umelecky vytvorené záložky. Spoločne sme pre žiakov zapojených do tohto projektu pripravili kultúrny program: návštevu Or. hradu, Literárneho múzea P.O.H a historického cintorína v Dolnom Kubíne a rodného domu M. Kukučína v Jasenovej.


Viac...
 
Tá naša stužková

Nezabudnuteľná stužková našej triedy IV.H sa konala 24.11. 2017 v Hoteli Park. Úžasne sme sa všetci zabavili. Navždy nám zostane v pamäti.

Viac...
 
3. miesto v krajskom kole futsale

Dňa 31.11.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola vo futsale žiakov SŠ v Čadci, kde postúpili víťazi z regionálnych škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Okrem zástupcov našej školy sa zúčastnili hráči  z Martina, Ružomberka a  Žiliny.


Viac...
 
Dni otvorených dverí prilákali viac ako 500 žiakov ZŠ
Attachments:
Download this file (NOA0_1128_008.pdf)NOA0_1128_008.pdf

Tohtoročné Dni otvorených dverí sme predĺžili na 4 dni. Viac ako 500 žiakov základných škôl navštívilo najmä priestory školských dielní, ale aj prevádzky firiem, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania. Zamerali sme sa na to, aby videli najmä pracoviská praktického vyučovania.


Viac...
 
Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 30.11.2017 od 14.00 - 16.00 formou osobných konzultácií s triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku.

 
Naši futsalisti - 1. miesto v regionálnom kole

Dňa 21.11.2017 na domácej pôde po dlhom čase  vyhrali regionálne kolo vo futsale žiakov stredných škôl a postupujú do krajského kola.

Držíme Vám palce, chlapci!

 
Šimon Greštiak v kvalifikačnom kole CNC sústružení - 1. miesto

Dňa 14.11.2017 sa v Martine konalo kvalifikačné kolo 4. ročníka Majstrovstvá Slovenska v CNC sústružení a frézovaní, ktorého sa zúčastnil náš Šimon Greštiak - IV.H, odbor mechanik nastavovač.  V čoraz väčšej konkurencii Šimon obsadil krásne 1. miesto!

Blahoželáme mu k postupu do finálového kola súťaže s najvyšším dosiahnutým bodovým výsledkom v doterajšej histórii súťaže a prajeme, aby sa mu rovnako darilo aj vo finálovom kole!

Sme hrdí na úspechy našich šikovných žiakov, ktoré ocenil aj usporiadateľ súťaže p. Roman Petr slovami: "U vašej školy zaznamenávam pravidelné dosahovanie vynikajúcich bodových výsledkov o čom svedčí aj vaše umiestnenie v celkovom hodnotení slovenských škôl v CNC sústružení a frézovaní."

Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť v prílohe.


 
Dni otvorených dverí  21.11.-24.11.2017

Vážení rodičia, pedagógovia, milí žiaci a ostatní naši priaznivci,

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na  Dni otvorených dverí, ktoré sa budú konať v termíne 21.11.-24.11.2017 v čase        od 09.00 do 13.00 a to  nielen v priestoroch našej školy , ale aj v priestoroch partnerských zamestnávateľských firiem z celého regiónu, s ktorými spolupracujeme pri zabezpečovaní odborného výcviku našich žiakov.

Máme pre Vás pripravené aktuálne informácie o možnostiach štúdia na našej škole a tiež výhodách , ktoré našim  žiakom počas štúdia poskytujú naši firemní partneri v rámci duálneho aj školského systému vzdelávania.  Pokiaľ sa nás rozhodnete navštíviť  organizovane v rámci dohodnutej návštevy Vašej základnej školy u nás, je pre Vás zabezpečená v dohodnutom čase bezplatná doprava .

Už dnes sa tešíme na stretnutie s Vami.                                        Kolektív SOŠP v D.Kubíne - Kňažej

 
Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne

Dňa 14. 11. 2017 sme sa zúčastnili burzy škôl, kde sme podávali základné informácie o možnostiach štúdia na našej škole.

Okrem strojárskych  a elektrotechnických odborov ponúkame opäť aj trojročný učebný odbor Technicko adminidtratívny pracovník. Tešíme sa na Vás.

 
Naši futsalisti zvíťazili!

Dňa 14. novembra 2017 sa uskutočnilo na našej škole okresné kolo vo futsale žiakov stredných škôl okresu Dolný Kubín.

Naši žiaci získali 1. miesto . Srdečne blahoželáme.


Viac...
 
Školské kolo olympiády z anglického a nemeckého jazyka

Dňa 13.11.2017 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom aj nemeckom  jazyku. Anglickej časti sa zúčastnilo 14 žiakov,  druhých, tretích a  štvrtých ročníkov a nemeckej časti 8 žiakov zo všetkých štyroch ročníkov.Viac...
 
Návšteva divadelného predstavenia

Dňa 9.11.2017 sa žiaci 1. a 3. ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia v MsKS v Dolnom Kubíne.

Bláznivá komédia pod názvom "TOTÁLNY NEZMYSEL" bola venovaná téme nátlaku a vydierania malého človiečika, ktorý sám nerozumie, prečo sa naliehavými požiadavkami ľudí zapodieva a necháva sa vtiahnuť do ich života.

Viac...
 
Ekologický deň

Naši žiaci druhého a tretieho ročníka mali rôzne aktivity. Napríklad , žiaci ktorí majú cudzí jazyk anglický, išli na výuku prostredníctvom zážitkového učenia  do  divadla. Ale žiaci študujúci nemecký jazyk  zatiaľ priložili ruky k práci a vyčistili okolie školy a autobusovej zastávky.

Viac na https://sospknazia.edupage.org/news/?

 
Zápis z plenárneho zasadnutia ZRPŠ


 
Ekologický deň

Naši žiaci druhého a tretieho ročníka mali rôzne aktivity. Napríklad , žiaci ktorí majú cudzí jazyk anglický, išli na výuku prostredníctvom zážitkového učenia  do  divadla. Ale žiaci študujúci nemecký jazyk  zatiaľ priložili ruky k práci a vyčistili okolie školy a autobusovej zastávky.

Fotografie z akcie môžete nájsť v galérii fotoalbumu  https://sospknazia.edupage.org/album/?

 
Krajská burza informácií a burza práce

Dňa 07. 11. 0217 sme sa zúčastnili Krajskej burzy informácií a burzy práce v Žiline, ktorú organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina. Burza bola realizovaná formou prezentácií vybratých zamestnávateľov a stredných škôl zo žilinského kraja. Aj my sme poskytli informácie o možnostiach štúdia na našej škole v študijných a učebných odboroch, ktoré ponúkame pre školský rok 2017/2018.

Viac...
 
More Articles...
« StartPrev12345678NextEnd »

Page 3 of 8

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Župné noviny ZAkraj

ZAkraj

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo