Novinky
Oznamy
  • Opravné a komisionálne skúšky za 2. polrok šk.r. 2015/16 
  • sa budú konať v dňoch 26., 30. a 31. 8.2016 podľa harmonogramu v prílohe

  • Opravné maturitné skúšky z EČ a PFIČ z nemeckého jazyka úroveň B1

sa budú konať dňa 7.9.2016 v  Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin . Časový harmonogram opravného termínu bude v súlade s harmonogramom v riadnom termíne. Žiaci, ktorí budú konať EČ a PFIČ MS, sú povinní preukázať sa občianskym preukazom

  • Slávnostné otvorenie školského roka 

bude v pondelok,  5.9.2016 o 9.00 v telocvični SOŠP

 
Stravné lístky
  • Úhradu za stravné lístky je potrebné zrealizovať vždy vopred do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca bezhotovostne na číslo účtu v Štátnej pokladnici : SK90 8180 0000 0070 0048 3999, Variabil.symbol:  mesiac a rok (napr, na september- 092016), Konšt. Symbol :   0308, Údaje pre príjemcu platby:   meno žiaka. Stravné za september uhradené do konca augusta,  je vrátane lístka na pondelok 5.9.2016. Obed je možné odhlásiť si vopred, alebo v daný deň do 6,30 hod.  osobne u vedúcej jedálne alebo  na čísle telefónu: 043/586194, mobil:+421905754413.
  • Zálohová platba za obedy: 24,80 €/žiak/mesiac.
 
Voľné pracovné miesta

Stredná odborná škola polytechnická Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín

prijme od 01.09.2016 do pracovného pomeru : 

1. na polovičný pracovný úväzok informatika/správcu siete.

Kvalifikačné predpoklady: min. stredoškolské  vzdelanie príslušného smeru ukončené maturitou, prax v danej oblasti výhodou

2. na plný pracovný úväzok učiteľa odborných strojárskych predmetov.

Kvalifikačné predpoklady: príslušné vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva a športu SR č. 437/2009 Z.Z.  v znení neskorších predpisov (pri technickom smere aj doplňujúce pedagogické štúdium )

Ostatné predpoklady a podrobnejšie informácie   - viď príloha 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu školy alebo prostredníctvom elektronickej pošty This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it     do 25.07.2016.

Pracovné pohovory s vybranými uchádzačmi sa budú konať dňa 29.07.2016.

 
Smutný začiatok prázdnin - zomrel Jakub Svorenčík

Dňa 3.7.2016 tragicky zahynul Jakub Svorenčík, žiak 1.B triedy odbor nástrojár.

Posledná rozlúčka bude v stredu, 6.7.2016 o 14.00 v Dome smútku v Žaškove.

http://www.obeczaskov.sk/pdf/parte/parte_svorencik_jakub.pdf

Venujme mu tichú spomienku a zamyslenie ....škoda mladého života, ktorý predčasne odišiel...


Tak krátko išiel som s vami,
hľa, tu sa cesty delia
a vtáci nad hlavou
mi pieseň nedospievali.

Jiří Wolker

 
2. kolo prijímacie skúšky
Attachments:
Download this file (2. kolo PS.doc)2. kolo PS.doc


 
Page 1 of 31

Žiacka knižka


 

Jedálny lístok
Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Občianske združenie

Spolupracujeme
Kontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 405, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab