Novinky
Voľné pracovné miesta

Stredná odborná škola polytechnická Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín

prijme od 01.09.2016 do pracovného pomeru : 

1. na polovičný pracovný úväzok informatika/správcu siete.

Kvalifikačné predpoklady: min. stredoškolské  vzdelanie príslušného smeru ukončené maturitou, prax v danej oblasti výhodou

2. na plný pracovný úväzok učiteľa odborných strojárskych predmetov.

Kvalifikačné predpoklady: príslušné vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva a športu SR č. 437/2009 Z.Z.  v znení neskorších predpisov (pri technickom smere aj doplňujúce pedagogické štúdium )

Ostatné predpoklady a podrobnejšie informácie   - viď príloha 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu školy alebo prostredníctvom elektronickej pošty This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it     do 25.07.2016.

Pracovné pohovory s vybranými uchádzačmi sa budú konať dňa 29.07.2016.

 
Smutný začiatok prázdnin - zomrel Jakub Svorenčík

Dňa 3.7.2016 tragicky zahynul Jakub Svorenčík, žiak 1.B triedy odbor nástrojár.

Posledná rozlúčka bude v stredu, 6.7.2016 o 14.00 v Dome smútku v Žaškove.

http://www.obeczaskov.sk/pdf/parte/parte_svorencik_jakub.pdf

Venujme mu tichú spomienku a zamyslenie ....škoda mladého života, ktorý predčasne odišiel...


Tak krátko išiel som s vami,
hľa, tu sa cesty delia
a vtáci nad hlavou
mi pieseň nedospievali.

Jiří Wolker

 
2. kolo prijímacie skúšky
Attachments:
Download this file (2. kolo PS.doc)2. kolo PS.doc


 
Rodičovské združenie

Vážení rodičia!

Dňa 21.6.2016 od 14.00 do 15.00 sa uskutoční triedne rodičovské združenie formou individuálnych konzultácií. Čas a termín si môžete prispôsobiť po telefonickom dohovore s triednym učiteľom.

 
Oznámenie o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok na voľné miesta pre žiakov do 1. ročníka štúdia pr
Attachments:
Download this file (2. kolo PS.doc)2. kolo PS.doc

Riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej  Dolný Kubín – Kňažia   týmto vyhlasuje  na deň 21.06.2016

 2. kolo prijímacích skúšok

na obsadenie týchto voľných miest v 1. ročníku  pre školský rok 2016/2017

Študijné odbory

Č. odboru

Názov odboru

Počet voľných miest pre 2. kolo


2413 K


mechanik strojov a zariadení


2


2697 K


mechanik elektrotechnik


1

Učebné odbory


2423 H


nástrojár

3


2487 H 01


autoopravár – mechanik


6


2683 H 11


elektromechanik-silnoprúd. techniky


8


2487 F


strojárska výroba


16

Uchádzači o štúdium na našej škole doručia škole prihlášku na štúdium vo zvolenom odbore najneskôr do 14.06.2016 na sekretariát školy.

Prijímacie skúška sa uskutočnia dňa 21.06.2016 v budove školy so začiatkom o 08.00hod. Kritériá pre 2. kolo prijímacích skúšok ostávajú rovnaké , ako kritériá        pre 1. kolo a tie sú zverejnené na www.sospknazia.sk. Na tejto stránke  a na vchodových dverách do budovy školy budú  22.06.2016 zverejnené výsledky 2. kola prijímacích skúšok. Zápis prijatých uchádzačov na štúdium sa bude konať dňa 23.06.2016 v čase od 06.00 do 13.30 na sekretariáte školy. Je potrebné priniesť si zápisný lístok.

Viac info v prílohe.

 
Page 1 of 31

Žiacka knižka


 

Jedálny lístok
Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Občianske združenie

Spolupracujeme
Kontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 405, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab