Novinky
Vzdelávajme sa podľa seba – súťaž pre žiakov našej školy
Attachments:
Download this file (trojkolka.jpg)trojkolka.jpg

Tak ako v minulom roku, aj teraz, pred vianočnými prázdninami riaditeľka školy vyhlásila pre našich žiakov súťaž, ktorej cieľom je zatraktívniť obsah vyučovania podľa predstáv žiakov, najmä v rámci odborného výcviku. Aj teraz môžu teda žiaci predložiť prostredníctvom triednych učiteľov svoje návrhy na učebné pomôcky, výrobky a stroje, či prístroje, ktoré by chceli realizovať v rámci praktického vyučovania na škole.

Návrhy je potrebné predložiť do 20.1.2017 a musia obsahovať:

-meno žiaka, triedu a učebný/študijný odbor

- názov pomôcky

- model pomôcky, resp. hotový výrobok,  jej výkresovú dokumentáciu a popis fungovania, rozpis potrebného materiálu

- pre ktorý ročník a odbor predkladá žiak tento svoj návrh.

Stanovená komisia posúdi 23.1.2017 všetky návrhy a tie najlepšie budú aj finančne odmenené

( 50, 40 a 30,- EUR).

Tak čo, kto prekoná doposiaľ prihlásenú trojkolku našich automechanikov ?

 
Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny
začínajú v piatok, 23.12.2016. V škole sa opäť stretneme 9.1.2017. Vyučovanie začne párnym týždňom (deň 6-10).

Prajeme všetkým pedagógom i žiakom krásne vianočné sviatky naplnené šťastím a radosťou a v novom roku veľa zdravia, osobných aj školských úspechov.

Kolektív SOŠP.

 
Vianoce 2016

Vianočná atmosféra neobišla ani našu školu.Takto sme si vyzdobili školu,  triedy, okná, katedry a nástenky.

Všetko vyvrcholilo vyhlásením víťazov  na Vianočnej akadémii.

 Do fotogalérie  boli pridané fotografie.

 
Naše krajčírky na vianočných trhoch

Dňa 14.12.2016 sa naše šikovné krajčírky so svojimi výrobkami zúčasnili predaja  na Vianočných trhoch pri Žilinskom samosprávnom trhu. Dovoľujeme si Vás upozorniť  na odkaz Frozen at Christmas Market - Mannequin Challenge- Žilinská župa​ https://www.facebook.com/ZilinskyKraj, kde nájdete video „Manekýn challenge“

https://www.facebook.com/ZilinskyKraj#

 
Olympiáda v ANJ

14 žiakov prvých, druhých a tretích ročníkov si zmeralo svoje jazykové vedomosti a zručnosti z anglického jazyka dňa 9. decembra 2016 v školskom kole olympiády z ANJ. Olympiáda pozostávala  z písomnej a ústnej časti. Písomná časť bola zameraná na počúvanie s porozumením, gramatiku, slovnú zásobu a čítanie s porozumením. Ústna časť pozostávala z opisu obrázka – samostatný ústny prejav, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, bohatosť slovnej zásoby, správnu gramatiku a pohotovosť reagovať na zadané otázky. Víťazom, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami, blahoželáme.

Výsledky školského kola:

  1. miesto  -  Peter Suroviak               II.C
  2. miesto  -  Lukáš Kožienka             II. C
  3. miesto  -  Tomáš Klocok               III. H


 
Page 1 of 36

Jedálny lístok
Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Občianske združenie

Spolupracujeme
Kontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 405, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab