Banner
Olympiáda v anglickom jazyku 2023/2024
Tak ako aj po predchádzajúce roky, s týmto školským rokom prichádzajú aj nové kolá olympiád. A tak sme aj my, učitelia anglického jazyka, pripravili pre našich študentov v školskom roku 2023/24 ďalšie kolo súťaže - školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Na Slovensku je to už 34. ročník tejto súťaže venovanej podpore talentovaných mladých s podporou Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže a vyhlasovateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V tomto školskom roku sme opäť na odporúčanie našich učiteľov angličtiny oslovili jednotlivých žiakov a vytvorili tak družstvo najnadanejších tohto celosvetovo druhého najpoužívanejšieho jazyka. A tak 23 našich naj prijali “challenge“ – písali test, kde si merali sily v čítaní a počúvaní s porozumením, cvičení zameraných na gramatiku a slovnú zásobu i ústnej konverzácie s Mgr. Miriamou Ferancovou a Mgr. Annou Fatinovou.
Dňa 22.11.2023 títo vynikajúci žiaci zo všetých štyroch ročníkov premenili svoje poznatky na body a tu sú výsledky: Najlepší výsledok dosiahol a zároveň najkvalitnejšie schopnosti ukázal Peter Mrocek, žiak IV.C triedy, ktorý z celkového počtu 70 bodov získal 61 bodov a stal sa tak víťazom Olympiády v anglickom jazyku. S malým bodovým rozdielom druhé miesto získal Andrej Paluga z IV.C so 60 bodmi. Stupienky víťazov nám uzatvoril Ján Buša zo III.E, ktorý získal 56 bodov.

Víťazovi, Petrovi Mrocekovi, ktorý postupuje na okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v januári 2024 gratulujeme a veríme, že bude pokračovať v minuloročnom úspechu nášho žiaka Martina Homolku.

We would like to congratulate all of our students, express thanks them for taking part in this competition and we hope they still will be motivated to study this beautiful language.


 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo