Banner
V novom školskom roku v nových dielňach a rekonštrukcia telocvične

Študenti našej školy budú mať vytvorené lepšie podmienky pre odborné vzdelávanie i pre športovanie. V tomto období sa dokončuje rekonštrukcia dielní, modernizácie sa dočká aj telocvičňa a jej zázemie.

S rekonštrukciou dielní, ktoré slúžia na odborný výcvik sa začalo v júni minulého roku, dokončená by mali byť do konca letných prázdnin. V rámci stavebných úprav sa zrekonštruovali 4 samostatné dielne a učebne na poschodiach vrátane kotolne, kde došlo k výmene ústredného kúrenia. Budova má novú fasádu, je zateplená, má vymenené okná, novú izoláciu strechy a novú elektroinštaláciu. Projekt je spolufinancovaný z operačného programu IROP vo výške 778 474, 95 s DPH. V rámci projektu budú zakúpené aj nové stroje určené pre odborný výcvik študentov.


Počas letných prázdnin sa začalo  aj s modernizáciou telocvične a jej zázemia. Hlavným dôvodom je deformácia zemného podložia hracej plochy a v časti zázemia telocvične okrem deformácie podláh aj praskanie nadväzujúcich priečok a stavebných konštrukcií. V rámci stavebných úprav budú odstránené všetky priečky zázemia ako aj podlahové vrstvy telocvične a zázemia, vrátane základových dosiek a podložia. Pôvodná vlysková podlaha bude nahradená novou multifunkčnou športovou PVC podlahou s vytýčenými čiarami pre viaceré športy (basketbal, volejbal, nohejbal, floorbal, hádzanú a tenis), pribudnú aj demontovateľné siete a bránky. Nové, väčšie presklenie bude vybudované v miestnosti hľadiska na 1. poschodí (nad rozhodcami), v hľadisku bude osadený tribúnový zasúvací systém. Rozhodcovia budú mať samostatný rekonštruovaný priestor na prízemí (pod tribúnou).


V zázemí telocvične pribudnú okrem novej podlahy aj úplne nové hygienické priestory prispôsobené aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Športovisko bude mať bezbariérový prístup aj šatne. Stavebné úpravy telocvične a jej zázemia by mali byť ukončené v apríli 2023. Predbežné náklady sú takmer 831 000 € s DPH. Rekonštrukcia bude financovaná z Fondu na podporu športu v rámci operačného programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ a z vlastných zdrojov Žilinského samosprávneho kraja.

Tešíme sa, že vo vynovených priestoroch sa všetkým bude lepšie pracovať a vyučovanie bude baviť našich žiakov.

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ponuka nájmu

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo