Prijímacie skúšky na štúdium 2024/25

Banner
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Dňa 23.11.2021 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 5 žiakov,  tretích a štvrtých ročníkov.

Školské kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej časti.

Písomná časť bola zameraná na počúvanie originálneho anglického textu s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením.

Ústna časť pozostávala z dialógu a opisu obrázka  – samostatný ústny prejav, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, bohatosť slovnej zásoby, správnu gramatiku, pohotovosť reagovať na zadané otázky a originalitu príbehu.

Víťaz školského kola sa zúčastní okresného kola Olympiády v AJ, kde bude reprezentovať našu školu.

Výsledky školského kola:

  1. miesto  -  Matej Homolka III.E
  2. miesto  -  Adrián Lúdik    IV.C
  3. miesto  -  Peter Žatkuliak IV.C

Víťazom, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami blahoželáme!

Viac na https://sospknazia.edupage.org/?

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo