Prijímacie skúšky na štúdium 2024/2025

Banner
Maturanti! - Virtuálne DOD vysokých škôl a fakúlt 13.-14.10.2021

Organizačné pokyny k vysielaniu

 1) Ak si chcú študenti pozrieť vysielanie, je potrebné sa zaregistrovať. Stačí kliknúť na stránku http://virtualnydenotvorenychdveri.sk/ a zaregistrovať sa kliknutím na zelené tlačidlo a vyplnením krátkeho formulára. Zaregistrovaným študentom príde potvrdzujúci email.

2) Po registrácii by mal študent zostať na webe http://www.virtualnydenotvorenychdveri.sk prihlásený (ak chce sledovať vysielanie na rovnakom pc). Ak sa študent prihlasuje na inom počítači, ako si sa registroval, môže sa prihlásiť na vysielanie kliknutím na modré tlačidlo Môj účet (vpravo hore), stačí vypísať meno a heslo

3) Vysielanie VŠ a fakúlt začne v stredu 13.10. o 8:00 a končí vo štvrtok 14.10. o 13:00.

4) Prihlásený študent môže klásť otázky v online chate od 8:00-13:00 v stredu aj štvrtok

5) História chatu je viditeľná, preto si je možné pozrieť aj predošlé otázky.

6) Osvedčený model z minulého roku je ten, že študenti strávili 1 vyučovaciu hodinu návštevou podujatia a v poobedných hodiných sa na stránky vrátili a pozreli vysielania ďalších VŠ.

7) Ideálna forma sledovania vysielania je, keď si študenti pozerajú VŠ a fakulty individuálne (každý na samostatnom PC), napríklad v počítačovej miestnosti.

 

Zoznam vysielateľov - VŠ a fakúlt

(profily vysielajúcich VŠ a fakúlt sa otvoria v stredu 13.10. o 8:00 a dostupné budú do štvrtka 14.10. do 13:00)

 

- ŠKODA AUTO Vysoká škola, pozrite si profil tu>>

- Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši, pozrite si profil tu>>

- Trnavská univerzita v Trnave, pozrite si profil tu>>

- Ekonomická univerzita v Bratislave, pozrite si profil tu>>

- Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

- Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

- Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

- Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

- Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

- Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

- Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

- Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

- Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

- Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

- Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

- Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

- Filozofická fakulta: Katedra Anglistiky a Amerikanistiky, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pozrite si profil tu>>

- Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pozrite si profil tu>>

- Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pozrite si profil tu>>

- Žilinská univerzita v Žiline, pozrite si profil tu>>

- Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, pozrite si profil tu>>

- Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, pozrite si profil tu>>

- Technická univerzita vo Zvolene, pozrite si profil tu>>

 Sprievodný program

- profesionálna kariérová poradkyňa Zuzana Záhradníková poskytne študentom návod, ako si správne vybrať vysokú školu. Na otázky bude odpovedať v stredu od 11:00-12:00.

- Každý autor chce svojim textom zaujať čo najviac čitateľov. Ako si však nájsť atraktívnu tému? Kedy má autor v článku vyjadriť svoj názor a kedy je to neprípustné? Na tieto a ďalšie otázky odpovie Darina Kukuľová – Kvetanová, vo webinári Ako napísať článok do novín. Na otázky bude odpovedať v stredu od 12:00 - 13:00.

- slovenská študentka Diana Petríková študuje v Holandsku na Amsterdam University of Applied Sciences. Odpovie na všetky otázky ohľadom štúdia v zahraničí, ako napr. koľko stojí štúdium, čo všetko treba vybaviť pred príchodom a po príchode na zahraničnú VŠ, aké sú pandemické obmedzenia. Píšte jej otázky do chatu a vo štvrtok medzi 10.00 a 12.00 na ne bude odpovedať.

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ponuka nájmu

Ochrana os. údajov



Kontakt

Užitočné linky

Učitelia login




© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo