Banner
Mgr. Magdaléna Turčinová - ocenená Radou mládeže ŽK

Rada mládeže žilinského kraja ocenila v tomto roku za aktívnu prácu a ľudskosť  našu kolegyňu Mgr. Magdalénu Turčinovú.

Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť – 5 ročník realizuje na  Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera. Pandemické opatrenia  nedovolili realizovať slávnostné udelenie ocenení tak, ako bolo plánované, ale bolo jej doručené kuriérom.

Magdaléna Turčinová pôsobí v našej škole ako učiteľka slovenského jazyka. Aktívnych žiakov zapája do rôznych literárnych súťaží. Pod jej vedením sa umiestnili viacerí žiaci na popredných miestach v súťaži Literárna poviedka. Magdaléna Turčinová má na starosti aj školskú knižnicu. Pravidelne organizuje Súťaž Záložka do knihy spája školy - Knihy rozprávajú príbehy. Vďaka jej aktivite sa táto súťaž rozvinula do vzájomnej  návštevy a následnej spolupráce viacerých škôl a žiakov, ktorí sa stretli, sprevádzali sa vzájomne po pamätihodnostiach partnerských miest a pripravili si  literárno- historický program. Okrem toho pôsobí aj ako vedúca Žiackej školskej rady v našej škole. Pod jej vedením pripravujú každoročne celoškolské akcie pre žiakov školy aj verejnosť. Z rôznorodých akcií vyberáme najmä kultúrny program ku Dňu študentov a učiteľov,  mikulášsky  a vianočný program. V neposlednom rade organizuje dobročinné zbierky pre rôzne nadácie, napr. Biela pastelka, Modrý gombík, Hodina deťom a pod., čím vedie žiakov k sociálnemu cíteniu, vzájomnej pomoci a podpore. Medzi študentami je obľúbená, každoročne pomáha štvrtákom organizovať stužkové slávnosti. Pod jej vedením sa mladí ľudia zapájajú do školských aj verejných akcií.

Našej kolegyni srdečne blahoželáme a prajeme  ešte veľa síl, energie a chuti do ďalšej práce.

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ponuka nájmu

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo