Prijímacie skúšky na štúdium 2024/25

Banner
Otvorenie školského roka 2022/23

Milí študenti, vážení rodičia,

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/23 sa  bude konať dňa 5.9.2022 o 08.30 hod. na našom školskom dvore.

Dozviete sa tu aj program  na ďalšie dni a všetky podmienky týkajúce sa začiatku školského roka.  Triedni učitelia dajú žiakom aj všetky potrebné potvrdenia (napr. pre vybavenie preukážky na dopravu).

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu Vás prosíme, aby ste sa pred začiatkom školského roka otestovali antigénovými testami, ktoré ste si prevzali na konci školského roka. Zákonní zástupcovia žiakov  prvého ročníka, ktorí škole nahlásili svoj  záujem o testy, si ich môžu vyzdvihnúť u Mgr. Strakovej - tel. 0905 752 843 v pracovných dňoch od 22.8. - 2.9.2022 v čase od 7.00 - 15.00.  Ak testy nebudú prevzaté, triedni učitelia ich odovzdajú zákonným zástupcom žiakov  dňa  5.9.2022.

Pokiaľ máte záujem o stravovanie sa v školskej jedálni a ešte ste sa neprihlásili na stravovanie, resp. ste nezaplatili stravné na september 2022, prosíme Vás, vykonajte tak ihneď (https://www.sospknazia.sk/index.php/uvod/556https://www.sospknazia.sk/index.php/uvod/725 ).

Je potrebné si už aj nahlásiť Vás záujem o obedy od 6.9.2022. Cena stravného zostáva zatiaľ  nezmenená.  Zálohová platba je 31,20 €  (cena jedného obedu je 1,56 €). Predpokladáme jej zvýšenie od budúceho mesiaca, o čom Vás budeme vopred informovať.

Pokiaľ máte záujem o ubytovanie, pre našich žiakov je k dispozícii pár miest na školskom internáte Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Ale aj tu je potrebné sa urýchlene dohlásiť  (https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat ).

Čo sa týka podmienok vstupu do areálu školy, je potrebné, aby ste pri príchode do školy dňa 5.9.2022 odovzdali triednym učiteľom vytlačené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka   (Tlačivo je v prílohe), resp. si ho vyplnili pred príchodom  cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

Všetky ďalšie podmienky týkajúce sa organizácie školského roka 2022/23 s ohľadom na opatrenia proti šíreniu COVID – 19 nájdete v priloženom Rozhodnutí riaditeľky školy č. 1/2022.

 Veľmi pekne Vám ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s Vami po prázdninách.

 Ing. Adriana Bellová

riaditeľka školy

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo