Banner
Plenárne zasadnutie ZRPŠ a triedne rodičovské združenia

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nie je možné konať zasadnutie ZRPŠ prezenčnou formou, na akú sme boli zvyknutí. Preto si Vás dovoľujeme osloviť aspoň takto na diaľku s nasledujúcimi informáciami :

Plenárne zasadnutie ZRPŠ a triedne schôdzky sa budú konať len dištančnou formou v termíne 26.-27.10.2020.
Už teraz Vám však boli triednymi učiteľmi zaslané prístupové údaje, prostredníctvom ktorých budete môcť z pohodlia domu hlasovať ohľadom predkladaných dokumentov.
Ak sa k Vám doposiaľ tieto prístupové údaje nedostali, prosím, kontaktujte ihneď triedneho učiteľa Vášho dieťaťa.
Zároveň Vám prostredníctvom správy cez elektronickú triednu knihu ( EduPage) zašleme prezentáciu so všetkými potrebnými údajmi.
Taktiež budete oslovení triednymi učiteľmi s termínmi, počas ktorých sa s nimi budete môcť on-line spojiť a prekonzultovať doterajšie výchovno-vzdelávacie výsledky Vašich detí v rámci triednych schôdzok.
Pokiaľ sa budete chcieť spojiť aj s majstrami odborného výcviku, resp. inými pedagógmi, vykonajte tak , prosím , telefonicky alebo inou formou po dohode s triednymi učiteľmi.

Pokiaľ máte teda možnosť, prosíme Vás o preštudovanie si zaslaných dokumentov a v termíne 26.-27.10.2020. o hlasovanie ohľadom výšky príspevku žiaka do pokladne ZRPŠ, schválenia čerpanie prostriedkov ZRPŠ za minulý školský rok, doplnenie dôverníkov triednych aktívov a doplnenie jednotlivých orgánov ZRPŠ z radov zástupcov rodičov.

Za Váš čas a ochotu Vám vopred ďakujem.

Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy.

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo