Banner
Otvorenie školského roka 2020/21

Milí študenti,

tešíme sa na Vás v novom školskom roku. Stretneme sa  02.09.2019  o 07.45 pred vstupnou bránou do školy a vzhľadom na súčasnú situáciu s COVID opatreniami si Vás dovoľujeme upozorniť , že do areálu školy nie je možné vstupovať bez nasadeného rúška a hneď pri vchode je potrebné vykonať dezinfekciu rúk a dodržiavať medzi sebou odstupy.

Otvorenie školského roka bude realizované od 8.00 hod. v pridelenej učebni podľa rozpisu zverejneného na vstupných dverách. Triedni učitelia si vyzdvihnú svojich žiakov pred vstupnou bránou a privedú ich do pridelenej učebne.

Žiadame Vás, resp, Vašich zákonných zástupcov u neplnoletých žiakov o zabezpečenie toho,  aby ste nevstupovali do areálu školy v prípade, že sa u Vás začali prejavovať akékoľvek zdravotné problémy, ktoré by mohli signalizovať nástup ochorenia COVID , resp. iného infekčného ochorenia.

V takomto prípade vopred telefonicky informujte Vášho triedneho učiteľa a oznámte mu Vašu neprítomnosť na ďalšom vyučovaní.  V prípade žiakov 1. ročníka kontaktujte sekretariát školy (043/5863139)

Ak  žiaka s príznakmi infekčného ochorenia  zachytíme pri rannom filtri pri vstupe do školy, bude okamžite odoslaný domov, resp. umiestnený do izolačnej miestnosti do času, kým si ho nepríde vyzdvihnúť jeho zákonný zástupca.

Zároveň je potrebné hneď v tento deň pri príchode do školy  odovzdať Vášmu triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané písomné vyhlásenia žiaka o , resp. jeho zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka, ktoré tvoria prílohu tohto oznamu.

Zároveň Vás prosíme, aby ste sa oboznámili s podrobnými inštrukciami pre vstup a pobyt žiakov a ostatných osôb v areáli školy, ktoré sú umiestnené taktiež v aktualitách na našej webovej stránke.

 

Nástenka


ZAkraj

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo