Duálne vzdelávanie

Oznámenie RŠ o hodnotení žiakov

Riaditeľka školy oznamuje žiakom aj ich zákonným zástupcom, že v súlade s uznesením pedagogickej rady a usmernením na hodnotenie žiakov SŠ  budú v druhom polroku školského roka 2019/20 všetky predmety hodnotené známkou.

Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (aktualizácia 20.4.2020) nájdete na linku:

https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-strednych-skol.pdf?fbclid=IwAR0lxv_0E0e2J5JbDsTEtEjm26rz_8-rSLqxKVud0D5F77L8-lMlD3-8BDk

V Dolnom Kubíne, 30.4.2020                                   Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy


 

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Župné noviny ZAkraj

ZAkraj

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo