Duálne vzdelávanie

Školské kolo olympiády z ANJ

Dňa 13.11.2019 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov,  druhých a štvrtých ročníkov.


Školské kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej časti.


Písomná časť bola zameraná na počúvanie originálneho anglického textu s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením.

Ústna časť pozostávala z dialógu a príbehu podľa obrázka – samostatný ústny prejav, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, bohatosť slovnej zásoby, správnu gramatiku, pohotovosť reagovať na zadané otázky a originalitu príbehu.

Víťaz školského kola sa zúčastní okresného kola Olympiády v AJ, kde bude reprezentovať našu školu.

Výsledky školského kola:

1. miesto  -  Erik Hladký     IV.H

2. miesto  -  Adrián Lúdik   II. C

3. miesto  -  Michal Baľák   IV.C

Víťazom, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami blahoželáme!

https://sospknazia.edupage.org/news/#news-748


 

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Župné noviny ZAkraj

ZAkraj

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo