Duálne vzdelávanie

Banner
Oznam pre rodičov a žiakov

Žiadame záujemcov o stravu v školskej jedálni, aby sa prihlásili najneskôr do 9.9.2019 u vedúcej ŠJ (tel. 0905 754 413) a uhradili sumu 31,20 € (na č. účtu SK90 8180 0000 0070 0048 3999, 
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 2019, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: Meno a priezvisko žiaka., trieda). Žiakov, ktorí majú zaplatenú stravu a nevyzdvihli si čip, žiadame, aby tak urobili čím skôr.

 

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo