Duálne vzdelávanie

Možnosti štúdia v budúcom školskom roku
Attachments:
Download this file (Výstřižek.PNG)banner

Hľadáš perspektívne štúdium na strednej škole? Ponúkame Ti zmysluplné  odborné vzdelávanie úzko prepojené s aktuálnou praxou.

SOŠ polytechnická ponúka v školskom r.2019/20 štúdium v nasledovných odboroch: 


4-ročné - študijné odbory - končiace maturitným vysvedčením a výučným listom:


Kód odboru

Odbor

Počet tried

Počet žiakov

Z toho počet žiakov  pre duálne vzdelávanie

Z toho počet žiakov v členení pre jednotlivé firmy

2411 K

Mechanik nastavovač

1,00

25

17

Miba-10,Mahle-2,

Metales-4,Klauke-1

2413 K

Mechanik str.a zariadení


1,00

25

10

Miba-5, Hern - 5

2426 K

Programátor obr.str.

10

Hern - 5, Metales-4,

Metal Steel -1

2697 K

Mechanik elekrotechnik


1,00

21

-

-

2679 K

Mechanik mechatronik

10

Miba-6, Klauke - 1, Mahle -3

Spolu

3,00

71

47

47

3-ročné učebné odbory - končiace výučným listom:

Kód odboru

Názov odboru

Počet tried

Počet žiakov

Z toho počet žiakov  pre duálne vzdelávanie

Z toho počet žiakov v členení pre jednotlivé firmy

2423 H

Nástrojár

1

20

10

Miba - 6, YanFeng -2, Klauke -2

2487 H 01

Autoopravár – mechanik

1

18

-

-

2683 H 11

Elektromechanik – silnoprúdová technika

-

-

2275 H

Hutník

1

20

20

OFZ - 20

Spolu

3

58

30

30 

Potvrdenie o návšteve

Školská jedáleň


Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Župné noviny ZAkraj

ZAkraj

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo