Duálne vzdelávanie

Banner
Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

Dňa 20.11. 2018 sa konalo na našej škole SOŠ polytechnickej D. Kubín - Kňažia školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.

Na olympiáde sa zúčastnilo 8 žiakov z druhých a tretích ročníkov. Olympiáda pozostávala z teoretickej časti a z ústnej časti. Teoretická časť bola zameraná na porozumenie vypočutého textu, na porozumenie prečítaného textu a na vedomosti z gramatiky nemeckého jazyka. V ústnej časti bolo úlohou žiaka popísať zadaný obrázok. Celkovo mohli žiaci získať 72 bodov. V teoretickej časti mohli získať 47 bodov a pri ústnej časti 25 bodov.

Žiaci preukázali najlepšie vedomosti v časti porozumenie na prečítaný text a v ústnej časti väčšie ťažkosti im robilo rozprávanie príbehu na daný obrázok.

Hodnotiaca porota bola v zložení vyučujúcich nemeckého jazyka Mgr. Ing. Moniky Trnkócyovej a Mgr. Eriky Mikulášovej.

Víťazom školského kola sa stal Oliver Babic z triedy II.E, druhé miesto obsadil Jakub Dulovec z triedy IV.H a na treťom mieste sa umiestnil Milan Fuckulák z triedy IV.C. Víťazi obdržali diplomy a vecné ceny. Do obvodného kola nepostupuje víťaz školského kola olympiády, pretože nezískal dostatočný počet bodov potrebných do vyššieho kola.

Mgr. Erika Mikulášová, Mgr. Ing. Monika Trnkócyová

 

Potvrdenie o návšteve

Jedálny lístok
Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Ochrana os. údajovKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo