Naše úspechy na Výstave Mladý tvorca - Nitra

Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto roku sa naša škola zapojila aj do viacerých súťaží vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR. Veľmi  nás teda teší najmä to, že  škola na výstave  získala za svoju činnosť na poli odborného vzdelávania tak v duálnom, ako  aj školskom systéme

Cenu predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja,

ktorá nás bude motivovať k ďalšiemu skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania .

V dňoch 25.-27. apríla 2018 sa naša škola zúčastnila celoslovenskej výstavy Mladý tvorca s inovatívnym výrobkom: Pomôcka na výučbu a realizáciu prípojky a inštalácie domového rozvodu v rodinnom dome, Návrh na pomôcku spracoval a odborne viedol Ing. Ján Rakús a na výstave ju prezentovali Ing. Peter Rovný, Mgr. Katarína  Kiliánová a žiaci Richard Žuffa - III.C. Mário Šútovec - I.E zasa prezentoval funkcie pneumatického panela a robot, s ktorým sa zdokonaľujú v zručnosti žiaci odboru mechanik-mechatronik.

Viac vo Fotogalérii:

https://sospknazia.edupage.org/news/?eqa=#


 

Jedálny lístok
Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Súťaž ZenitKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo