Duálne vzdelávanie

Matematický klokan - výsledky

Matematický klokan -najväčšia medzinárodná žiacka súťaž

sa v našej škole  uskutočnila 19. marca 2018. Podľa organizačného zabezpečenia sa súťaže zúčastnilo 21 žiakov v dvoch kategóriách Junior 034 pre žiakov III. a IV. ročníka a Kadet 012 pre žiakov I. a II. ročníka. V kategórii Junior 034 súťažilo iba 5 žiakov z III.C, lebo III. H mala prax vo firmách a žiaci štvrtého ročníka mali pred maturitnými písomkami. V kategórii Kadet 012 súťažilo 16 žiakov.

V roku 2017 súťažilo v 65 krajinách 6 095 765 žiakov.

Junior 034

1. miesto     Denis Kovalčík, 76 bodov     úspešnosť  63,3%    poradie 38. -44.    percentil 97,9%

2.  miesto    Martin Kocúr,      66 bodov       úspešnosť 55%       poradie 99. – 109.   percentil 94,5%

3. miesto   Milan Fuckulák,     62 bodov        úspešnosť 51,7%    poradie 150. – 161.  percentil 91,8%

Kadet 012

1. miesto Jakub Hablák,  73 bodov     úspešnosť 60,8%     poradie 473. – 514.   percentil 83,1%

2. miesto Ľuboš Halimovič ,  Peter Plaskúr,  59 bodov     úspešnosť 49,2%     poradie 1160. – 1224. percentil 59,2%

3. miesto  Šimon Stas,  53 bodov      úspešnosť 44,2%    poradie 1525. -1589.   percentil 46,7%

 

Jedálny lístok
Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     Kontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo