Záložka do knihy - Literárne osobnosti regiónu

28. novembra 2017 sme zavŕšili literárno-výtvarný projekt "Záložka do knihy spája školy" návštevou družobnej školy z Prešova. Študentky Strednej zdravotníckej školy prišli k nám na osobnú výmenu vyrobených záložiek. Naši žiaci svojimi krásnymi záložkami na tému: "Literárne osobnosti nášho regiónu" sa vôbec nemuseli hanbiť, pretože svojou kreativitou a výtvarnými kresbami odovzdali dievčatám naozaj umelecky vytvorené záložky. Spoločne sme pre žiakov zapojených do tohto projektu pripravili kultúrny program: návštevu Or. hradu, Literárneho múzea P.O.H a historického cintorína v Dolnom Kubíne a rodného domu M. Kukučína v Jasenovej.


Na pamiatku sme odovzdali dievčatám okrem záložiek aj magnetky s literárnymi, kultúrnymi a prírodnými dominantami Oravy a ich pani učiteľkám aj krásnu knihu o Orave.

Akcia sa nám všetkým páčila a naši žiaci sa už tešia na návštevu do Prešova, kde nás pozvali na opätovné stretnutie.

Viac vo Fotogalérii

 

Jedálny lístok




Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Súťaž Zenit



Kontakt

Užitočné linky

Učitelia login




© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo