Školské kolo olympiády z anglického a nemeckého jazyka

Dňa 13.11.2017 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom aj nemeckom  jazyku. Anglickej časti sa zúčastnilo 14 žiakov,  druhých, tretích a  štvrtých ročníkov a nemeckej časti 8 žiakov zo všetkých štyroch ročníkov.Školské kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej časti.


Písomná časť bola zameraná na počúvanie s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením.

Ústna časť pozostávala z dialógu a z opisu obrázka – samostatný ústny prejav, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, bohatosť slovnej zásoby, správnu gramatiku a pohotovosť reagovať na zadané otázky.

Výsledky školského kola z anglického jazyka:

  1. miesto  -  Dávid Bereník           IV.C
  2. miesto  -  Boris Mikuš               II. H
  3. miesto  -  Peter Suroviak           III. C

Na popredných  priečkach z nemeckého jazyka  sa umiestnili:

  1. Soňa Borončová,    IV.H
  2. Miriam Mahútová,   IV.H
  3. Alexander Babic,      I.H

Do obvodného kola postupuje víťaz školského kola Soňa Borončová.

Víťazom, ktorí  boli odmenení diplomami a vecnými cenami, blahoželáme a ostatným prajeme veľa chuti do učenia cudzích  jazykov, nech sa o rok  stretneme znova!

Za ANJ : Mgr. Strapcová Iveta, Mgr. Tomáňová Iveta

Za NEJ: Mgr. Ing. Trnkócyová Monika,Mgr. Mikulášová Erika

 

Jedálny lístok
Projekt Smapude_Life

             Projekt realizuje

     

       s príspevkom finančného

            nástroja EU Life

     

Súťaž ZenitKontakt

Užitočné linky

Učitelia login
© 2010 Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404/1, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia  |  Webdesign: WebLab  |  Enimo